Dutch
English
日本语
한국어
ไทย
Deutsch
中文(简体)
中文(繁體)
English (Global)
Português (Brasil)
Melayu
Polski
Bahasa Indonesia
Italiano
Français
Español (América Latina)

GODDESS OF VICTORY: NIKKE

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: [2022-10-28]

Bedankt dat u voor het gebruik van onze producten en diensten hebt gekozen! We respecteren dat u zich zorgen maakt over privacy en stellen uw vertrouwen in ons op prijs.

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") geldt alleen voor de officiële website ("Website") en de Wereldwijde release voor Goddess of Victory: Nikke ("Game") op de mobiele versie ("Mobiele Versie"). Als u andere producten of diensten gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid voor dat specifieke product of die specifieke dienst.

Indien u vragen hebt over iets in dit Privacybeleid of rechten die u mogelijk hebt wilt oefenen, kunt u hier contact met ons opnemen.

Ten behoeve van de wetgeving inzake gegevensbescherming is Proxima Beta Pte. Limited de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens met betrekking tot de Website en de Game.

SAMENVATTING

Dit is een samenvatting van de informatie die is opgenomen in dit Privacybeleid. U kunt meer informatie vinden door te klikken op 'Meer informatie'.

Welke gegevens hebben we nodig om de Website en de Game te kunnen leveren?

·         Als u onze Website gebruikt, moeten wij uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer, apparaatgegevens (iOS- dan wel Android-toestel en model van het toestel) en IP-adres registreren om u in staat te stellen u te preregistreren voor de Game.

·         Als u een account registreert om de game te spelen, hebben we enige informatie van u nodig om dit aan te maken. We genereren een Open ID, een interne id voor uw account. Afhankelijk van uw gebruik van de Game en het rechtsgebied waarin u zich bevindt, moet u mogelijk ook aanvullende informatie verstrekken om ons te helpen bij het instellen van uw account.

·         Als u ervoor kiest om uw profiel in te stellen met behulp van een sociale media-account, verzamelen wij informatie die door de serviceprovider van uw sociale media-account wordt verstrekt om uw profiel automatisch te genereren, waaronder naam, profielafbeelding, gebruikerstoken en open ID.

·         Om de goede werking van de Game te behouden (inclusief activiteiten zoals het aanpakken van bugs of kwaadaardige activiteiten tot het verbeteren van de functionaliteit), zullen we gebruikelijke apparaat- en netwerkinformatie verwerken (zoals IP-adres, verbindingssnelheid, apparaatspecificaties, evenals door apps en besturingssystemen gegenereerde id's).

·         Indien u contact met ons wilt opnemen, bewaren we wat gegevens (zoals uw e-mailadres en schermafbeeldingen die u ons stuurt) zodat we uw zorgen kunnen bekijken en hierop kunnen reageren.

Meer informatie.

Hoe gebruiken we uw gegevens?

·         Wij gebruiken uw gegevens om uw account aan te maken, u in staat te stellen de Website en de Game te gebruiken, de Game-ervaring te lokaliseren, interactie tussen gebruikers van de Game mogelijk te maken, uw voortgang op te slaan, de veilige en beveiligde werking van de Game te waarborgen, bugs te verhelpen, de Game te optimaliseren en te verbeteren, gebruikers te beschermen, onze marketinginitiatieven te monitoren, transacties mogelijk te maken, vragen van gebruikers op te lossen, u met uw toestemming nieuws en updates over de Game te sturen, en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en onze wettelijke rechten af te dwingen.

Meer informatie.

Met wie delen we uw gegevens?

·         Wij maken gebruik van derden en werken samen met onze gelieerde partijen om ons te helpen de best mogelijke ervaring te bieden (zoals nodig om uw voortgang op te slaan en voor de verwerking van betalingen, enquêtes en onze marketing).

·         Het is alle externe dienstverleners die diensten voor ons leveren verboden om uw persoonsgegevens voor welk doel dan ook te bewaren, te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit strikt noodzakelijk is voor de Game (d.w.z. om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken).

·         In sommige gevallen kunnen we door een rechtbank worden verplicht of wettelijk verplicht zijn (zoals een geldig huiszoekingsbevel of dagvaarding) om bepaalde informatie openbaar te maken.

Meer informatie.

Waar verwerken we uw gegevens?

·         Op grond van ons contract met u kunnen we gegevens overdragen buiten de locatie waar u bent gevestigd voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven.

·         Wij hebben servers voor de Website in Singapore en de Verenigde Staten en servers voor de Game in Duitsland, Japan, de Republiek Korea, Singapore en de Verenigde Staten. De servers die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website en de Game zijn afhankelijk van uw locatie. We hebben ook ondersteunings- en engineeringteams en andere teams die de Website en de Game kunnen ondersteunen, ook vanuit Singapore.

·         Voor gebruikers in de EER en het VK maken overdrachten tussen onze gelieerde ondernemingen en aan derden gebruik van toepasselijke waarborgen, zoals het opnemen van modelcontractbepalingen, het eerst verkrijgen van uw toestemming of rekening houdend met adequaatheidstoetsingen.

Meer informatie.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

·         Tenzij anderszins vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bewaren we uw informatie gedurende de periode waarin u een game-account onderhoudt, of zolang de informatie nodig is om het doel te bereiken waarvoor deze is verzameld (zoals verder beschreven in dit privacybeleid). Vervolgens verwijderen of anonimiseren wij deze gegevens, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Meer informatie.

Hoe kan ik mijn rechten over mijn gegevens uitoefenen?

·         Bepaalde rechtsgebieden bieden gebruikers specifieke rechten met betrekking tot hun gegevens zoals toegangsrechten; u hebt dus mogelijk het recht om uw gegevens in te zien of een kopie van uw gegevens te ontvangen, of om uw gegevens te wissen of de verwerking van uw gegevens door ons te beperken of hiertegen bezwaar te maken.

Meer informatie.

Hoe brengen we u op de hoogte van wijzigingen?

·         Wijzigingen in dit Privacybeleid worden hier geplaatst. We zullen u ook op de hoogte stellen van wijzigingen in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten.

Meer informatie.

 


Welkom bij GODDESS OF VICTORY: NIKKE (Wereldwijde release)!

Dit Privacybeleid beantwoordt de vragen wanneer, hoe en waarom met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de Officiële Website ("Website") en Wereldwijde release van GODDESS OF VICTORY: NIKKE ("Game") op de mobiele versie ("Mobiele Versie"), en beschrijft uw keuzemogelijkheden en rechten met betrekking tot deze gegevens. Lees dit alstublieft zorgvuldig door. Het stelt u in staat te begrijpen Hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en hoe u dit proces kunt beheren.

Houd er rekening mee dat dit Privacybeleid alleen van toepassing is op de Website en de Game. Als u andere producten of diensten gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid voor dat specifieke product of die specifieke dienst.

Indien u niet akkoord gaat met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals opgenomen in dit Privacybeleid, verzoeken we u uw gegevens niet te verstrekken wanneer we daarom vragen en het gebruik van de Gamete beëindigen. Door gebruik te maken van de Game, bevestigt u kennis te hebben genomen van de wijze waarop we uw persoonsgegevens verwerken zoals opgenomen in dit Privacybeleid.

 

Ten behoeve van de wetten inzake gegevensbescherming, is Proxima Beta Pte. Limited ('we', 'wij', 'ons', 'onze') de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens met betrekking tot de Website en de Game.

Indien u vragen hebt over iets in dit Privacybeleid of rechten die u mogelijk hebt wilt oefenen, kunt u hier contact met ons opnemen. U kunt met onze functionaris voor gegevensbescherming
contact opnemen via
dpo@nikke-global.com. We hebben vertegenwoordigers voor gegevensbeschermingsdoeleinden hier vermeld.

1.                Cookies

We gebruiken cookies en andere soortgelijke technologie ('Cookies') om uw ervaring tijdens gebruik van de Website. Cookies zijn kleine bestanden die, wanneer deze op uw apparaat worden geplaatst, ons in staat stellen bepaalde functies en functionaliteiten te verstrekken. Meer informatie over ons Cookiesbeleid, vindt u hier.

2.            &nbsnbsp;   Kinderen

Kinderen mogen voor geen enkel doeleinde gebruik maken van de diensten van de Website en de Game, tenzij hun ouder of voogd toestemming heeft gegeven (voor zover deze optie beschikbaar is in uw rechtsgebied). Behalve met dergelijke toestemming mogen kinderen de Game voor geen enkel doel gebruiken. Als u een ouder bent van een kind dat zich met uw toestemming heeft aangemeld en u meer wilt weten over de Dienstof hoe u uw toestemming kunt intrekken, raadpleegt u het artikel 'Informatie voor ouders' hieronder.

Met kinderen bedoelen we gebruikers jonger dan 18 jaar; of in het geval van een regio waar de minimumleeftijd voor de verwerking van persoonsgegevens verschilt, een dergelijke andere leeftijd. Voor gebruikers die zich in bepaalde regio's bevinden, hebben we de relevante minimumleeftijd op de datum van dit beleid in de tabel hieronder vermeld. U dient in ieder geval de wetten in uw rechtsgebied te raadplegen om er zeker van te zijn dat u ouder bent dan de relevante wettelijke minimumleeftijd.

Met uitzondering van wat hierboven is genoemd, verzamelen we niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan bovengenoemde leeftijden voor welk doeleinde dan ook. Indien u van mening bent dat we persoonsgegevens hebben van een kind jonger dan de minimumleeftijd zonder wettige toestemming, of indien u de ouder of voogd van de gebruiker bent en u wenst de toestemming in te trekken, kunt u contact met ons opnemen.

Regio waarin de gebruiker zich bevindt

Minimumleeftijd van de gebruiker

Argentinië

13

Australië

18

Bangladesh

18

Brazilië

18

Colombia

18

Cambodja

18

Canada

13

Europese Economische Ruimte

16

Indonesië

21

Japan

18

Kazachstan

18

Maleisië

18

Mexico

18

Myanmar

18

Nieuw-Zeeland

16

Nigeria

13

Filipijnen

18

Servië

15

Singapore

13

Zuid-Afrika

18

Zuid-Korea

14

Sri Lanka

18

Zwitserland

16

Thailand

20

Verenigd Koninkrijk

13

Verenigde Staten

13

 

3.                Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken

Dit artikel geeft meer informatie over het soort persoonsgegevens dat we van u verzamelen, en waarom.

Voor gebruikers die woonachtig zijn in Brazilië, de Europese Economische Ruimte, Zwitserland, Thailand of het Verenigd Koninkrijk, wordt hierin ook de wettelijke basis waarop we uw gegevens verwerken beschreven.

Persoonsgegevens

Gebruik

Wettelijke basis (indien van toepassing)

Voor de Website

E-mailadres (alle regio's behalve Republiek Korea) of mobiel telefoonnummer (enkel Republiek Korea)

We gebruiken deze gegevens voor het volgende:

·         u de mogelijkheid bieden om zich te preregistreren voor de Game;

·         u melden of u zich met succes voor de Game hebt geregistreerd; en

·         u melden wanneer de Game beschikbaar is om te downloaden.

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren om de Game te verstrekken.

Apparaatgegevens: of u een iOS- dan wel Android-apparaat gebruikt, en het model van het apparaat, het IP-adres

We gebruiken deze gegevens voor het volgende:

·         u de mogelijkheid bieden om zich te preregistreren voor de Game;

·         u melden of u zich met succes voor de Game hebt geregistreerd; en

·         u melden wanneer de Game beschikbaar is om te downloaden.

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren om de Game te verstrekken.

E-mailadres (alle regio's behalve Republiek Korea) of mobiel telefoonnummer (enkel Republiek Korea) (facultatief)

Voor het versturen van nieuws, events en promoties met betrekking tot de Game.

We verzamelen en gebruiken deze gegevens met uw toestemming.

Voor de Mobiele Versie van de Game

Gegevens die u aan ons verstrekt (hetzij rechtstreeks of via derden) 

Inloggegevens van gasten: gast-ID, Open ID

We gebruiken deze gegevens om uw Game-account aan te maken in overeenstemming met uw verzoek.

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren om de Game te verstrekken.

Sociale Media-informatie (als u ervoor kiest via uw sociale media-account met deze netwerken in te loggen):

·         Via Facebook: naam, Facebook-UID, naam, profielafbeelding, gebruikerstoken, open ID, token voor bedrijf

·         Via Google: Google-gebruikers-ID, bijnaam, profielafbeelding, gebruikerstoken, Open ID

·         Via Twitter: Twitter-gebruikers-ID, bijnaam, profielafbeelding, gebruikerstoken, Open ID

·         Via Line: Line-gebruikers-ID, bijnaam, profielfoto, gebruikerstoken, Open ID

·         Via Apple: Apple-gebruikers-ID, bijnaam, profielfoto, gebruikerstoken, OpenID

We gebruiken deze gegevens om uw Game-account aan te maken in overeenstemming met uw verzoek.

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren om de Game te verstrekken.

Informatie over de bezorging per e-mail: e-mailadres

Wij gebruiken deze informatie om u berichten te sturen om het aanmaken van uw account voor de Game te vergemakkelijken (zoals verificatiecodes) en om ouderlijke toestemming voor deelname aan de Game te verkrijgen (indien van toepassing).

Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om de Game te verstrekken en verificatiecodes te versturen.

Gegevens voor klantenondersteuning (in app, e-mail, website):

·         Via app: naam, Open ID, apparaatmodel, applicatieversie, batterijniveau, wifisterkte, vrije ruimte op telefoon, netwerktype, iOS-versie, platform, provider, landcode, foto om probleem te illustreren (facultatief)

·         Via de website: naam, Open ID, apparaat-ID, e-mailadres (optioneel)

·         Via e-mail: naam, e-mailadres

·         Voor iedereen: details van ticket, klacht en afhandeling

Wij gebruiken deze gegevens om ondersteuning en probleemoplossing te bieden, zoals het aanpakken en verhelpen van technische problemen en bugs, en om onze diensten te verbeteren.

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren om de Game te verstrekken.

Enquêtegegevens (via IMUR) (geaggregeerde gegevens) (Facultatief):

·         Via koppeling: leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding (facultatief), feedback van gebruikers over spelervaring en spelergewoonten

·         In-app: leeftijd, geslacht, inkomen, opleiding (facultatief); feedback van gebruikers over spelervaring en spelergewoonten, gebruikers-ID en Open ID

We gebruiken deze gegevens met uw toestemming om onze gebruikers beter te begrijpen en de Game te verbeteren.

We verzamelen deze gegevens met uw toestemming.

Gegevens gegenereerd als onderdeel van de Game

XWID: uw XWID, die door ons wordt gegenereerd

Wij gebruiken deze gegevens voor het inloggen van gasten en debuggen.

Het is in ons rechtmatig belang om deze identificatiecode te gebruiken voor het inloggen van gasten en debuggen.

IP-adres

We gebruiken deze gegevens om u in staat te stellen de Game te gebruiken en verbinding te maken met onze servers.

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren om de Game te verstrekken.

Informatie over gemeenschappelijke gegevensrapportage: game-ID, clientbron, sessie-ID, gebeurtenistijd, client-IP, land, provincie, stad, provider-ID, Open ID, naam van de gebeurtenis, OS, OS-versie, SDK-versie, netwerktype, bundel-ID, app-versie, aanmeldkanaal-ID, apparaatmodel, apparaatmerk, schermbreedte, schermhoogte, CPU-naam, CPU-kern, CPU-frequentie, GPU-naam, totaal ROM, systeemtaal

Wij gebruiken deze informatie voor gegevensanalyse.

Het is in ons rechtmatige belang om deze gegevens te gebruiken voor spelanalytische doeleinden om de werking van de Game te monitoren.

In-game meldingen / aankondigingsinformatie: Open ID

Wij gebruiken deze gegevens om u in-game meldingen en aankondigingen met betrekking tot de Game te sturen.

Wij sturen u met uw toestemming meldingen over de Game.

Informatie over gegevensmonitoring: foutcode, foutbericht, SDK-naam, SDK-versie, request URL, response body, sequentie-ID, stadium, log, gemeenschappelijke informatie voor gegevensrapportage

Wij gebruiken deze informatie om bugs te verhelpen en om de prestaties en interactie van onze SDK's te begrijpen.

Het is in ons rechtmatige belang om deze gegevens te gebruiken om bugs op te lossen en de prestaties van onze SDK's te controleren.

Informatie over systeemmeldingen: apparaattoken en FCM (Firebase Cloud Message) token

Wij gebruiken deze gegevens om u meldingen op uw apparaat te verstrekken over de Game.

Het is in ons rechtmatige belang om deze gegevens te gebruiken om u meldingen over de Game te sturen.

Nalevingsinformatie:

·         Voor e-mailverificatie: Open ID, token, regio, gebruikersnaam, e-mail

·         Voor creditcardverificatie: open ID, token, regio, gebruikersnaam, creditcardnummer, vervaldatum, CVC, achternaam, voornaam, e-mailadres, factuuradres

Wij gebruiken deze gegevens om te verifiëren of u in aanmerking komt voor deelname aan de Game.

Rechtmatig belang om de naleving van de toepasselijke leeftijdsgrenzen te waarborgen.

Spelgegevens (inclusief logboekinformatie):

·         Open ID

·         IP-adres

·         Rol-ID, spelaccount, bijnaam van de gebruiker, landcode, systeemversie van het apparaat, apparaatmerk, IDFV, apparaatmodel, apparaatfabrikant, apparaatnaam, schermresolutie, schermoriëntatie, CPU-model, GPU-gegevens, RAM, cliëntexport-IP, telefoongeheugen, inlogkanaal-ID, operatornaam, netwerktype, signaalsterkte en rapportage verborgen gegevens

·         Gamestatistieken (inclusief spelersniveau en in-game prestaties)

·         Gamegegevens van Unity 3D: (voor Android) hashed Android ID, (voor IOS) IDFV

We gebruiken deze gegevens voor het volgende:

·         om registraties bij te houden van inlog- en gebruikersaccountacties;

·         om de Game te verbeteren;

·         voor beveiligings- en verificatiedoeleinden;

·         voor feedback en informatie over spel en voortgang; en

voor het bijhouden van afgemelde gebruikersvoorkeuren tussen apps met dezelfde handtekeningensleutel en voor fraudebestrijding.

Open ID: Het is in ons rechtmatige belang om gebruikerslogs te identificeren, Gamegegevens op te slaan (inclusief niveau en voortgang) en gebruikers in staat te stellen verbinding te maken met de Gameserver.

IP-adres: Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract, omdat het de gebruiker in staat stelt verbinding te maken met de Gameserver.

Andere spelgegevens en spelstatistieken: noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract om de Game te verstrekken.

Crashinformatie (BUGLY):

·         Voor Android: apparaatnaam, apparaatmodel, telefoongeheugen, CPU-gebruikssnelheid, CPU-model, systeemversie van het apparaat, apparaatmerk, ROM, RAM, CPU-architectuur, root-status, resterende externe SD-kaartruimte, resterend geheugen, of simulator wordt gebruikt, informatie over actieve processen, systeemtijd, XWID, procesnaam, netwerktype, applicatieversie, naam van het applicatiepakket, SDK-versie, SDK-versienummer / applicatienaam en versienummer

·         Voor iOS: apparaatnaam, apparaatmodel, telefoongeheugen, CPU-gebruikssnelheid, CPU-model, systeemversie van het apparaat, ROM, RAM, CPU-architectuur, root-status, resterend geheugen, of simulator wordt gebruikt, informatie over actieve processen, systeemtijd, procesnaam, netwerktype, applicatieversie, naam van het applicatiepakket, SDK-versie, SDK-versienummer / applicatienaam en versienummer, IDFV

We gebruiken deze gegevens om storingen op te lossen en de compatibiliteit te verbeteren.

Het is in ons rechtmatige belang om deze informatie te gebruiken om de veiligheid en integriteit van de Game te waarborgen.

Chatgegevens (vrije tekst):

Chatgegevens: Open ID

Wij gebruiken deze gegevens om de posting van uw communicatie met andere gebruikers te vergemakkelijken.

Noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om de Game te verstrekken en communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken.

Analysedienst (APAS) informatie: regio van de gebruiker (land, provincie, stad, provider-ID, regio, IP-adres); apparaatgegevens (applicatieversie, applicatie-ID, batterijinformatie, wifisterkte, beschikbare ruimte, netwerktype, OS-versie, OS-naam, provider, landcode, apparaattaal, apparaatresolutie, merk, fabrikant, apparaatmodel, RAM-, ROM- en CPU-gegevens, GPU-gegevens, game frame-gegevens, mobiele signaalsterkte, netwerk round trip-tijd, netwerkbytes ontvangen/verzonden, informatie over aanmeldings-/betaalgebeurtenisgegevens, XWID, netwerkvertraging, pakketverliespercentage, telling van android-apps)

Wij gebruiken deze gegevens voor feedback en spelanalyses om de Game-ervaring te verbeteren.

Het is in ons rechtmatige belang om deze informatie te gebruiken om feedback en informatie over het spel en de voortgang te verstrekken.

Gegevensanalyse om belangrijke statistieken van de processen van aanmelding en spelupdates te rapporteren: naam van de gebeurtenis, stadiumnummer, stadiumnaam, stadiumstatus, stadiumfoutcode, extra json, stadiumtijd

Wij gebruiken deze gegevens om inzicht te krijgen in het succespercentage van het aanmelden en updaten.

Het is in ons rechtmatige belang om deze informatie te gebruiken om inzicht te krijgen in het succespercentage van het aanmeldingsproces (en waar gebruikers afhaken), alsook het updateproces (of het spelupdateproces succesvol is).

Gegevens voor het verwijderen van een account (H5): e-mailadres, regio, OpenID, gebruikerstoken

We gebruiken deze gegevens om u in staat te stellen uw account op uw verzoek te verwijderen.

Noodzakelijk om onze overeenkomst met u uit te voeren om uw account op uw verzoek te verwijderen.

Betalingsinformatie: Open ID, land, rol-ID, CPU-model, apparaatmodel, valuta, SDK-versie, applicatieversie, netwerktype, IDFV, aankoopbedrag

Wij gebruiken deze gegevens om u in staat te stellen de betalingsfunctie in de Game te gebruiken.

Noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren om de Game, informatie over uw aankoopgeschiedenis en het herstellen van gekochte artikelen te bieden.

Veiligheidsgerelateerde informatie: lijst van kraak- of cheatsoftware, in-game scherminformatie, instellingen besturingssysteem van apparaat, apparaatinformatie waaronder het merk, model, CPU-structuur, CPU-model, kernversie, resolutie, applicatiepakket van kraaksoftware, beschikbaar geheugen, wifitoegangspunt, lijst met geïnstalleerde APK en actieve apps, jailbreak-status (iOS)

Wij gebruiken deze gegevens om de veiligheid en beveiliging van de diensten van de Game te waarborgen (zoals via anti-cheatfuncties).

Het is in ons rechtmatige belang om deze informatie te gebruiken om valsspelen in de Game op te sporen en te voorkomen.

Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Appsflyer):

·         Technische informatie: browsertype, apparaattype en -model, CPU, systeemtaal, geheugen, OS-versie, wifistatus, tijdstempel en zone, bewegingsparameters van het apparaat en provider

·         Technische identificatiemiddelen: IP-adres, user agent, IDFA, Google Advertising ID, Open ID

·         Participatie-informatie: kliks op advertenties van klanten, bekeken advertentie-impressies, doelgroepen of segmenten waaraan een advertentiecampagne is toegewezen, het type advertenties en de webpagina of applicatie van waaruit deze advertenties zijn weergegeven, de webpagina's op de website van de klant die door een eindgebruiker zijn bezocht, de URL van de verwijzende website, downloads en installaties van applicaties, en andere interacties, gebeurtenissen en acties die klanten verkiezen te meten en te analyseren binnen hun applicatie of website (bv. toevoegingen aan winkelwagentje, uitgevoerde in-app aankopen, kliks, participatietijd enz.)

·         Firebase Instance ID gegenereerd door Firebase en Open ID zal worden verwerkt door Appsflyer

·         Firebase Installatie ID gegenereerd door Firebase voor elke installatie zal worden verwerkt door Appsflyer

Wij gebruiken deze gegevens voor advertentietoewijzing.

Het is in ons rechtmatige belang om gegevensanalyses en profilering uit te voeren voor advertentietoewijzing om te begrijpen hoe onze gebruikers omgaan met advertenties.

Wij gebruiken de Google Advertising ID met uw toestemming.

Het is in ons rechtmatige belang om de Firebase Instance ID te gebruiken om het aantal in-game aankopen van nieuwe gebruikers via Google-platforms te verhogen.

Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Firebase):

·         Standaard Firebase-implementatie verzamelt: apparaatdimensies van gebruikers en in-app gebeurtenissen zoals aantal gebruikers en sessies, sessieduur, besturingssystemen, apparaatmodellen, geografie, eerste lanceringen, app-openingen, app-updates, in-app aankopen

·         Firebase verzamelt de volgende apparaatdimensies: leeftijd, app store, app-versie, land, apparaatmerk, apparaatcategorie, apparaatmodel, eerste openingstijd, geslacht, interesses, taal, nieuw/gevestigd, OS-versie

·         Firebase verzamelt automatisch de volgende in-app gebeurtenissen: advertentieanalyses zoals advertentieklikken, advertentie-exposure, advertentie-impressie, advertentie-query, advertentie-exposure, applicatieanalyses zoals app-gebruik, app clearance, app crashes, app-verwijdering, app-betalingsanalyse, app-update en gebruiksanalyse, websitegebruiksanalyse, zoals web clicks, browser downloads, melding, video progress, zoekanalyse

·         Advertentie-ID en IDFA

·         Firebase Instance ID en Open ID

Wij gebruiken deze gegevens voor app-prestatieanalyse.

We gebruiken de Firebase Instance ID om het aantal in-Game aankopen van nieuwe gebruikers via Google-platforms te verhogen.

Het is in ons rechtmatige belang om deze informatie te gebruiken om de doelmatigheid van onze advertenties te monitoren en een betere spelervaring te bieden.

Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Facebook):

·         Contactgegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummers

·         Gebeurtenisgegevens: gegevens, zoals sitebezoeken, app-installaties, aankoop van producten, informatie die wordt verzameld en overgedragen wanneer mensen een website of app openen met Facebook Login of Social Plugins (bijv. de Like-knop). Omvat geen informatie die wordt gecreëerd wanneer een persoon interageert met ons platform via Facebook Login, Social Plugins

·         Hashed gegevens: inclusief persoonsgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers

Wij gebruiken deze gegevens voor gebruikerswerving en om de doeltreffendheid van onze advertenties te monitoren.

Het is in ons rechtmatige belang om deze informatie te gebruiken om de doelmatigheid van onze advertenties te monitoren en een betere spelervaring te bieden.

 

4.                Hoe wij uw uw persoonsgegevens opslaan en delen

Op grond van ons contract met u kunnen we gegevens overdragen buiten de locatie waar u bent gevestigd voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven.

Wij hebben servers voor de Website in Singapore en de Verenigde Staten en servers voor de Game in Duitsland, Japan, de Republiek Korea, Singapore en de Verenigde Staten. De servers die van toepassing zijn op uw gebruik van de Website en de Game zijn afhankelijk van uw locatie. We hebben ook ondersteunings- en engineeringteams en andere teams die de Website en de Game kunnen ondersteunen, ook vanuit Singapore.

 

Voor gebruikers in de EER en het VK maken overdrachten tussen onze gelieerde ondernemingen en aan derden gebruik van toepasselijke waarborgen, zoals het opnemen van modelcontractbepalingen, het eerst verkrijgen van uw toestemming of rekening houdend met adequaatheidstoetsingen.

Uitsluitend waar nodig delen we uw persoonsgegevens met derden. Situaties waarin dit het geval is:

·         Derden die diensten verlenen ter ondersteuning van de Website en de Game, leveranciers van clouddiensten die de in dit beleid genoemde gegevens op hun servers verwerken om de Game aan te bieden, om de ID van supporttickets en communicatie over support te verwerken, om gegevens over de gameplay en de weergave van de Game te verwerken om spelanalyses te verstrekken en de gameplay te verbeteren, en om marketing en advertenties aan te bieden en het succes van onze marketing- en reclameprogramma's te monitoren. Voor alle bedrijven die diensten aan ons leveren, is het verboden uw persoonsgegevens op te slaan, te gebruiken of openbaar te maken voor enig ander doeleinde dan het verstrekken van hun diensten aan ons.

·         Bedrijven binnen onze bedrijfsgroep die uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken om de Game aan u te verstrekken. Alle gerelateerde groepsmaatschappijen mogen uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met dit Privacybeleid gebruiken.

·         Regelgevers, gerechtelijke autoriteiten en wetshandhavingsinstanties. Er zijn omstandigheden waarin we wettelijk verplicht kunnen zijn om informatie over u bekend te maken, zoals om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of processen. Bij het voldoen aan de voorwaarden van geldige juridische procedures, zoals een dagvaarding of huiszoekingsbevel, kunnen we helaas mogelijk niet uw toestemming vragen voor of u van tevoren op de hoogte stellen van een dergelijke openbaarmaking

·         Derden om de veiligheid, beveiliging of naleving van wetten te waarborgen. We kunnen uw gegevens ook openbaar maken om:

o   handhaving van onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten, met inbegrip van onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan;

o   detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van veiligheid, fraude of andere technische problemen; of

o   de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, derden of het publiek te beschermen zoals vereist of toegestaan door de wet (zoals het uitwisselen van gegevens met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico).

·         Derden die geheel of nagenoeg geheel ons of onze zaken overnemen. We kunnen uw gegevens ook aan derden bekendmaken als we: (a) een deel van onze onderneming verkopen, overdragen, samenvoegen, consolideren of reorganiseren, of fuseren met, verwerven of een joint venture vormen met een ander bedrijf; in dat geval kunnen we uw gegevens bekendmaken aan een potentiële koper, nieuwe eigenaar of andere derden die betrokken zijn bij een dergelijke verandering in ons bedrijf; of (b) een van onze activa verkopen of overdragen, in welk geval de gegevens die we van u hebben, kunnen worden verkocht als onderdeel van die activa en kunnen worden overgedragen aan een potentiële koper, nieuwe eigenaar of andere derden die betrokken zijn bij een dergelijke verkoop of overdracht.

5.                De beveiliging van uw persoonsgegevens

We hebben beleid inzake de beveiliging van en de toegang tot gegevens dat de toegang tot onze systemen en technologie beperkt, en we beschermen gegevens door gebruik te maken van technologische beschermingsmaatregelen zoals encryptie.

Jammer genoeg is de overdracht van gegevens via het internet niet volledig veilig. Hoewel we redelijke maatregelen treffen en handhaven om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de beveiliging van de gegevens die via de diensten van de Game of anderszins via het internet worden verzonden niet waarborgen; elke overdracht is op eigen risico.

 

6.                Bewaren van gegevens

We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om het relevante hierboven beschreven doel te vervullen, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn of ons dit volgens de wet is toegestaan. Als we uw gegevens bewaren buiten de hieronder vermelde bewaartermijnen, bijvoorbeeld om te voldoen aan de toepasselijke wetten, houden we deze gescheiden van andere soorten persoonsgegevens.

Voor meer informatie over hoelang we uw gegevens bewaren, verwijzen we u naar de onderstaande termijnen.

Persoonsgegevens

Bewaarbeleid

Websitegegevens

1 jaar nadat de preregistratie is voltooid. Als u een verzoek tot verwijdering indient, worden de gegevens binnen 7 dagen na uw verzoek verwijderd.

Inloggegevens van gasten

Informatie over bezorging per e-mail

XWID

Informatie over gemeenschappelijke gegevensrapportage

Gegevensmonitoringinformatie

Spelgegevens (inclusief logboekinformatie)

 

Analysedienst (APAS) informatie

Gegevensanalyse om belangrijke statistieken van de processen van aanmelding en spelupdates te rapporteren

Beveiligingsgerelateerde gegevens

 

Betalingsinformatie

Betalingsinformatie (Midasbuy)

 

Gegevensanalyse om statistieken over gebruikerswerving te analyseren

Nalevingsinformatie

Bewaard gedurende uw gebruik van de Game en daarna binnen 1 jaar verwijderd. Als u een verzoek tot verwijdering van uw account indient, worden de gegevens binnen 30 dagen na uw verzoek verwijderd.

Nalevingsinformatie: creditcardgegevens worden niet opgeslagen op onze servers.

Sociale Media-informatie (als u ervoor kiest om in te loggen via uw sociale media-account bij Facebook, Google, Twitter, Line, Apple)

Open ID wordt bewaard gedurende uw gebruik van de Game en daarna binnen 1 jaar verwijderd. Als u een verzoek tot verwijdering van uw account indient, worden de gegevens binnen 30 dagen na uw verzoek verwijderd.

Andere informatie dan Open ID wordt 30 dagen bewaard vanaf de datum waarop u voor het laatst op uw account bent ingelogd.

IP-adres

Informatie over systeemmeldingen

Deze gegevens worden niet op onze servers opgeslagen.

Chatgegevens (vrije tekst)

Online chatgegevens worden alleen op uw apparaat opgeslagen en worden niet op onze servers bewaard.

Voor offline chatgegevens worden 200 berichten per chatgroep opgeslagen totdat de offline ontvanger(s) zich weer online aanmelden, waarna de chatgegevens uit onze cache worden verwijderd. De bewaarde chatgegevens worden binnen 7 dagen uit onze cache-opslag verwijderd.

Informatie over het verwijderen van accounts (H5)

Opgeslagen gedurende een afkoelingsperiode van 30 dagen, waarna zij onmiddellijk wordt verwijderd.

In-game meldingen / aankondigingsinformatie

30 dagen nadat de melding is gedaan.

Crash-informatie (BUGLY)

3 maanden.

Enquête-informatie

1 jaar. Als u een verzoek tot verwijdering van uw account indient, worden de gegevens binnen 30 dagen na uw verzoek verwijderd.

Informatie over klantenondersteuning (in-app, e-mail, website)

2 jaar. Als u een verzoek tot verwijdering indient, worden de gegevens binnen 30 dagen na uw verzoek verwijderd.

Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Facebook)

Bewaard gedurende uw gebruik van de game en vervolgens binnen 30 dagen verwijderd. Als u een verzoek tot verwijdering van uw account indient, worden de gegevens binnen 7 dagen na uw verzoek verwijderd.

Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Firebase)

 

Gegevensanalyse/profileringsinformatie (AppsFlyer)

Maximaal 14 maanden bewaard.

Firebase Instance ID

24 maanden bewaard.

 

 

7.                Uw rechten

De wetgeving van sommige rechtsgebieden verlenen specifieke rechten aan gebruikers van de Website en de Game. Raadpleeg de Aanvullende rechtsgebied-gebonden voorwaarden of de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied voor een overzicht van specifieke rechten die van toepassing zijn op personen die onderworpen zijn aan wetgeving inzake gegevensbescherming in de vermelde rechtsgebieden en hoe deze kunnen worden uitgeoefend.

U hebt mogelijk bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u bewaren. Sommige van deze rechten zijn alleen van toepassing in bepaalde omstandigheden (zoals hieronder in meer detail wordt beschreven). U kunt sommige van deze rechten rechtstreeks uitoefenen door de gegevens in uw account te openen en bij te werken. Indien u van mening bent dat we over enige andere persoonlijke informatie over u beschikken, neem dan contact met ons op via dpo@nikke-global.com.

Toegang

U hebt recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bewaren, recht op inspraak over Hoe wij deze gebruiken en met wie we deze delen. U kunt toegang krijgen tot de persoonsgegevens die u beschikbaar hebt gesteld als onderdeel van uw account door in te loggen op uw account.

Overdraagbaarheid

U hebt het recht om een kopie te ontvangen van bepaalde persoonsgegevens die we over u verwerken. Bijvoorbeeld, in bepaalde rechtsgebieden, omvat dit alle persoonsgegevens die we verwerken op basis van uw toestemming (bijv. enquête-informatie) of op grond van ons contract met u (bijv. accountnaam), zoals hierboven beschreven in de sectie 'Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken'. We doen u meer informatie toekomen over overdraagbaarheid van deze gegevens wanneer u een dergelijk verzoek doet.

Correctie

U hebt het recht om persoonsgegevens die we bewaren en onjuist zijn, te corrigeren. U kunt toegang krijgen tot de persoonsgegevens die we over u bewaren door in te loggen op uw Game-account.

Wissen

U kunt uw account wissen, of bepaalde persoonsgegevens verwijderen, door in te loggen op uw Game-account. Het kan noodzakelijk zijn dat we persoonsgegevens moeten bewaren als er geldige redenen zijn op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming (bijvoorbeeld voor de verdediging van juridische claims of vrijheid van meningsuiting), maar we laten u dat weten indien dat het geval is. Wanneer u ons hebt verzocht om persoonsgegevens te wissen die openbaar beschikbaar zijn gemaakt via de Game en er zijn redenen om deze te wissen, ondernemen we redelijke stappen om anderen die de persoonsgegevens weergeven of links naar de persoonsgegevens verstrekken, deze ook te laten wissen.

Beperking van verwerking tot alleen bewaren

U hebt het recht om van ons te eisen dat we stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens die we over u hebben (behalve voor opslagdoeleinden in bepaalde omstandigheden). Echter, houd er rekening mee dat als we stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens, we deze opnieuw kunnen gebruiken als er geldige redenen zijn onder de wetgeving inzake gegevensbescherming (bijvoorbeeld voor de verdediging van juridische claims of voor ter bescherming van een ander). Indien we instemmen om te stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens, proberen we om alle derden aan wie we de relevante persoonsgegevens hebben bekendgemaakt te informeren, zodat zij ook kunnen stoppen met verwerken.

Bezwaar maken

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. Als u dit wilt doen, neem dan contact met ons op via dpo@nikke-global.com of gebruik de onderstaande contactgegevens en we nemen uw verzoek in overweging..

Intrekking van toestemming

Voor zover de toepasselijke wet- en regelgeving dit toestaat, kunt u de toestemming die u ons eerder hebt verstrekt voor bepaalde verwerkingsactiviteiten intrekken door contact met ons op te nemen via dpo@nikke-global.com. Waar toestemming is vereist om uw persoonsgegevens te verwerken, kunnen we, indien u geen toestemming geeft voor de verwerking of indien u uw toestemming intrekt, mogelijk niet de verwachte dienst leveren. Houd er rekening mee dat het recht om toestemming in te trekken alleen beschikbaar is als toestemming de wettelijke basis voor het verwerken van gegevens is.

Mededelingen

We kunnen u van tijd tot tijd mededelingen sturen wanneer we dit nodig achten (bijvoorbeeld wanneer we de toegang tot de game tijdelijk opschorten voor onderhoud, beveiliging, privacy of administratieve communicatie). Dit zijn essentiële systeem- en dienstgerelateerde mededelingen en u kunt zich niet afmelden voor deze meldingen, die niet promotioneel van aard zijn.

8.                Contact

Neem contact met ons op als u vragen hebt. U kunt ons in eerste instantie bereiken op:

E-mail: dpo@nikke-global.com

Postadres:

Tencent International Privacy & Data Protection Centre

30 Raffles Place #19-01

Singapore

048622

We zullen ons best doen om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen. Dit doet geen afbreuk aan uw recht om een claim in te dienen bij de gegevensbeschermende autoriteit in de regio waar u woont of werkt indien u van mening bent dat we de wetgeving inzake gegevensbescherming hebben geschonden.

9.                Wijzigingen

Als we wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen we het bijgewerkte Privacybeleid hier plaatsen en u op de hoogte stellen in overeenstemming met de relevante wettelijke vereisten.

10.            Taal

Tenzij anders voorgeschreven door de wet heeft in het geval van enige discrepantie of inconsistentie tussen de Engelse versie en de lokale taalversie van dit Privacybeleid de Engelse versie voorrang.


INFORMATIE VOOR OUDERS - OFFICIËLE

Voordat uw kind de Game kan gebruiken, moet u uw toestemming geven om de accountconfiguratie van uw kind en de verwerking van de persoonsgegevens van uw kind goed te keuren.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt de Game?

 

De Game is een spel dat mobiel wordt gespeeld.

 

Als uw kind zich met succes aanmeldt voor de Game, zal dit resulteren in het verzamelen en delen van bepaalde persoonlijke informatie:

 

·         Leeftijd en IP-adres.

·         Inloggegevens: Open ID en andere informatie indien relevant, zoals e-mailadres.

·         Gebruikelijke apparaat- en netwerkinformatie: zoals IP-adres, verbindingssnelheid, apparaatspecificaties, alsmede door apps en het besturingssysteem gegenereerde identificatiegegevens.

·         Informatie over klantenondersteuning: zoals details van ticket, klacht en afhandeling, e-mailadres, naam, open ID, apparaat- en netwerkinformatie.

·         Gamegegevens, crash- en analyse-informatie.

U kunt ons Privacybeleid bekijken voor meer informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij de gegevens gebruiken en verwerken.

 

 

Verwerkt de Game persoonsgegevens anders voor kinderen?

 

Kinderen hebben geen toegang tot de gratis chatfunctie en kunnen alleen communiceren via de snelle chatfunctie door vooraf ingestelde tekstberichten te selecteren.

 

Waarom is mijn toestemming vereist?

 

Bepaalde rechtsgebieden vereisen of adviseren de toestemming van een ouder of wettelijke voogd voordat hun kind zich kan aanmelden voor een game zoals de Game, waar persoonsgegevens worden verwerkt. Als u geen toestemming geeft of uw toestemming intrekt, zullen we alle persoonsgegevens die tot dat moment zijn verzameld onmiddellijk verwijderen.

 

 

Welke methode(n) kan ik gebruiken om het account van mijn kind te verifiëren?

 

In sommige rechtsgebieden, waaronder de Verenigde Staten, vragen we om de geboortedatum bij de registratie. We staan niet toe dat een kind zich aanmeldt zonder eerst verifieerbare toestemming te hebben verkregen van de ouder of wettelijke voogd van dat kind. Als onderdeel hiervan moeten we verifiëren dat u een volwassene bent die in staat is om dergelijke toestemming te geven. Om dit te doen, brengen we een klein bedrag in rekening of autoriseren we dit op een creditcard. Dit proces wordt afgehandeld door Ayden. We verwerken uw creditcardgegevens niet; alleen de externe betalingsverwerker verzamelt creditcardgegevens. De creditcardgegevens worden om geen enkele reden bewaard, inclusief toekomstige aankopen of gekoppeld aan in-app betalingsfuncties (indien van toepassing) in de game.

 

 

Wat als er in de toekomst veranderingen in de Game zijn?

 

Als we wijzigingen aanbrengen in de manier waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt, zullen we u op de hoogte stellen van die wijzigingen. U moet instemmen met deze wijzigingen voordat de persoonsgegevens van uw kind voor dat nieuwe doel worden verwerkt.

 

 

Bewaren jullie mijn persoonsgegevens?

 

We houden uw e-mailadres bij zodat we u op de hoogte kunnen stellen van eventuele wijzigingen in de verwerking van de persoonsgegevens van uw kind en zodat we weten dat u een ouder of wettelijke voogd van een speler bent wanneer u contact met ons opneemt. Zoals hierboven vermeld, worden uw creditcardgegevens niet door ons verwerkt, maar in plaats daarvan alleen verwerkt door een externe betalingsverwerker. Wij hebben geen toegang tot uw creditcardgegevens.

 

 

Wat als ik geen toestemming geef?

 

Als u geen toestemming geeft (inclusief door uw creditcardgegevens ter verificatie op te geven), worden uw contactgegevens verwijderd.

 

 

Hoe trek ik mijn toestemming in of verwijder ik het account van mijn kind?

U kunt uw toestemming intrekken of de account van uw kind verwijderen door een e-mail te sturen naar dpo@nikke-global.com. U kunt ook te allen tijde een kopie van de persoonsgegevens van uw kind opvragen.

 

 


Onze vertegenwoordigers in bepaalde rechtsgebieden

Rechtsgebied

Vertegenwoordiger

Adres

Contactgegevens

EU

Proxima Beta Europe B.V.

Buitenveldertselaan 3-5

1082 VA Amsterdam

dpo@nikke-global.com

VK

Image Frame Investment (UK) Limited

Suite 1, 3rd Floor 11 - 12 St. James's Square, Londen, Verenigd Koninkrijk, SW1Y 4LB

dpo@nikke-global.com

Korea

Kite Bird Korea Yuhan Hoesa

25F, 55, Sejong-daero, Jung-gu, Seoel (Taepyeongro 2-ga), Korea

dpo@nikke-global.com

Servië

Karanovic & Partners o.a.d. Beograd.

Resavska 23, Belgrado, 11000, Servië

local.representative@karanovicpartners.com

Thailand

Tencent (Thailand) Company Limited

T-One Building, Bangkok, Thailand

dpo@nikke-global.com

 


AANVULLENDE VOORWAARDEN SPECIFIEK VOOR RECHTSGEBIEDEN

De wetgeving in sommige rechtsgebieden bevat aanvullende voorwaarden voor gebruikers van de Website en de Game. Deze worden in deze sectie behandeld. Indien u een gebruiker bent die zich in een van de onderstaande rechtsgebieden bevindt, zijn de voorwaarden die hieronder onder de naam van uw rechtsgebied worden uiteengezet op u van toepassing, naast de voorwaarden die hierboven in ons Privacybeleid worden vermeld.

Argentinië

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw verzoek om toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of uw privacyklacht met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het Bureau voor toegang tot openbare gegevens via: Av. Julio A. Roca 710, Piso 2°, Ciudad de Buenos Aires (Telefoon: +5411 3988-3968 of e-mail: datospersonales@aaip.gob.ar). Hoewel we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat derden die uw persoonsgegevens ontvangen voldoen aan privacywetten die vergelijkbaar zijn met die van uw rechtsgebied, stemt u door ons uw persoonsgegevens te verstrekken en door de Website en de Game te gebruiken in met de overdracht van uw persoonsgegevens naar een rechtsgebied waar privacywetten mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau bieden als de wetten die van toepassing kunnen zijn in Argentinië.

Australië

We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat derden die buiten Australië uw persoonsgegevens ontvangen deze gegevens behandelen op een manier die in overeenstemming is met de Australische privacywetgeving. U erkent echter dat we geen controle hebben over of aansprakelijkheid aanvaarden voor het handelen en nalaten van deze derden. U hebt recht op toegang tot persoonsgegevens die we over u bewaren, en u hebt het recht te weten hoe wij deze gebruiken en met wie we deze delen. U hebt het recht om uw persoonlijke informatie die we bewaren en onjuist is, te corrigeren.

Indien u jonger bent dan 18 jaar, verklaart u dat u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebt om een account bij de Game en de Website te registreren en de Game en de Website te gebruiken.

Waar mogelijk geven we u de mogelijkheid om uzelf niet te identificeren of een pseudoniem te gebruiken bij het registreren van een account bij of voor het gebruik van de Game of de Website. U erkent dat als u ons uw persoonsgegevens niet verstrekt, we u mogelijk geen toegang kunnen verlenen tot bepaalde functies of onderdelen van de Game of de Website, waaronder integratie van sociale media en in-game aankopen.

 

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw verzoek om toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of uw privacyklacht met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het Bureau van de Australische informatiecommissaris (telefoon: +61 1300 363 992 of e-mail: enquiries@oaic.gov.au).

Bangladesh

Door dit Privacybeleid te erkennen, verklaart u uitdrukkelijk dat u ons de toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, op te slaan en te verwerken, waaronder het bekendmaken van deze aan derden voor zover dit door het Privacybeleid wordt bepaald. U stemt ook in met de internationale overdracht van uw gegevens naar elk land waar we databases of gelieerde ondernemingen hebben en, in het bijzonder, naar de rechtsgebieden die zijn gespecificeerd in Artikel 4 (Hoe wij uw persoonsgegevens opslaan en delen).

Brazilië

Wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken, kunt u de toestemming die u eerder hebt gegeven voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens intrekken, behalve in het geval van contractuele of wettelijke beperkingen. Om dergelijke toestemming in te trekken, kunt u uw account beëindigen of contact met ons opnemen zoals beschreven in Artikel 8 (Contact). Dit kan onze levering van de Website of de Game aan u beïnvloeden.

 

DOOR DIT PRIVACYBELEID TE AANVAARDEN, VERKLAART U UITDRUKKELIJK DAT U ONS DE TOESTEMMING GEEFT OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERZAMELEN, TE GEBRUIKEN, OP TE SLAAN EN TE VERWERKEN, MET INBEGRIP VAN HET BEKENDMAKEN VAN DEZE GEGEVENS AAN DERDEN VOOR ZOVER DIT DOOR DIT PRIVACYBELEID WORDT BEPAALD.

Californië

Deze sectie is van toepassing op inwoners van Californië die vallen onder de California Consumer Privacy Act van 2018 ('CCPA').

 

Persoonsgegevens verzamelen en bekendmaken

In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende categorieën persoonsgegevens van of over u of uw apparaat verzameld en bekendgemaakt:

 

We verzamelen uw persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 

Zie voor meer informatie over waarvoor elk type persoonsgegevens wordt gebruikt Artikel 3 (Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken).

 

We maken persoonsgegevens bekend aan de volgende soorten entiteiten:

 

In de afgelopen 12 maanden hebben we geen persoonsgegevens van inwoners van Californië verkocht in de zin van 'verkocht' onder de CCPA.

 

Rechten onder de CCPA:

 

Als u een inwoner van Californië bent, hebt u het recht om:

 

We streven ernaar alle geverifieerde verzoeken overeenkomstig de CCPA binnen 45 dagen te verwerken. Indien nodig gaat een verlenging met 45 dagen samen met een verklaring voor de vertraging.

 

Uw rechten uitoefenen

 

Ten eerste wilt u misschien inloggen op uw account en uw gegevens van daaruit beheren. Als u een inwoner van Californië bent op wie de CCPA van toepassing is, kunt u ook uw eventuele rechten met betrekking tot andere gegevens uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals beschreven in Artikel 8 (Contact).

 

Canada

Als u in Canada woont en schriftelijke informatie wenst te ontvangen over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot onze dienstverleners die niet in Canada zijn gevestigd, kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven in Artikel 8 (Contact). Wanneer we een beroep doen op dienstverleners die toegang zouden kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, eisen we dat zij privacy- en beveiligingsnormen toepassen die vergelijkbaar zijn met de onze. We gebruiken overeenkomsten en andere maatregelen met onze dienstverleners om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens te behouden en te voorkomen dat deze worden gebruikt voor andere doeleinden die niet in dit Privacybeleid worden beschreven.

Colombia

Uw toestemming om persoonsgegevens te verwerken voor de Website en de Game kan worden uitgedrukt (i) schriftelijk, (ii) mondeling of (iii) door ondubbelzinnig gedrag dat ons in staat stelt om redelijkerwijs te concluderen dat uw toestemming is verleend, zoals de handeling van het accepteren van het Privacybeleid. We kunnen bewijs van deze toezeggingen bewaren, met inachtneming van de principes van vertrouwelijkheid en privacy van gegevens.

 

Als betrokkene hebt u bepaalde rechten, waaronder (i) op toegang tot, bijwerking en rectificatie van uw persoonsgegevens; (ii) om een kopie te vragen van de toestemming die u ons hebt gegeven; (iii) om geïnformeerd te worden over Hoe wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt; (iv) om claims in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw land; (v) om de toestemming die u ons hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken in te trekken, tenzij de verwerking is gebaseerd op dwingende legitieme redenen of om juridische redenen noodzakelijk is; (vi) om te vragen om de verwijdering van uw persoonsgegevens (recht op verwijdering); en (vii) om vrij toegang te krijgen tot uw gegevens. U kunt contact met ons opnemen om een van deze rechten uit te oefenen, met behulp van de informatie die is gespecificeerd in Artikel 8 (Contact)

 

Frankrijk

Instructies voor de verwerking van uw persoonsgegevens na uw overlijden. U hebt het recht om ons algemene of specifieke instructies te geven voor het bewaren, verwijderen en communiceren van uw persoonsgegevens na uw overlijden. De specifieke instructies zijn alleen geldig voor de daarin vermelde verwerkingsactiviteiten en de verwerking van deze instructies is onderworpen aan uw specifieke toestemming. U kunt uw instructies te allen tijde wijzigen of intrekken.

 

U kunt een persoon aanwijzen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van uw instructies. Deze persoon wordt op de hoogte gebracht van uw instructies in het geval van uw overlijden en heeft het recht om de uitvoering ervan bij ons te vragen. Bij afwezigheid van aanwijzing of, tenzij anders bepaald, in geval van overlijden van de aangewezen persoon, hebben hun erfgenamen het recht om op de hoogte te worden gesteld van uw instructies en om de uitvoering ervan bij ons te vragen.

 

Wanneer u dergelijke instructies wilt geven, neem dan contact met ons op zoals beschreven in Artikel 8 (Contact).

Indonesië

Door dit Privacybeleid te accepteren en ermee akkoord te gaan, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, gebruiken en delen in overeenstemming met dit Privacybeleid, zoals dat van tijd tot tijd wordt herzien. Indien u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, mag u zich geen toegang verschaffen of gebruikmaken van onze services en hebben wij het recht u geen toegang te verlenen tot onze diensten.

Indien u jonger bent dan 21 jaar, verklaart u dat u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebt om een account bij de Game en de Website te registreren en de Game en de Website te gebruiken.

In het geval dat wij er niet in slagen om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens in de Website en de Game te behouden, stellen wij u hiervan op de hoogte via de door u verstrekte contactgegevens of via de Website en de Game, voor zover vereist door de lokale wet- en regelgeving.

Indien u niet binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de gewijzigde versie van dit Privacybeleid beschikbaar is gesteld expliciet uw bezwaar tegen een gewijzigde versie van dit Privacybeleid kenbaar maakt, wordt u geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd en akkoord te zijn gegaan met het nieuwe Privacybeleid. U kunt bovendien te allen tijde stoppen met het gebruik van of de toegang tot onze Website en Game door de registratie ongedaan te maken of het gebruik van de Website en de Game te staken, indien u niet langer akkoord gaat met het gewijzigde Privacybeleid.

U bent er verantwoordelijk voor dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt juist en actueel zijn. Om de juistheid van de gegevens te bevestigen, kunnen wij te allen tijde de aan ons verstrekte gegevens controleren. U verklaart hierbij dat u alle noodzakelijke toestemming(en) hebt verkregen voordat u ons de persoonsgegevens van anderen verstrekt (bijvoorbeeld voor verwijzingspromoties), in welk geval wij er altijd vanuit zullen gaan dat u reeds voorafgaande toestemming hebt verkregen, en als zodanig bent u verantwoordelijk voor claims van welke partij dan ook die voortvloeien uit het ontbreken van dergelijke toestemming(en).

Japan

Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebben om een account te registreren op en de Game en de Website te gebruiken.

Door te klikken op 'Accepteren' stemt u in met de overdracht van uw persoonsgegevens aan derden (indien van toepassing), die mogelijk de internationale overdracht van uw gegevens omvat naar elk land waar we databases of gelieerde ondernemingen hebben en, in het bijzonder, naar de rechtsgebieden die zijn gespecificeerd in Artikel 4 (Hoe wij uw persoonsgegevens opslaan en delen).

 

De categorieën van persoonsgegevens gespecificeerd in de rechtsgebieden gespecificeerd in Artikel 4 (Hoe wij uw persoonsgegevens opslaan en delen) kan 'persoonsgegevens die speciale zorg vereisen' bevatten (d.w.z. gevoelige informatie zoals beschreven onder de toepasselijke wetgeving) en u stemt in met het verzamelen van dergelijke informatie.

 

U kunt ons verzoeken om u op de hoogte te stellen van de doeleinden van het gebruik van, om bekend te maken, om enige correctie aan te brengen, om het gebruik of de verstrekking van, en/of om al uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen te verwijderen, voor zover bepaald door de Wet op de bescherming van persoonsgegevens van Japan. Wanneer u dergelijke verzoeken wilt doen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in Artikel 8 (Contact).

Kazachstan

Als u jonger bent dan 18 jaar, moet u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebben om een account te registreren op en de Game en de Website te gebruiken.

Door te klikken op 'accepteren' gaat U akkoord met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken, overbrengen, exporteren (voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving) en opslaan van uw persoonsgegevens zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid. De overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden, waaronder de grensoverschrijdende overdracht van uw informatie naar elk land waar wij databases of gelieerde partijen hebben en in het bijzonder naar Singapore en de Verenigde Staten.

In het geval van enige discrepantie of inconsistentie tussen de Engelse versie en de Kazakhs versie van dit Privacybeleid heeft de Kazakhs versie voorrang.

Uw rechten

 

·         Recht op toegang: u hebt het recht om toegang te vragen tot en een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij over u hebben verwerkt of die namens ons worden verwerkt. Wij behouden ons het recht voor een vergoeding te vragen voor het verlenen van toegang tot uw persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijk toegestane bedragen.

Bij de verwerking van een verzoek om toegang tot gegevens is het ons toegestaan bepaalde gegevens te vragen om de identiteit van de verzoeker te verifiëren om er zeker van te zijn dat hij/zij de persoon is die wettelijk gerechtigd is om het verzoek om toegang tot gegevens in te dienen.

·         Recht op correctie: u kunt verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens of om verwijdering van deze persoonsgegevens indien correctie onmogelijk is. Bij de verwerking van een verzoek om correctie van gegevens is het ons toegestaan bepaalde gegevens te vragen om de identiteit van de verzoeker te verifiëren om er zeker van te zijn dat hij/zij de persoon is die wettelijk gerechtigd is om het verzoek om correctie in te dienen.

·         Recht op blokkering / deblokkering: u hebt het recht om de blokkering van uw persoonlijke gegevens te vragen, als u zich bewust wordt van een overtreding met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw gegevens. Als de overtreding niet is bewezen, kunt u verzoeken de blokkering van uw gegevens op te heffen.

·         Recht op verwijdering: u hebt het recht te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens indien het verzamelen en verwerken van uw gegevens in strijd is met de Kazachse wetgeving

·         Verwerking van uw persoonsgegevens in openbare bronnen van persoonsgegevens: u kunt verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens in openbare bronnen van persoonsgegevens te beperken of uw toestemming daarvoor verlenen.

Maleisië

Als u akkoord gaat met dit Privacybeleid om een minderjarige persoon toegang te geven tot en gebruik te laten maken van de Website en de Game, gaat u ermee akkoord dat de persoonsgegevens van de minderjarige worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid en accepteert u persoonlijk en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorwaarden in dit Privacybeleid. Verder gaat u ermee akkoord om de verantwoordelijkheid op u te nemen voor de handelingen van deze minderjarige persoon en voor de naleving van dit Privacybeleid door deze minderjarige persoon.

Recht op toegang: U hebt het recht toegang te vragen tot en een kopie te ontvangen van uw persoonlijke informatie die we hebben verzameld en welke door ons of namens ons wordt verwerkt. Wij behouden ons het recht voor een vergoeding te vragen voor het verlenen van toegang tot uw persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijk toegestane bedragen. Bij de verwerking van een verzoek om toegang tot gegevens is het ons toegestaan bepaalde gegevens te vragen om de identiteit van de verzoeker te verifiëren om er zeker van te zijn dat hij/zij de persoon is die wettelijk gerechtigd is om het verzoek om toegang tot gegevens in te dienen.

Recht op correctie: U kunt om de correctie van uw persoonlijke informatie verzoeken. Bij de verwerking van een verzoek om correctie van gegevens is het ons toegestaan bepaalde gegevens te vragen om de identiteit van de verzoeker te verifiëren om er zeker van te zijn dat hij/zij de persoon is die wettelijk gerechtigd is om het verzoek om correctie in te dienen.

Recht om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken: U kunt om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken door gebruik te maken van de hierboven vermelde contactgegevens. Dit kan onze levering van de Website en de Game aan u beïnvloeden.

Om uw persoonsgegevens te beschermen en klachten in verband met uw persoonsgegevens te behandelen, hebben we de volgende dienst aangesteld die verantwoordelijk is voor het beheer en de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Mexico

Enkele van de doeleinden van de verwerking gespecificeerd in Artikel 3 (Hoe wij uw persoonsgegevens verwerken) zijn vrijwillig. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor het vrijwillige doel om informatie naar uw e-mailadres te sturen die we relevant voor u kunnen achten.

Over het algemeen hebben we uw toestemming niet nodig om de overdrachten uit te voeren die worden beschreven in de Artikel 4 (Hoe wij uw persoonsgegevens opslaan en delen). Door de Website en de Game te gebruiken en ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, gaat u in elk geval akkoord met de hierin beschreven gegevensoverdrachten waarvoor uw toestemming vereist is.

Voor meer informatie over en de uitoefening van uw rechten op "Toegang", "Correctie", “Wissing", "Bezwaar", "Beperking van de verwerking tot uitsluitend opslag", waaronder de beperking van het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens en de toepasselijke middelen, procedures en vereisten voor de uitoefening van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen zoals aangegeven in Artikel 8 (Contact).

Nieuw-Zeeland

We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat derden die uw persoonsgegevens ontvangen buiten Nieuw-Zeeland uw persoonsgegevens behandelen op een manier die in overeenstemming is met de Nieuw-Zeelandse privacywetgeving. U erkent echter dat we geen controle hebben over of aansprakelijkheid aanvaarden voor het handelen en nalaten van deze derden.

U hebt recht op toegang tot persoonsgegevens die we over u bewaren, en u hebt het recht te weten hoe wij deze gebruiken en met wie we deze delen. U hebt het recht om te verzoeken tot de correctie van onjuiste gegevens die we van u bewaren.

Indien u jonger bent dan 16 jaar, verklaart u dat u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebt om een account bij de Game en de Website te registreren en de Game en de Website te gebruiken.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw verzoek om toegang tot, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of uw privacyklacht met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het Bureau van de Nieuw-Zeelandse informatiecommissaris (www.privacy.org.nz).

Hoewel we redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat derden die uw persoonsgegevens ontvangen voldoen aan privacywetten die vergelijkbaar zijn met die van uw rechtsgebied, erkent u en gaat u ermee akkoord dat we de acties van derden niet kunnen controleren en dus niet kunnen garanderen dat ze zich aan die privacywetten houden.

Peru

U kunt rechten uitoefenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens door toegang te vragen tot uw persoonsgegevens of de correctie, verwijdering of opschorting van de verwerking van uw persoonsgegevens, enz. op grond van toepasselijke wetgeving zoals de wet op de bescherming van persoonsgegevens (de 'Wet'). U kunt deze rechten ook uitoefenen via uw wettelijke voogd of iemand die door u is gemachtigd om het recht uit te oefenen. In dit geval moet u echter een volmacht bij ons indienen in overeenstemming met de wet.

U kunt ook te allen tijde uw toestemming intrekken of een opschorting van de verwerking van persoonsgegevens eisen.

Als u van mening bent dat niet aan uw verzoek is voldaan, kunt u een claim indienen bij de Peruaanse nationale autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens.

Om uw persoonsgegevens te beschermen en klachten in verband met uw persoonsgegevens te behandelen, hebben we de volgende dienst aangesteld die verantwoordelijk is voor het beheer en de bescherming van uw persoonsgegevens.

Filipijnen

U heeft recht op de volgende rechten:

 

Door in te stemmen met dit Privacybeleid, stemt u ermee in dat wij:

Republiek Korea

We verstrekken uw persoonsgegevens aan derden zoals hieronder beschreven:

Naam van de ontvanger (en contactgegevens)

Het soort verstrekte persoonsgegevens

Doel van het gebruik door de ontvanger

Bewaartermijn en gebruik door de ontvanger

Appsflyer Limited

(privacy@appsflyer.com)

Advertentie-informatie

Werving van gebruikers en monitoring van de doeltreffendheid van onze advertenties

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

Facebook Analytics

https://www.facebook.com/help/contact/507739850846588

Contactgegevens, gebeurtenisgegevens en hashed gegevens

Werving van gebruikers en monitoring van de doeltreffendheid van onze advertenties

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

Google Analytics (Firebase)

https://firebase.google.com/support

Analysegegevens

Gegevensanalyse

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

 

Voor de uitvoering van de diensten die in dit Privacybeleid worden beschreven, delegeren we de verwerking van uw persoonsgegevens aan de volgende professionele dienstverleners:

Delegatiegever

Beschrijving van Gedelegeerde diensten

Midas

Betaalfunctie bieden

Adyen N.V.

(dpo@adyen.com )

Creditcardbetaling verwerken voor verificatie van ouderlijke toestemming

AIHelp (ShareFun Network Limited)

(privacy@aihelp.net )

Informatie verwerken om klantenservice aan gebruikers te bieden

Aceville Pte Ltd

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Opslag van persoonsgegevens

Tencent Cloud LLC

(
cloudlegalnotices@tencent.com)

Opslag van persoonsgegevens

Amazon Web Services Inc. (VS)

(https://aws.amazon.com/privacy/)

Opslag van persoonsgegevens

Microsoft Azure

Gegevensbeveiliging

 

Overzeese overdracht van persoonsgegevens

We dragen persoonsgegevens als volgt over aan derden in het buitenland:

Ontvanger (contactgegevens van gegevensmanager)

Land waarnaar uw persoonsgegevens moeten worden overgedragen

Datum en wijze van overdracht

Het soort persoonsgegevens dat wordt overgedragen

Doel van het gebruik door de Ontvangers

Bewaartermijn en gebruik door de Ontvanger

Tencent Cloud LLC

(
cloudlegalnotices@tencent.com)

Verenigde Staten

Van tijd tot tijd overgedragen

Alle verzamelde persoonlijke informatie

Opslag van persoonsgegevens

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

Amazon Web Services Inc. (VS)

(https://aws.amazon.com/privacy/)

Verenigde Staten

Van tijd tot tijd overgedragen

Alle verzamelde persoonlijke informatie

Opslag van persoonsgegevens

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

Aceville Pte Ltd

 

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Singapore

Van tijd tot tijd overgedragen

Alle verzamelde persoonlijke informatie

Opslag van persoonsgegevens

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

Midas

Verenigde Staten

Van tijd tot tijd overgedragen

Informatie over betaling op Midasbuy Platform

Betaling

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

Google Analytics (Firebase)

(https://firebase.google.com/support)

Verenigde Staten, tenzij anders beschreven in het privacybeleid van de dienstverlener

Van tijd tot tijd overgedragen

Analysegegevens

Gegevensanalyse

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

Facebook (Analytics)

(https://www.facebook.com/help/contact/507739850846588)

Verenigde Staten, tenzij anders beschreven in het privacybeleid van de dienstverlener

Van tijd tot tijd overgedragen

Contactgegevens, gebeurtenisgegevens en hashed gegevens

Re-targeting van marketing om algoritme te trainen om doelpubliek met hoog potentieel te vinden

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

Appsflyer Limited

(privacy@appsflyer.com)

Dublin, Ierland gehost door AWS en in St. Ghislain, België gehost door Google Cloud, Verenigde Staten

Van tijd tot tijd overgedragen

Advertentie-informatie

Om het succes van onze reclame- en marketingprogramma's te volgen

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

Adyen N.V.

 

(dpo@adyen.com )

Nederland

Singapore

Van tijd tot tijd overgedragen

Informatie over betaalkaart

Voor het verifiëren van betaalkaartgegevens in verband met toestemming van ouders/voogd

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

AIHelp (ShareFun Network Limited)(privacy@aihelp.net )

Texas, Verenigde Staten

Van tijd tot tijd overgedragen

Gegevens voor klantenondersteuning

Om u klantenondersteuning te bieden

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

 

Microsoft Azure

Verenigde Staten

Van tijd tot tijd overgedragen

Informatie over gegevensbeveiliging

Gegevensbeveiliging

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

 

 

 

Gegevensvernietiging

Persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de bewaartermijnen voor gegevens zoals beschreven in de sectie 'Bewaring van gegevens'.Met uitzondering van de persoonsgegevens die hieronder worden uiteengezet, worden persoonsgegevens die hebben voldaan aan het doel waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt, en de periode waarin persoonsgegevens in bezit moesten zijn is verlopen, op onomkeerbare wijze vernietigd. Persoonsgegevens die zijn opgeslagen in elektronische bestanden worden veilig verwijderd op een onomkeerbare manier door gebruik te maken van technische methoden, en gedrukte informatie zal worden vernietigd door dergelijke gegevens te vernietigen of te verbranden.

De persoonsgegevens die wordt beschreven in de sectie 'Bewaring van gegevens' moeten worden bewaard op grond van de volgende wetten:

 

Wet inzake de bescherming van de consument in de elektronische handel, enz.

Artikel 6 van de Wet inzake de bescherming van de consument in de elektronische handel

In elektronische handel of postorderverkoop:

·         Gegevens met betrekking tot etikettering en advertenties (6 maanden)

·         Gegevens met betrekking tot de uitvoering of intrekking van een contract (5 jaar)

·         Gegevens met betrekking tot de betaling van een prijs en de levering van goederen en diensten (5 jaar)

·         Gegevens met betrekking tot klantenservice of geschillenbeslechting (3 jaar)

Wet bescherming communicatiegeheimen

Artikel 41 van het besluit van de wet, artikel 15-2 van de Wet bescherming communicatiegeheimen

·         Logboekadministratie, IP-adres (3 maanden)

·         De datum van telecommunicatie door gebruikers, het tijdstip waarop de telecommunicatie begint en eindigt, de gebruiksfrequentie (12 maanden)

U kunt rechten uitoefenen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens door toegang te vragen tot uw persoonsgegevens of de correctie, verwijdering of opschorting van de verwerking van uw persoonsgegevens, enz. op grond van toepasselijke wetgeving zoals de Wet op de bescherming van persoonsgegevens ('AVG'). U kunt deze rechten ook uitoefenen via uw wettelijke voogd of iemand die door u is gemachtigd om het recht uit te oefenen. In dit geval moet u echter een volmacht bij ons indienen in overeenstemming met de Handhavingsverordeningen van AVG. U kunt ook te allen tijde uw toestemming intrekken of een opschorting van de verwerking van persoonsgegevens eisen.

Aanvullend gebruik en verstrekking van persoonsgegevens

In overeenstemming met de AVG kunnen we persoonsgegevens gebruiken of verstrekken in het kader van redelijkerwijs verband met het oorspronkelijke doeleinde van de verzameling, rekening houdend met de vraag of de betrokkenen er nadeel van hebben ondervonden en of de nodige maatregelen zijn genomen voor de beveiliging, zoals codering, enz. We bepalen met de nodige zorgvuldigheid of we persoonsgegevens moeten gebruiken of verstrekken met inachtneming van algemene omstandigheden, waaronder relevante wet- en regelgeving zoals AVG, doel van gebruik of verstrekking van persoonsgegevens, hoe persoonsgegevens worden gebruikt of verstrekt, items van persoonsgegevens die moet worden gebruikt of verstrekt, zaken waarvoor betrokkenen toestemming hebben gegeven of die aan betrokkenen zijn gemeld/bekendgemaakt, gevolgen voor betrokkenen op het gebruik of de verstrekking, en maatregelen die zijn genomen om gegevens over betrokkenen te beschermen. Specifieke overwegingen zijn als volgt:

 

Binnenlandse privacyvertegenwoordiger

Overeenkomstig Artikel 32-5 van de Netwerkwet en Artikel 39-11 van de gewijzigde PIPA zijn de gegevens van de binnenlandse vertegenwoordiger als volgt:

Contact

Om uw persoonsgegevens te beschermen en klachten in verband met uw persoonsgegevens te behandelen, hebben we de volgende dienst aangesteld die verantwoordelijk is voor het beheer en de bescherming van uw persoonsgegevens.

 

Website - Tekst verplichte toestemming

Verplichte toestemmingen

Om u de GODDESS OF VICTORY: NIKKE Website te kunnen aanbieden, moeten wij de volgende persoonsgegevens verzamelen, openen, verwerken en gebruiken. U hebt het recht om dit te weigeren, maar als u weigert, kunt u uw interesse niet registreren op GODDESS OF VICTORY: NIKKE Website. Stemt u ermee in dat wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en gebruiken?

In te zamelen gegevens

Mobiel telefoonnummer, apparaatgegevens (of u een iOS- dan wel Android-toestel gebruikt en het model van het apparaat) en IP-adres.

Doel van verzameling en gebruik

Om u te voorzien van updates en u te informeren wanneer de GODDESS OF VICTORY: NIKKE Wereldwijde release beschikbaar is om te downloaden en om u in staat te stellen uw voucher in te wisselen zodra GODDESS OF VICTORY: NIKKE officieel wordt uitgebracht.

Bewaartermijn en gebruik

1 jaar nadat de preregistratie is voltooid. Als u een verzoek tot verwijdering indient, worden de gegevens binnen 7 dagen na uw verzoek verwijderd.

 

 

 

Website - [Verplicht] Buitenlandse doorgiften van mijn persoonlijke informatie

Ontvanger (contactgegevens van gegevensmanager)

Land waarnaar uw persoonsgegevens moeten worden overgedragen

Datum en wijze van overdracht

Het soort persoonsgegevens dat wordt overgedragen

Doel van het gebruik door de Ontvangers

Bewaartermijn en gebruik door de Ontvanger

Tencent Cloud LLC

(
cloudlegalnotices@tencent.com)

Verenigde Staten

Van tijd tot tijd overgedragen

Telefoonnummer

Verzending van uitnodigingskoppelingen naar de GR

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

 

Website - [Verplicht] Levering van persoonlijke informatie aan derden

Ontvanger (contactgegevens van gegevensmanager)

Land waarnaar uw persoonsgegevens moeten worden overgedragen

Datum en wijze van overdracht

Het soort persoonsgegevens dat wordt overgedragen

Doel van het gebruik door de Ontvangers

Bewaartermijn en gebruik door de Ontvanger

Tencent Cloud LLC

(
cloudlegalnotices@tencent.com)

Verenigde Staten

Van tijd tot tijd overgedragen

Telefoonnummer

Verzending van uitnodigingskoppelingen naar de GR

Gedurende de onder "Gegevensbewaring"

 

Website - [Facultatief] Toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens voor marketingtoestemming via sms

Facultatief - Marketingtoestemming

 

Proxima Beta Pte. Limited wil uw mobiele telefoonnummer verzamelen en gebruiken om u updates te bieden en uw nieuws, evenementen en promoties te sturen in verband met GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Door het vakje aan te vinken, verklaart u dat u instemt met het verzamelen en gebruiken van de volgende persoonlijke informatie voor het ontvangen van nieuws, evenementen en promoties in verband met GODDESS OF VICTORY: NIKKE via sms in overeenstemming met het Privacybeleid[koppeling invoegen].

 

U hebt het recht deze toestemming te weigeren, maar als u weigert, zult u geen nieuws, evenementen en promoties ontvangen.

 

·         In te zamelen gegevens: Mobile telefoonnummer.

·         Doel van verzameling en gebruik: om u nieuws, evenementen en promoties met betrekking tot GODDESS OF VICTORY: NIKKE te sturen.

·         Bewaartermijn en gebruik: 1 jaar nadat de preregistratie is voltooid. Als u een verzoek tot verwijdering indient, worden de gegevens binnen 7 dagen na uw verzoek verwijderd.

 

 

Tekst verplichte toestemming

Verplichte toestemmingen

Om u de GODDESS OF VICTORY: NIKKE Wereldwijde release (GR) te kunnen bieden, moeten wij de volgende persoonlijke informatie verzamelen, openen, verwerken en gebruiken. U hebt het recht om dit te weigeren, maar als u weigert, kunt u zich niet registreren voor de GODDESS OF VICTORY: NIKKE (GR). Stemt u ermee in dat wij de volgende persoonsgegevens verzamelen en gebruiken?

 

In te zamelen gegevens

·         Inloggegevens van gasten: gast-ID, Open ID

·         Sociale Media-informatie (als u ervoor kiest via uw sociale media-account met deze netwerken in te loggen): Via Facebook: naam, Facebook UID, naam, profielafbeelding, gebruikerstoken, open ID, token voor bedrijven; Via Google: Google gebruikers-ID, bijnaam, profielafbeelding, gebruikerstoken, Open ID; Via Twitter: Twitter gebruikers-ID, bijnaam, profielafbeelding, gebruikerstoken, Open ID; Via Line: Line gebruikers-ID, bijnaam, profielafbeelding, gebruikerstoken, Open ID; Via Apple: Apple gebruikers-ID, bijnaam, profielafbeelding, gebruikerstoken, Open ID

·         Informatie over de bezorging per e-mail: e-mailadres

·         Gegevens voor klantenondersteuning (in app, e-mail, website): Via app: naam, Open ID, apparaatmodel, applicatieversie, batterijniveau, wifisterkte, vrije ruimte op telefoon, netwerktype, iOS-versie, platform, provider, landcode, foto ter illustratie van probleem (facultatief); Via website: naam, Open ID, apparaatmodel, e-mailadres (facultatief); Via e-mail: naam, e-mailadres; Voor alle: details van ticket, klacht en afhandeling

·         XWID: uw XWID, die door ons wordt gegenereerd

·         IP-adres

·         Informatie over gemeenschappelijke gegevensrapportage: game-ID, clientbron, sessie-ID, gebeurtenistijd, client-IP, land, provincie, stad, provider-ID, Open ID, naam van de gebeurtenis, OS, OS-versie, SDK-versie, netwerktype, bundel-ID, app-versie, aanmeldkanaal-ID, apparaatmodel, apparaatmerk, schermbreedte, schermhoogte, CPU-naam, CPU-kern, CPU-frequentie, GPU-naam, totaal ROM, systeemtaal

·         In-game meldingen / aankondigingsinformatie: Open ID

·         Informatie over gegevensmonitoring: foutcode, foutbericht, SDK-naam, SDK-versie, request URL, response body, sequentie-ID, stadium, log, gemeenschappelijke informatie voor gegevensrapportage

·         Informatie over systeemmeldingen: apparaattoken en FCM (Firebase Cloud Message) token

·         Nalevingsinformatie: Open ID, token, regio, gebruikersnaam, e-mail

·         Spelgegevens (inclusief logboekinformatie): Open ID, IP-adres, rol-ID, spelaccount, gebruikersbijnaam, landcode, systeemversie van het apparaat, apparaatmerk, IDFV, apparaatmodel, apparaatfabrikant, apparaatnaam, schermresolutie, schermoriëntatie, CPU-model, GPU-gegevens, RAM, cliëntexport-IP, telefoongeheugen, inlogkanaal-ID, operatornaam, netwerktype, signaalsterkte en rapportage verborgen gegevens, Gameplay-statistieken (inclusief spelersniveau en in-game prestaties), spelgegevens van Unity 3D: Voor iOS: IDFV

·         Crashinformatie (BUGLY): Voor Android: apparaatnaam, apparaatmodel, telefoongeheugen, CPU-gebruikssnelheid, CPU-model, systeemversie van het apparaat, apparaatmerk, ROM, RAM, CPU-architectuur, root-status, resterende externe SD-kaartruimte, resterend geheugen, of simulator wordt gebruikt, informatie over actieve processen, systeemtijd, XWID, procesnaam, netwerktype, applicatieversie, naam van het applicatiepakket, SDK-versie, SDK-versienummer / naam van de applicatie en versienummer; Voor iOS: apparaatnaam, apparaatmodel, telefoongeheugen, CPU-gebruikssnelheid, CPU-model, apparaatsysteemversie, ROM, RAM, CPU-architectuur, Rootstatus, resterend geheugen, of simulator wordt gebruikt, informatie over actieve processen, systeemtijd, procesnaam, netwerktype, applicatieversie, naam van het applicatiepakket, SDK-versie, SDK-versienummer / applicatienaam en versienummer, IDFV

·         Chatgegevens (vrije tekst): chatgegevens, Open ID

·         Analysedienst (APAS) informatie: regio van de gebruiker (land, provincie, stad, provider-ID, regio, IP-adres); apparaatgegevens (applicatieversie, applicatie-ID, batterijinformatie, wifisterkte, beschikbare ruimte, netwerktype, OS-versie, OS-naam, provider, landcode, apparaattaal, apparaatresolutie, merk, fabrikant, apparaatmodel, RAM-, ROM- en CPU-gegevens, GPU-gegevens, game frame-gegevens, mobiele signaalsterkte, netwerk round trip-tijd, netwerkbytes ontvangen/verzonden, informatie over aanmeldings-/betaalgebeurtenisgegevens, XWID, netwerkvertraging, pakketverliespercentage, telling van android-apps)

·         Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Facebook): Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Facebook): Contactgegevens: naam, e-mailadres en telefoonnummers; Gebeurtenisgegevens: informatie, zoals sitebezoeken, app-installaties, aankoop van producten, informatie die wordt verzameld en doorgegeven wanneer mensen een website of app openen met Facebook Login of Social Plugins (bijv. de Like-knop). Dit omvat geen informatie die wordt gecreëerd wanneer een persoon interageert met ons platform via Facebook Login, Social Plugins; Hashed Data: met inbegrip van persoonsgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers

·         Gegevensanalyse om belangrijke statistieken van de processen van aanmelding en spelupdates te rapporteren: naam van de gebeurtenis, stadiumnummer, stadiumnaam, stadiumstatus, stadiumfoutcode, extra json, stadiumtijd

·         Gegevens voor het verwijderen van een account (H5): e-mailadres, regio, OpenID, gebruikerstoken

·         Betalingsinformatie: Open ID, land, rol-ID, CPU-model, apparaatmodel, valuta, SDK-versie, applicatieversie, netwerktype, IDFV, aankoopbedrag

·         Veiligheidsgerelateerde informatie: lijst van kraak- of cheatsoftware, in-game scherminformatie, instellingen besturingssysteem van apparaat, apparaatinformatie waaronder het merk, model, CPU-structuur, CPU-model, kernversie, resolutie, applicatiepakket van kraaksoftware, beschikbaar geheugen, wifitoegangspunt, lijst met geïnstalleerde APK en actieve apps, jailbreak-status (iOS)

·         Gegevensanalyse/profileringsinformatie (AppsFlyer): Technische informatie: browsertype, apparaattype en -model, CPU, systeemtaal, geheugen, OS-versie, wifistatus, tijdstempel en zone, bewegingsparameters van het apparaat en provider; Technische identificatiemiddelen: IP-adres, user agent, IDFA, Google Advertising ID, Open ID; Participatie-informatie: kliks op advertenties van klanten, bekeken advertentie-impressies, doelgroepen of segmenten waaraan een advertentiecampagne is toegewezen, het type advertenties en de webpagina of applicatie van waaruit deze advertenties zijn weergegeven, de webpagina's op de website van de klant die door een eindgebruiker zijn bezocht, de URL van de verwijzende website, downloads en installaties van applicaties, en andere interacties, gebeurtenissen en acties die klanten verkiezen te meten en te analyseren binnen hun applicatie of website (bv. toevoegingen aan winkelwagentje, uitgevoerde in-app aankopen, kliks, participatietijd enz.); Firebase Instance ID gegenereerd door Firebase en Open ID zal worden verwerkt door Appsflyer; Firebase Installation ID gegenereerd door Firebase voor iedere installatie zal worden verwerkt door Appsflyer

·         Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Firebase): Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Firebase): Standaard Firebase-implementatie verzamelt: apparaatdimensies van gebruikers en in-app gebeurtenissen zoals aantal gebruikers en sessies, sessieduur, besturingssystemen, apparaatmodellen, geografie, eerste lanceringen, app-openingen, app-updates, in-app aankopen; Firebase verzamelt de volgende apparaatdimensies: leeftijd, app store, app-versie, land, apparaatmerk, apparaatcategorie, apparaatmodel, eerste openingstijd, geslacht, interesses, taal, nieuw/gevestigd, OS-versie; Firebase verzamelt automatisch de volgende in-app gebeurtenissen: advertentieanalyses zoals advertentieklikken, advertentie-exposure, advertentie-impressie, advertentie-query, advertentie-exposure, applicatieanalyses zoals app-gebruik, app clearance, app crashes, app-verwijdering, app-betalingsanalyse, app-update en gebruiksanalyse, websitegebruiksanalyse, zoals web clicks, browser downloads, melding, video progress, zoekanalyse; Ad ID en IDFA; Firebase Instance ID en Open ID.

Doel van verzameling en gebruik

·         Inloggegevens voor gasten, informatie over sociale media: om uw account voor de Game aan te maken in overeenstemming met uw verzoek.

·         Informatie over de bezorging per e-mail: om u berichten te sturen om het aanmaken van uw account voor de Game te vergemakkelijken (zoals verificatiecodes) en om ouderlijke toestemming voor deelname aan de Game te verkrijgen (indien van toepassing).

·         Informatie over klantenondersteuning (in app, e-mail, website): om ondersteuning en probleemoplossing te bieden, zoals het aanpakken en verhelpen van technische problemen en bugs, en om onze diensten te verbeteren.

·         XWID: voor gastaanmelding en debugging.

·         IP-adres: om u in staat te stellen de Game te gebruiken en verbinding te maken met onze servers

·         Gemeenschappelijke gegevensrapportage: voor gegevensanalyse.

·         Informatie over in-game meldingen / aankondigingen: om u in-game meldingen en aankondigingen met betrekking tot de Game te sturen.

·         Informatie over gegevensmonitoring: om bugs te verhelpen en de prestaties en interactie van onze SDK's te begrijpen.

·         Informatie over systeemmeldingen: om u meldingen over de Game op uw apparaat te geven.

·         Nalevingsinformatie: om te verifiëren of u in aanmerking komt voor deelname aan de Game.

·         Gamegegevens (inclusief logboekinformatie): om gegevens bij te houden over inlog- en gebruikersaccountacties, om de Game te verbeteren, voor beveiligings- en verificatiedoeleinden, voor feedback en informatie over gameplay en voortgang, en voor het bijhouden van afgemelde gebruikersvoorkeuren tussen apps met dezelfde handtekeningensleutel en voor fraudebestrijding.

·         Crash-informatie (BUGLY): om crashes op te lossen en de compatibiliteit te optimaliseren.

·         Chatgegevens (vrije tekst): om het posten van uw communicatie met andere gebruikers te vergemakkelijken.

·         Analysedienst (APAS) informatie: voor feedback en spelanalyse om de Game-ervaring te verbeteren.

·         Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Facebook): voor gebruikerswerving en om de doelmatigheid van onze advertenties te monitoren.

·         Gegevensanalyse om belangrijke statistieken van de processen van aanmelding en spelupdates te rapporteren: inzicht in het succespercentage van het aanmeldings- en updateproces.

·         Informatie over accountverwijdering (H5): om u in staat te stellen uw account op uw verzoek te verwijderen.

·         Betalingsinformatie: om u in staat te stellen de betalingsfunctie in de Game te gebruiken.

·         Veiligheidsgerelateerde informatie: om de veiligheid en de beveiliging van de diensten van de Game te waarborgen (zoals via anti-cheatfuncties).

·         Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Appsflyer): voor advertentietoewijzing.

·         Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Firebase): voor app-prestatieanalyse. We gebruiken de Firebase Instance ID om het aantal in-Game aankopen van nieuwe gebruikers via Google-platforms te verhogen.

Bewaartermijn en gebruik

·         Inloggegevens voor gasten, Informatie over bezorging per e-mail, XWID, Gemeenschappelijke gegevensrapportage, Informatie over gegevensmonitoring, Gamegegevens (inclusief logboekinformatie), Analysedienst (APAS) informatie, Gegevensanalyse om belangrijke statistieken van de processen van aanmelding en spelupdates te rapporteren, Veiligheidsgerelateerde informatie, Betalingsinformatie; Nalevingsinformatie Bewaard gedurende uw gebruik van de Game en daarna binnen 1 jaar verwijderd. Als u een verzoek tot verwijdering van uw account indient, worden de gegevens binnen 30 dagen na uw verzoek verwijderd.

·         Chatgegevens: Online chatgegevens worden alleen op uw apparaat opgeslagen en worden niet op onze servers bewaard. Voor offline chatgegevens worden 200 berichten per chatgroep opgeslagen totdat de offline ontvanger(s) zich weer online aanmelden, waarna de chatgegevens uit onze cache worden verwijderd. De bewaarde chatgegevens worden binnen 7 dagen uit onze cache-opslag verwijderd.

·         Sociale Media-informatie (als u ervoor kiest om in te loggen via uw sociale media-account bij Facebook, Google, Twitter, Line, Apple): Open ID wordt bewaard gedurende uw gebruik van de Game en daarna binnen 1 jaar verwijderd. Als u een verzoek tot verwijdering van uw account indient, worden de gegevens binnen 30 dagen na uw verzoek verwijderd. Andere informatie dan Open ID wordt 30 dagen bewaard vanaf de datum waarop u voor het laatst op uw account bent ingelogd.

·         IP-adres, Informatie over systeemmeldingen: Deze gegevens worden niet op onze servers opgeslagen.

·         Informatie over het verwijderen van accounts (H5) Opgeslagen gedurende een afkoelingsperiode van 30 dagen, waarna zij onmiddellijk wordt verwijderd.

·         In-game meldingen / aankondigingsinformatie:30 dagen nadat de melding is gedaan.

·    &nnbsp;    Crashinformatie (BUGLY): 3 maanden bewaard.

·         Informatie over klantenondersteuning (in-app, e-mail, website): 2 maanden bewaard. Als u een verzoek tot verwijdering indient, worden de gegevens binnen 30 dagen na uw verzoek verwijderd.

·         Gegevensanalyse/profileringsinformatie (AppsFlyer); Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Firebase): maximaal 14 maanden bewaard.

·         Gegevensanalyse/profileringsinformatie (Facebook): Bewaard gedurende uw gebruik van de game en vervolgens binnen 30 dagen verwijderd. Als u een verzoek tot verwijdering van uw account indient, worden de gegevens binnen 7 dagen na uw verzoek verwijderd.

·         Firebase Instance ID 24 maanden bewaard.

 

 

 

Meldingen / Elektronische verzendingen /Enquêtes

 

Facultatieve toestemmingen

Voor bepaalde functies van de GODDESS OF VICTORY: NIKKEwereldwijde release (GR) moeten wij de volgende persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. U hebt het recht om dit te weigeren, maar als u weigert, zijn bepaalde functies van GODDESS OF VICTORY: NIKKE GR mogelijk niet beschikbaar.

 

U verklaart dat u instemt met de verzameling en het gebruik van de volgende persoonlijke informatie om u terugkerende in-Game meldingen en aankondigingen via geautomatiseerde berichten te sturen en om enquêtes over de GR te houden.

 

Wij kunnen een redelijk aantal spelupdates en andere niet-promotionele berichten sturen. U begrijpt dat de keuze om deze berichten te ontvangen niet verplicht is om producten of diensten van Proxima Beta te kopen. Wij merken op dat u het recht hebt uw toestemming te weigeren, maar het is mogelijk dat u geen nuttige informatie over updates ontvangt als u weigert.

 

In te zamelen gegevens

·         In-game meldingen / aankondigingsinformatie: Open ID

·         Informatie over systeemmeldingen: apparaattoken en FCM (Firebase Cloud Message) token

·         Enquête-informatie (via IMUR) (geaggregeerde gegevens): Via koppeling: leeftijd, geslacht, inkomen, onderwijs (facultatief), feedback van gebruikers over spelervaring en spelgewoonten; In-app: leeftijd, geslacht, inkomen, onderwijs (facultatief); feedback van gebruikers over spelervaring en spelgewoonten, gebruikers-ID en Open ID

Doel van verzameling en gebruik

·         In-game meldingen / aankondigingsinformatie: om u in-game meldingen en aankondigingen met betrekking tot de Game te sturen.

·         Informatie over systeemmeldingen: om u meldingen over de Game op uw apparaat te geven.

·         Enquête-informatie (via IMUR) (geaggregeerde gegevens): met uw toestemming om onze gebruikers beter te begrijpen en de Game te verbeteren.

Bewaartermijn en gebruik

·         In-game meldingen / aankondigingsinformatie: 30 dagen nadat de melding is gedaan.

·         Informatie over systeemmeldingen: Deze gegevens worden niet op onze servers opgeslagen.

·         Enquête-informatie (via IMUR) (geaggregeerde gegevens): 1 jaar.

 

Servië

Onze aangestelde plaatselijke vertegenwoordiger in Servië is Karanovic & Partners voor de naleving van de wet op de bescherming van persoonsgegevens. U kunt contact met deze opnemen via local.representative@karanovicpartners.com. Voeg het woord 'Servië' toe in de onderwerpregel van uw e-mail.

Singapore

Door te klikken op 'accepteren' stemt u in met de internationale overdracht van uw gegevens naar elk land waar we databases of gelieerde ondernemingen hebben en, in het bijzonder, de locaties die zijn gespecificeerd in Artikel 4 (Hoe wij uw persoonsgegevens opslaan en delen).

U heb recht op toegang tot uw persoonsgegevens, en u hebt er recht op om te weten hoe wij deze gebruiken en met wie wij deze delen. U hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.

Onze aangestelde functionaris voor gegevensbescherming voor de naleving van de Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens van 2012 kan worden gecontacteerd zoals beschreven in Artikel 8 (Contact).

Zuid-Afrika

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Informatieregulator (Zuid-Afrika) door deze te e-mailen op inforeg@justice.gov.za. Het bezoekadres van de Toezichthouder op gegevens (Zuid-Afrika) is 33 Hoofd Street Forum III, 3rd Floor Braampark, Braamfontein, Johannesburg, Zuid-Afrika.

Sri Lanka

Door te klikken op 'accepteren', gaat u akkoord met het Privacybeleid en staat u het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens toe. Als u echter jonger bent dan 18 jaar, verbindt u zich ertoe dat u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebt om een account bij de Game en de Website te registreren en de Game en de Website te gebruiken.

Thailand

Door op "aanvaarden" te klikken, erkent u dat u het Privacybeleid hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt. Als u niet akkoord gaat met het Privacybeleid, mag u geen gebruik te maken van de Game en de Website.

 

Indien u jonger bent dan 20 jaar verklaart u dat u de toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebt om een account bij de Game en de Website te registreren en de Game en de Website te gebruiken.

 

Voor zover de Thaise wet op de bescherming van persoonsgegevens (Personal Data Protection Act, PDPA) daarin voorziet, kunt u:

·         uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken (alleen wanneer de rechtsgrondslag voor onze verwerking toestemming is); houd er echter rekening mee dat wanneer toestemming vereist is om uw persoonsgegevens te verwerken, wij zonder die toestemming mogelijk niet de verwachte dienst kunnen leveren;

·         ons verzoeken u toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren, geautomatiseerde verwerking of profilering (indien van toepassing) te staken, het gebruik of de verstrekking ervan te beëindigen, te beperken en/of deze gegevens te wissen;

·         ons verzoeken u of een derde uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen in een machinaal leesbaar formaat te verstrekken; en/of

·         een klacht indienen bij een bevoegde autoriteit.

 

Wanneer u dergelijke verzoeken wilt doen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in Artikel 8 (Contact).

 

De contactgegevens van onze aangewezen lokale vertegenwoordiger in Thailand ten behoeve van de naleving van de PDPA staan vermeld in Artikel 8 (Contact). Het contact kan via e-mail gebeuren. Voeg het woord 'Thailand' toe in de onderwerpregel van uw e-mail.

Oekraïne

Door dit privacybeleid te aanvaarden, verklaart u uitdrukkelijk dat u ons de toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken, op te slaan en te verwerken, met inbegrip van het bekendmaken van deze aan derden en het overdragen van deze naar andere landen dan Oekraïne, voor zover dit door dit privacybeleid wordt bepaald.