Melayu
English
日本语
한국어
ไทย
Deutsch
中文(简体)
中文(繁體)
English (Global)
Português (Brasil)
Dutch
Polski
Bahasa Indonesia
Italiano
Français
Español (América Latina)

GODDESS OF VICTORY: NIKKE

Dasar Privasi

Kemas Kini Terakhir: [2022-10-28]

Terima kasih kerana menggunakan produk dan perkhidmatan kami! Kami memahami kebimbangan anda tentang privasi dan kami menghargai kepercayaan dan keyakinan anda terhadap kami.

Sila ambil perhatian bahawa dasar privasi ini (“Dasar Privasi”) hanya terpakai kepada Laman Web Rasmi (“Laman Web”) dan Keluaran Global untuk Goddess of Victory: Nikke (“Permainan”) pada versi mudah alih (“Versi Mudah Alih”). Jika anda menggunakan sebarang produk atau perkhidmatan lain, sila rujuk dasar privasi bagi produk atau perkhidmatan tertentu tersebut.

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang apa-apa perkara dalam Dasar Privasi ini, atau ingin menggunakan sebarang hak yang anda mungkin miliki, maklumat perhubungan kami boleh didapati di sini.

Bagi tujuan undang-undang perlindungan data, pengawal data maklumat peribadi anda berkaitan dengan Laman Web dan Permainan ialah Proxima Beta Pte. Limited.

RINGKASAN

Berikut ialah ringkasan maklumat yang terkandung dalam Dasar Privasi ini. Anda boleh mendapatkan butiran lanjut dengan mengklik 'Maklumat Lanjut’.

Apakah maklumat yang kami perlukan untuk menyediakan Laman Web dan Permainan?

·         Jika anda menggunakan Laman Web kami, kami perlu mengumpul alamat e-mel atau nombor telefon mudah alih anda, maklumat peranti (sama ada anda menggunakan peranti iOS atau Android, serta model peranti) dan alamat IP untuk membolehkan anda membuat pra-pendaftaran untuk Permainan.

·         Jika anda mendaftar akaun untuk menggunakan Permainan, maka kami akan memerlukan sedikit maklumat daripada anda untuk menyediakan akaun. Kami akan menjana open ID, yang merupakan ID dalaman untuk akaun anda. Bergantung pada penggunaan Permainan oleh anda dan bidang kuasa tempat anda berada, anda juga mungkin perlu memberikan beberapa maklumat tambahan untuk membantu kami menyediakan akaun anda.

·         Jika anda memilih untuk menyediakan profil anda menggunakan akaun media sosial, kami mengumpul maklumat yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan akaun media sosial anda untuk menjana profil anda secara automatik, termasuk nama, gambar profil, token pengguna dan open ID.

·         Untuk mengekalkan kelancaran Permainan (yang termasuk aktiviti seperti menangani pepijat atau aktiviti berniat jahat sehinggalah kepada mempertingkatkan fungsi), kami akan memproses maklumat peranti dan rangkaian biasa (seperti alamat IP, kelajuan sambungan, spesifikasi peranti, serta pengecam yang dijana oleh aplikasi dan OS).

·         Jika anda perlu menghubungi kami, kami akan mengekalkan beberapa maklumat (seperti e-mel anda dan sebarang tangkapan skrin yang anda hantar kepada kami) supaya kami boleh menyemak dan menjawab kebimbangan anda.

Maklumat Lanjut.

Bagaimanakah kami akan menggunakan maklumat anda?

·         Kami menggunakan maklumat anda untuk menyediakan akaun anda, membolehkan anda menggunakan Laman Web dan Permainan, menyetempatkan pengalaman Permainan, membolehkan interaksi antara pengguna Permainan, menyimpan kemajuan anda, memastikan operasi Permainan yang selamat dan terjamin, menangani pepijat, mengoptimumkan dan menambah baik Permainan, melindungi pengguna, memantau inisiatif pemasaran kami, membolehkan transaksi, menyelesaikan pertanyaan pengguna, menghantar berita dan kemas kini kepada anda tentang Permainan dengan persetujuan anda, dan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami dan menguatkuasakan hak undang-undang kami.

Maklumat Lanjut.

Dengan siapakah kami berkongsi maklumat anda?

·         Kami menggunakan pihak ketiga dan bekerjasama dengan ahli gabungan kami untuk membantu kami menyampaikan pengalaman terbaik yang mungkin (seperti yang diperlukan untuk menyandarkan kemajuan anda serta untuk pemprosesan pembayaran, tinjauan dan pemasaran kami).

·         Semua penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan untuk kami adalah dilarang daripada menyimpan, menggunakan, atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk sebarang tujuan kecuali jika perlu untuk Permainan (iaitu, untuk memenuhi tujuan yang diterangkan di atas).

·         Dalam sesetengah kes, kami mungkin dikehendaki oleh mahkamah atau berada di bawah kewajipan undang-undang (seperti waran geledah atau sepina yang sah) untuk mendedahkan maklumat tertentu.

Maklumat Lanjut.

Di manakah kami memproses maklumat anda?

 

·         Menurut kontrak kami dengan anda, kami boleh memindahkan data ke luar lokasi tempat anda berada untuk tujuan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.

·         Kami mempunyai pelayan untuk Laman Web di Singapura dan Amerika Syarikat dan pelayan untuk Permainan di Jerman, Jepun, Republik Korea, Singapura dan Amerika Syarikat. Pelayan yang digunakan untuk penggunaan Laman Web dan Permainan anda akan bergantung pada lokasi anda. Kami juga mempunyai pasukan sokongan, kejuruteraan dan pasukan-pasukan lain yang mungkin menyokong Laman Web dan Permainan, termasuk dari Singapura.

·         Bagi pengguna EEA/UK, pemindahan antara ahli gabungan kami dan kepada pihak ketiga adalah menggunakan perlindungan yang berkenaan, seperti memasukkan klausa kontrak standard, mendapatkan persetujuan anda terlebih dahulu atau mengambil kira penilaian kecukupan.

Maklumat Lanjut.

Berapa lamakah kami menyimpan maklumat anda?

·         Melainkan dikehendaki sebaliknya atau dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, kami menyimpan maklumat anda untuk tempoh anda mengekalkan akaun untuk Permainan, atau selagi maklumat tersebut diperlukan untuk memenuhi tujuan ia dikumpul (seperti yang diterangkan dengan lebih lanjut dalam Dasar Privasi ini). Kami kemudian memadam atau menyahnamakan data sedemikian, mengikut undang-undang yang berkenaan.

Maklumat Lanjut.

Bagaimanakah saya boleh melaksanakan hak saya terhadap maklumat saya?

·         Bidang kuasa tertentu menawarkan hak khusus kepada pengguna berkenaan dengan maklumat mereka, jadi anda mungkin mempunyai hak untuk mengakses atau menerima salinan data anda, atau memadam data anda atau menyekat atau membantah pemprosesan data anda oleh kami.

Maklumat Lanjut.

Bagaimanakah kami akan memaklumkan kepada anda mengenai perubahan?

·         Perubahan pada Dasar Privasi ini akan dipaparkan di sini. Kami juga akan memaklumkan kepada anda tentang perubahan mengikut keperluan undang-undang yang berkaitan.

Maklumat Lanjut.

 


Selamat datang ke GODDESS OF VICTORY: NIKKE (Keluaran Global)!

Dasar Privasi ini menerangkan tentang bila, bagaimana dan mengapa apabila melibatkan pemprosesan maklumat peribadi anda berkaitan dengan Laman Web Rasmi (“Laman Web”) dan Keluaran Global bagi GODDESS OF VICTORY: NIKKE (“Permainan”) pada versi mudah alih (“Versi Mudah Alih”), dan menetapkan pilihan dan hak anda berhubung dengan maklumat tersebut. Sila baca dengan teliti – ia akan membolehkan anda memahami cara kami mengumpul dan menggunakan maklumat anda, dan cara anda boleh mengawalnya.

Sila ambil perhatian bahawa Dasar Privasi ini hanya terpakai untuk Laman Web dan Permainan. Jika anda menggunakan sebarang produk atau perkhidmatan lain, sila rujuk dasar privasi bagi produk atau perkhidmatan tertentu tersebut.

Jika anda tidak bersetuju dengan pemprosesan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini, sila jangan berikan maklumat anda apabila diminta dan berhenti menggunakan Permainan. Dengan menggunakan Permainan anda memperakui cara kami memproses maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.

 

Bagi tujuan undang-undang perlindungan data, pengawal data maklumat peribadi anda berkaitan dengan Laman Web dan Permainan adalah Proxima Beta Pte. Limited (“kami”, “kita”, “kami”).

Jika anda mempunyai sebarang soalan tentang apa-apa perkara dalam Dasar Privasi ini, atau ingin menggunakan sebarang hak yang anda mungkin miliki, maklumat perhubungan kami boleh didapati di sini. Anda juga boleh menghubungi pegawai perlindungan data kami di dpo@nikke-global.com. Kami mempunyai wakil untuk tujuan perlindungan data yang disenaraikan di sini.

1.                Kuki

Kami menggunakan kuki dan teknologi lain yang serupa (“Kuki”) untuk meningkatkan pengalaman anda menggunakan Laman Web. Kuki adalah fail kecil yang apabila diletakkan pada peranti anda, membolehkan kami menyediakan ciri dan fungsi tertentu. Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang dasar Kuki kami, klik di sini.

2.                Kanak-kanak

Kanak-kanak tidak boleh menggunakan Laman Web dan Permainan untuk sebarang tujuan, kecuali apabila ibu bapa atau penjaga mereka telah memberikan kebenaran yang sah (setakat pilihan ini tersedia dalam bidang kuasa tempat anda berada). Kecuali dengan persetujuan sedemikian, kanak-kanak tidak boleh menggunakan Permainan untuk sebarang tujuan. Jika anda ialah ibu bapa kepada kanak-kanak yang telah mendaftar dengan kebenaran anda dan anda ingin memahami lebih lanjut mengenai Perkhidmatan atau cara anda boleh membatalkan persetujuan anda, sila rujuk bahagian "Maklumat untuk Ibu Bapa" di bawah.

Kanak-kanak yang kami maksudkan di sini ialah pengguna di bawah umur 18 tahun; atau dalam kes di sesebuah rantau di mana umur minimum untuk memproses maklumat peribadi adalah berbeza, maka umur yang berbeza tersebut. Bagi pengguna yang berada di rantau tertentu, kami telah menyenaraikan umur minimum yang berkaitan mengikut tarikh dasar ini dalam jadual di bawah. Anda harus dalam apa jua keadaan merujuk kepada undang-undang dalam bidang kuasa anda untuk memastikan anda berada di atas umur minimum undang-undang yang berkaitan.

Selain daripada yang diperuntukkan di atas, kami tidak mengumpulkan maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur secara sengaja untuk apa-apa tujuan. Jika anda percaya bahawa kami mempunyai maklumat peribadi kanak-kanak di bawah umur tanpa kebenaran yang sah, atau jika anda ialah ibu bapa atau penjaga pengguna dan ingin menarik balik kebenaran, sila hubungi kami.

Rantau di mana pengguna berada

Umur minimum pengguna

Argentina

13

Australia

18

Bangladesh

18

Brazil

18

Colombia

18

Kemboja

18

Kanada

13

Kawasan Ekonomi Eropah

16

Indonesia

21

Jepun

18

Kazakhstan

18

Malaysia

18

Mexico

18

Myanmar

18

New Zealand

16

Nigeria

13

Filipina

18

Serbia

15

Singapura

13

Afrika Selatan

18

Korea Selatan

14

Sri Lanka

18

Switzerland

16

Thailand

20

United Kingdom

13

Amerika Syarikat

13

 

3.                Cara Kami Memproses Maklumat Peribadi Anda

Bahagian ini memberikan butiran lanjut tentang jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, dan sebab pengumpulan.

Bagi pengguna yang tinggal di Brazil, Kawasan Ekonomi Eropah, Switzerland, Thailand atau United Kingdom, ia juga mengenal pasti asas undang-undang yang mana kami memproses data anda.

Maklumat Peribadi

Kegunaan

Asas Undang-undang (jika berkenaan)

Untuk Laman Web

Alamat e-mel (semua rantau kecuali Republik Korea) atau nombor telefon mudah alih (Republik Korea sahaja)

Kami menggunakan maklumat ini untuk:

·         membolehkan anda membuat pra-pendaftaran untuk Permainan;

·         memaklumkan kepada anda sama ada anda telah berjaya mendaftar untuk Permainan; dan

·         memaklumkan kepada anda apabila Permainan tersedia untuk dimuat turun.

Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan Permainan.

Maklumat peranti: sama ada anda menggunakan peranti iOS atau Android, serta model peranti, alamat IP

Kami menggunakan maklumat ini untuk:

·         membolehkan anda membuat pra-pendaftaran untuk Permainan;

·         memaklumkan kepada anda sama ada anda telah berjaya mendaftar untuk Permainan; dan

·         memaklumkan kepada anda apabila Permainan tersedia untuk dimuat turun.

Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan Permainan.

Alamat e-mel (semua rantau kecuali Republik Korea) atau nombor telefon mudah alih (Republik Korea sahaja) (pilihan)

Untuk menghantar berita, acara dan promosi yang berkaitan dengan Permainan.

Kami mengumpul dan menggunakan maklumat ini dengan persetujuan anda.

Untuk Versi Mudah Alih Permainan

Maklumat yang anda berikan kepada kami (sama ada secara terus atau melalui pihak ketiga) 

Maklumat log masuk tetamu: ID tetamu, Open ID

Kami menggunakan maklumat ini untuk mencipta akaun Permainan anda mengikut permintaan anda.

Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan Permainan.

Maklumat Media Sosial (jika anda memilih untuk log masuk melalui akaun media sosial anda dengan rangkaian-rangkaian ini):

·         Melalui Facebook: nama, UID Facebook, nama, gambar profil, token pengguna, open ID, token untuk perniagaan

·         Melalui Google: ID pengguna Google, nama panggilan, gambar profil, token pengguna, Open ID

·         Melalui Twitter: ID pengguna Twitter, nama panggilan, gambar profil, token pengguna, Open ID

·         Melalui Line: ID pengguna Line, nama panggilan, gambar profil, token pengguna, Open ID

·         Melalui Apple: ID pengguna Apple, nama panggilan, gambar profil, token pengguna, Open ID

Kami menggunakan maklumat ini untuk mencipta akaun Permainan anda mengikut permintaan anda.

Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan Permainan.

Maklumat penghantaran e-mel: alamat e-mel

Kami menggunakan maklumat ini untuk menghantar pemberitahuan kepada anda untuk memudahkan penciptaan akaun anda untuk Permainan (seperti kod pengesahan) dan untuk mendapatkan kebenaran ibu bapa untuk mengambil bahagian dalam Permainan (jika berkenaan).

Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Permainan dan menghantar kod pengesahan.

Maklumat sokongan pelanggan (dalam aplikasi, e-mel, laman web):

·         Melalui aplikasi: nama, Open ID, model peranti, versi aplikasi, tahap bateri, kekuatan wifi, ruang kosong pada telefon, jenis rangkaian, versi iOS, platform, penyedia perkhidmatan rangkaian, kod negara, foto untuk menggambarkan masalah (pilihan)

·         Melalui laman web: nama, Open ID, model peranti, alamat e-mel (pilihan)

·         Melalui e-mel: nama, alamat e-mel

·         Untuk semua: butiran mengenai tiket, aduan dan pengendalian

Kami menggunakan maklumat ini untuk menyediakan sokongan dan penyelesaian masalah, seperti menangani dan membaiki isu teknikal dan pepijat, serta menambah baik perkhidmatan kami.

Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan Permainan.

Maklumat tinjauan (melalui IMUR) (data agregat) (Pilihan):

·         Melalui pautan: umur, jantina, pendapatan, pendidikan (pilihan), maklum balas pengguna tentang pengalaman permainan dan tabiat permainan

·         Dalam aplikasi: umur, jantina, pendapatan, pendidikan (pilihan); maklum balas pengguna tentang pengalaman permainan dan tabiat permainan, ID pengguna dan Open ID

Kami menggunakan maklumat ini untuk lebih memahami pengguna kami dan untuk menambah baik Permainan dengan persetujuan anda.

Kami mengumpulkan maklumat ini dengan persetujuan anda.

Maklumat yang dihasilkan sebagai sebahagian daripada Permainan

XWID: XWID anda, yang dijana oleh kami

Kami menggunakan maklumat ini untuk log masuk tetamu dan penyahpepijatan.

Adalah menjadi kepentingan kami yang sah untuk menggunakan pengecam ini untuk log masuk tetamu dan penyahpepijatan.

Alamat IP

Kami menggunakan maklumat ini untuk membolehkan anda menggunakan Permainan dan menyambung ke pelayan kami.

Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda bagi menyediakan Permainan.

Maklumat pelaporan data biasa: ID permainan, sumber pelanggan, ID sesi, masa acara, IP pelanggan, negara, wilayah, bandar, ID penyedia perkhidmatan rangkaian, Open ID, nama acara, OS, versi OS, versi SDK, jenis rangkaian, ID himpunan, versi aplikasi, ID saluran log masuk, model peranti, jenama peranti, lebar skrin, ketinggian skrin, nama CPU, teras CPU, frekuensi CPU, nama GPU, jumlah ROM, bahasa sistem

Kami menggunakan maklumat ini bagi tujuan analisis data.

Adalah menjadi kepentingan kami yang sah untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan analisis permainan untuk memantau pengendalian Permainan.

Maklumat pemberitahuan / pengumuman dalam permainan: Open ID

Kami menggunakan maklumat ini untuk menghantar pemberitahuan dalam permainan dan pengumuman yang berkaitan dengan Permainan.

Kami menghantar pemberitahuan kepada anda tentang Permainan dengan persetujuan anda.

Maklumat pemantauan data: kod ralat, mesej ralat, nama SDK, versi SDK, URL permintaan, badan respons, ID jujukan, peringkat, log, maklumat biasa untuk pelaporan data

Kami menggunakan maklumat ini untuk membetulkan pepijat dan untuk memahami prestasi dan interaksi SDK kami.

Adalah menjadi kepentingan kami yang sah untuk menggunakan maklumat ini bagi membetulkan pepijat dan memantau prestasi SDK kami.

Maklumat pemberitahuan sistem: token peranti dan token FCM (Firebase Cloud Message).

Kami menggunakan maklumat ini untuk menyediakan anda dengan pemberitahuan pada peranti anda tentang Permainan.

Adalah menjadi kepentingan kami yang sah untuk menggunakan maklumat ini bagi menghantar pemberitahuan tentang Permainan kepada anda.

Maklumat pematuhan:

·         Untuk pengesahan e-mel: Open ID, token, rantau, nama pengguna, e-mel

·         Untuk pengesahan kad kredit: open ID, token, rantau, nama pengguna, nombor kad kredit, tarikh tamat tempoh, CVC, nama keluarga, nama yang diberikan, alamat e-mel, alamat pengebilan

Kami menggunakan maklumat ini untuk mengesahkan kelayakan anda untuk mengambil bahagian dalam Permainan.

Kepentingan yang sah untuk memastikan pematuhan terhadap peraturan pembahagian umur yang terpakai.

Data permainan (termasuk maklumat log):

·         Open ID

·         Alamat IP

·         ID peranan, akaun permainan, nama panggilan pengguna, kod negara, versi sistem peranti, jenama peranti, IDFV, model peranti, pengeluar peranti, nama peranti, resolusi skrin, orientasi skrin, model CPU, maklumat GPU, RAM, IP eksport klien, memori telefon, ID saluran log masuk, nama operator, jenis rangkaian, kekuatan isyarat dan pelaporan data yang tertanam

·         Statistik permainan (termasuk tahap pemain dan prestasi dalam permainan)

·         Data permainan daripada Unity 3D: (untuk Android) ID Android dicincang, (untuk IOS) IDFV

Kami menggunakan maklumat ini:

·         untuk mengekalkan rekod log masuk dan tindakan akaun pengguna;

·         untuk menambah baik Permainan;

·         untuk tujuan keselamatan dan pengesahan;

·         untuk mendapatkan maklum balas dan maklumat tentang permainan dan kemajuan; dan

untuk menjejaki pilihan pengguna yang dilog keluar antara aplikasi dengan kunci tandatangan yang sama dan untuk tujuan anti-penipuan.

Open ID: Adalah menjadi kepentingan kami yang sah untuk mengenal pasti log pengguna, menyimpan data Permainan (termasuk tahap dan kemajuan) dan membenarkan pengguna menyambung ke pelayan Permainan.

Alamat IP: Diperlukan untuk melaksanakan kontrak, kerana ia membolehkan pengguna menyambung ke pelayan Permainan.

Data permainan dan statistik permainan yang lain: Diperlukan untuk pelaksanaan kontrak kami untuk menyediakan Permainan.

Maklumat ranap sistem (BUGLY):

·         Untuk Android: nama peranti, model peranti, memori telefon, kadar penggunaan CPU, model CPU, versi sistem peranti, jenama peranti, ROM, RAM, seni bina CPU, status Root, baki ruang kad SD luaran, baki memori, sama ada simulator digunakan, maklumat proses yang berjalan, masa sistem, XWID, nama proses, jenis rangkaian, versi aplikasi, nama pakej aplikasi, versi SDK, nombor versi SDK / nama dan nombor versi aplikasi

·         Untuk iOS: nama peranti, model peranti, memori telefon, kadar penggunaan CPU, model CPU, versi sistem peranti, ROM, RAM, seni bina CPU, status Root, baki memori, sama ada simulator digunakan, maklumat proses yang berjalan, masa sistem, nama proses, jenis rangkaian, versi aplikasi, nama pakej aplikasi, versi SDK, nombor versi SDK / nama dan nombor versi aplikasi, IDFV

Kami menggunakan maklumat ini untuk menyelesaikan ranap sistem dan mengoptimumkan keserasian.

Adalah menjadi kepentingan kami yang sah untuk menggunakan maklumat ini bagi memastikan keselamatan dan integriti Permainan.

Data perbualan(teks bebas):

Data perbualan: Open ID

Kami menggunakan maklumat ini untuk memudahkan penyiaran komunikasi anda dengan pengguna lain.

Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Permainan dan membolehkan komunikasi antara pengguna.

Maklumat perkhidmatan analitik (APAS).: Rantau pengguna (negara, wilayah, bandar, ID penyedia perkhidmatan rangkaian, wilayah, alamat IP); maklumat peranti (versi aplikasi, ID aplikasi, maklumat bateri, kekuatan WiFi, ruang tersedia, jenis rangkaian, versi OS, nama OS, penyedia perkhidmatan rangkaian, kod negara, bahasa peranti, resolusi peranti, jenama, pengeluar, model peranti, RAM, maklumat ROM dan CPU, maklumat GPU, maklumat bingkai permainan, kekuatan isyarat mudah alih, masa perjalanan pergi balik rangkaian, bait rangkaian yang diterima/dihantar, maklumat acara log masuk/langkah bayar, XWID, kelewatan rangkaian, kadar kehilangan paket, kiraan aplikasi android)

Kami menggunakan maklumat ini untuk mendapatkan maklum balas dan analisis permainan bagi menambah baik pengalaman Permainan.

Adalah menjadi kepentingan kami yang sah untuk menggunakan maklumat ini bagi menyediakan maklum balas dan maklumat tentang permainan dan kemajuan.

Analisis data untuk melaporkan statistik penting daripada proses log masuk dan kemas kini permainan: nama acara, nombor peringkat, nama peringkat, status peringkat, kod ralat peringkat, json tambahan, masa peringkat

Kami menggunakan maklumat ini untuk memahami kadar kejayaan proses log masuk dan kemas kini.

Adalah menjadi kepentingan kami yang sah untuk menggunakan maklumat ini bagi memahami kadar kejayaan proses log masuk (dan tempat di mana pengguna berhenti), dan juga proses kemas kini (sama ada proses kemas kini permainan berjaya)..

Maklumat pemadaman akaun (H5): alamat e-mel, rantau, Open ID, token pengguna

Kami menggunakan maklumat ini untuk membolehkan anda memadam akaun anda atas permintaan anda.

Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda untuk memadam akaun anda atas permintaan anda.

Maklumat pembayaran: Open ID, negara, ID peranan, model CPU, model peranti, mata wang, versi SDK, versi aplikasi, jenis rangkaian, IDFV, jumlah pembelian

Kami menggunakan maklumat ini untuk membolehkan anda menggunakan fungsi pembayaran dalam Permainan.

Diperlukan untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Permainan, maklumat tentang sejarah pembelian anda dan untuk memulihkan item yang dibeli.

Maklumat berkaitan keselamatan: senarai perisian penggodaman atau penipuan, maklumat skrin dalam permainan, tetapan sistem pengendalian peranti, maklumat peranti termasuk jenama telefon mudah alih, model, struktur CPU, model CPU, versi kernel, resolusi, pakej aplikasi perisian godam, memori tersedia, titik akses wifi, senarai APK yang dipasang dan aplikasi yang sedang berjalan, status jailbreak (iOS)

Kami menggunakan maklumat ini untuk memastikan sekuriti dan keselamatan perkhidmatan Permainan (seperti melalui fungsi anti-penipuan).

Adalah menjadi kepentingan kami yang sah untuk menggunakan maklumat ini bagi mengesan dan mencegah penipuan dalam Permainan.

Maklumat analisis/pemprofilan data (Appsflyer):

·         Maklumat teknikal: jenis pelayar, jenis dan model peranti, CPU, bahasa sistem, memori, versi OS, status Wi-Fi, cap masa dan zon, parameter gerakan peranti dan penyedia perkhidmatan rangkaian

·         Pengenalpasti teknikal: Alamat IP, ejen pengguna, IDFA, ID Pengiklanan Google, Open ID

·         Maklumat Interaksi: klik pada iklan pelanggan, tera iklan yang dilihat, khalayak atau segmen yang mana sebuah kempen iklan dikaitkan, jenis iklan dan halaman web atau aplikasi yang memaparkan iklan tersebut, halaman web pada laman web pelanggan yang dilawati oleh pengguna akhir, URL dari laman web yang merujuk, muat turun dan pemasangan aplikasi, dan interaksi lain, acara dan tindakan yang pelanggan pilih untuk mengukur dan menganalisa dalam aplikasi atau laman web mereka (cth. tambahkan pada troli, pembelian dalam aplikasi yang dibuat, klik, masa interaksi dsb.)

·         ID Firebase Instance yang dijana oleh Firebase dan Open ID akan diproses oleh Appsflyer

·         ID Pemasangan Firebase yang dijana oleh Firebase untuk setiap pemasangan akan diproses oleh Appsflyer

Kami menggunakan maklumat ini untuk atribusi iklan.

Adalah menjadi kepentingan kami yang sah untuk menjalankan analisis dan pemprofilan data bagi tujuan atribusi iklan untuk memahami cara pengguna kami berinteraksi dengan iklan.

Kami menggunakan ID Pengiklanan Google dengan persetujuan anda.

Adalah menjadi kepentingan kami yang sah untuk menggunakan ID Firebase Instance bagi meningkatkan kadar pembelian dalam permainan pengguna baharu melalui platform Google.

Maklumat analisis/pemprofilan data (Firebase):

·         Pelaksanaan Firebase lalai mengumpul: Dimensi peranti pengguna dan acara dalam aplikasi seperti bilangan pengguna dan sesi, tempoh sesi, sistem operasi, model peranti, geografi, pelancaran pertama, aplikasi dibuka, kemas kini aplikasi, pembelian dalam aplikasi

·         Firebase mengumpul dimensi peranti yang berikut: umur, gedung aplikasi, versi aplikasi, negara, jenama peranti, kategori peranti, model peranti, masa buka pertama, jantina, minat, bahasa, baharu/diwujudkan, versi OS

·         Firebase mengumpul acara dalam aplikasi berikut secara automatik: analisis pengiklanan seperti klik iklan, pendedahan iklan, tera iklan, pertanyaan iklan, pendedahan iklan, analisis aplikasi seperti penggunaan aplikasi, pembersihan aplikasi, ranap aplikasi, pengalihan keluar aplikasi, analisis pembayaran di aplikasi, analisis kemas kini dan penggunaan aplikasi, analisis penggunaan laman web, seperti klik web, muat turun di pelayar, pemberitahuan, kemajuan video, analisis carian

·         ID Iklan dan IDFA

·         ID Firebase Instance dan Open ID

Kami menggunakan maklumat ini untuk analisis prestasi aplikasi.

Kami menggunakan ID Firebase Instance untuk meningkatkan kadar pembelian dalam Permainan pengguna baharu melalui platform Google.

Adalah menjadi kepentingan kami yang sah untuk menggunakan maklumat ini bagi memantau keberkesanan pengiklanan kami dan untuk menyediakan pengalaman permainan yang lebih baik.

 

Maklumat analisis/pemprofilan data (Facebook):

·         Maklumat Perhubungan: nama, alamat e-mel dan nombor telefon

·         Data Acara: maklumat, seperti lawatan ke laman, pemasangan aplikasi, pembelian produk, maklumat yang dikumpul dan dipindahkan apabila orang mengakses laman web atau aplikasi dengan Log Masuk Facebook atau Pemalam Sosial (cth. butang Suka). Ia tidak termasuk maklumat yang dicipta apabila seseorang individu berinteraksi dengan platform kami melalui Log Masuk Facebook, Pemalam Sosial

·         Data Dicincang: termasuk data peribadi seperti alamat e-mel dan nombor telefon

Kami menggunakan maklumat ini untuk tujuan pemerolehan pengguna dan memantau keberkesanan iklan kami.

Adalah menjadi kepentingan kami yang sah untuk menggunakan maklumat ini bagi memantau keberkesanan iklan kami supaya dapat menyediakan pengalaman permainan yang lebih baik.

 

4.                Cara Kami Menyimpan dan Berkongsi Maklumat Peribadi Anda

Menurut kontrak kami dengan anda, kami boleh memindahkan data ke luar lokasi tempat anda berada untuk tujuan yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini.

Kami mempunyai pelayan untuk Laman Web di Singapura dan Amerika Syarikat dan pelayan untuk Permainan di Jerman, Jepun, Republik Korea, Singapura dan Amerika Syarikat. Pelayan yang digunakan untuk penggunaan Laman Web dan Permainan anda akan bergantung pada lokasi anda. Kami juga mempunyai pasukan sokongan, kejuruteraan dan pasukan-pasukan lain yang mungkin menyokong Laman Web dan Permainan, termasuk dari Singapura.

 

Bagi pengguna EEA/UK, pemindahan antara ahli gabungan kami dan kepada pihak ketiga adalah menggunakan perlindungan yang berkenaan, seperti memasukkan klausa kontrak standard, mendapatkan persetujuan anda terlebih dahulu atau mengambil kira penilaian kecukupan.

Apabila perlu sahaja, kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga. Situasi di mana perkara ini berlaku ialah:

·         Pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan untuk menyokong Laman Web dan Permainan, penyedia perkhidmatan awan yang memproses maklumat yang dikenal pasti dalam dasar ini pada pelayan mereka untuk tujuan menyediakan Permainan, untuk tujuan memproses ID tiket sokongan dan komunikasi sokongan, untuk tujuan memproses data permainan dan pemaparan permainan untuk menyediakan analisis permainan untuk menambah baik permainan, dan untuk tujuan menyediakan pemasaran dan pengiklanan serta memantau kejayaan program pemasaran dan pengiklanan kami. Semua syarikat yang menyediakan perkhidmatan untuk kami dilarang menyimpan, menggunakan atau mendedahkan maklumat peribadi anda untuk tujuan lain selain menyediakan perkhidmatan mereka kepada kami.

·         Syarikat-syarikat dalam kumpulan korporat kami yang memproses maklumat peribadi anda semata-mata untuk tujuan menyediakan Permainan kepada anda. Kesemua syarikat dalam kumpulan tersebut hanya boleh menggunakan maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini.

·         Pengawal selia, pihak berkuasa kehakiman dan agensi penguatkuasaan undang-undang. Terdapat keadaan di mana kami mungkin dikehendaki secara sah untuk mendedahkan maklumat tentang anda, seperti untuk mematuhi kewajipan atau proses undang-undang. Dalam mematuhi terma proses undang-undang yang sah, seperti sepina, atau waran geledah, malangnya kami mungkin tidak mendapatkan persetujuan anda atau memaklumkan kepada anda terlebih dahulu mengenai pendedahan tersebut.

·         Pihak ketiga untuk memastikan keselamatan, sekuriti, atau pematuhan undang-undang. Kami mungkin mendedahkan maklumat anda untuk:

o   menguatkuasakan terma dan syarat kami serta perjanjian lain, termasuk penyiasatan tentang sebarang kemungkinan pelanggaran perjanjian;

o   mengesan, mencegah atau menangani isu keselamatan, penipuan atau teknikal; atau

o   melindungi hak, harta atau keselamatan kami, pengguna kami, pihak ketiga atau orang awam seperti yang dikehendaki atau dibenarkan oleh undang-undang (seperti bertukar maklumat dengan syarikat dan organisasi lain untuk tujuan perlindungan penipuan dan pengurangan risiko kredit).

·         Pihak ketiga yang memperoleh semua atau sebahagian besar daripada kami atau perniagaan kami. Kami juga mungkin mendedahkan maklumat anda kepada pihak ketiga sekiranya kami: (a) menjual, memindahkan, menggabungkan, menyatukan atau menyusun semula mana-mana bahagian perniagaan kami, atau bergabung dengan, memperoleh atau membentuk usaha sama dengan, mana-mana perniagaan lain yang kami mungkin mendedahkan data anda kepada bakal pembeli, pemilik baharu atau pihak ketiga lain yang terlibat dalam perubahan perniagaan kami; atau (b) menjual atau memindahkan mana-mana aset kami yang maklumat yang kami miliki mengenai anda mungkin dijual sebagai sebahagian daripada aset tersebut dan mungkin dipindahkan kepada mana-mana bakal pembeli, pemilik baharu atau pihak ketiga lain yang terlibat dalam penjualan atau pemindahan tersebut.

5.                Keselamatan Maklumat Peribadi Anda

Kami mempunyai dasar keselamatan dan akses maklumat yang mengehadkan akses kepada sistem dan teknologi kami dan kami melindungi data melalui penggunaan langkah perlindungan teknologi seperti penyulitan.

Malangnya, penghantaran maklumat melalui Internet adalah tidak selamat sepenuhnya. Walaupun kami akan melaksanakan dan mengekalkan langkah-langkah yang munasabah untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan maklumat yang dihantar melalui Permainan atau sebaliknya melalui Internet.; sebarang transmisi adalah atas risiko anda sendiri.

 

6.                Pengekalan Data

Kami tidak menyimpan data anda lebih lama daripada yang diperlukan untuk memenuhi tujuan berkaitan yang diterangkan di atas melainkan kami dikehendaki atau dibenarkan berbuat demikian di bawah undang-undang. Jika kami mengekalkan maklumat anda melebihi tempoh pengekalan yang ditetapkan di bawah, contohnya untuk mematuhi undang-undang yang terpakai, kami akan menyimpannya secara berasingan daripada jenis maklumat peribadi yang lain.

Untuk butiran lanjut tentang tempoh kami menyimpan data anda, sila rujuk tempoh masa yang ditetapkan di bawah.

Maklumat Peribadi

Dasar Pengekalan

Maklumat laman web

1 tahun selepas prapendaftaran selesai. Jika anda meminta penghapusan, data akan dipadamkan dalam masa 7 hari selepas permintaan anda.

Maklumat log masuk tetamu

Maklumat perkhidmatan penghantaran e-mel

XWID

Maklumat pelaporan data biasa

Maklumat pemantauan data

Data permainan (termasuk maklumat log)

 

Maklumat perkhidmatan analisis (APAS).

Analisis data untuk melaporkan statistik penting daripada proses log masuk dan kemas kini permainan

Maklumat berkaitan keselamatan

 

Maklumat pembayaran

Maklumat pembayaran (Midasbuy)

 

Analisis data untuk menganalisa statistik pemerolehan pengguna

Maklumat pematuhan

Disimpan sepanjang hayat penggunaan Permainan oleh anda dan kemudian dipadamkan dalam tempoh 1 tahun. Jika anda meminta penghapusan akaun, data akan dipadamkan dalam masa 30 hari selepas permintaan anda.

Maklumat pematuhan: Maklumat kad kredit tidak akan disimpan pada pelayan kami.

Maklumat Media Sosial (jika anda memilih untuk log masuk melalui akaun media sosial anda dengan Facebook, Google, Twitter, Line, Apple)

Open ID akan disimpan sepanjang hayat penggunaan Permainan oleh anda dan kemudian dipadamkan dalam tempoh 1 tahun. Jika anda meminta penghapusan akaun, data akan dipadamkan dalam masa 30 hari selepas permintaan anda.

Maklumat selain daripada Open ID akan disimpan selama 30 hari dari tarikh terakhir anda log masuk ke akaun anda.

Alamat IP

Maklumat pemberitahuan sistem

Data ini tidak disimpan pada pelayan kami.

Data perbualan (teks bebas)

Data perbualan dalam talian disimpan pada peranti anda sahaja dan tidak dikekalkan pada pelayan kami.

Untuk data perbualan luar talian, 200 entri bagi setiap kumpulan sembang akan disimpan sehingga log penerima luar talian kembali dalam talian, selepas itu data perbualan akan dipadamkan daripada cache kami. Data perbualan yang dikekalkan akan dipadamkan daripada storan cache kami dalam masa 7 hari.

Maklumat pemadaman akaun (H5)

Disimpan untuk tempoh bertenang selama 30 hari, selepas itu ia akan dipadamkan serta-merta.

Maklumat pemberitahuan / pengumuman dalam permainan

30 hari selepas pemberitahuan telah dihantar.

Maklumat ranap sistem (BUGLY)

3 bulan.

Maklumat tinjauan

1 tahun. Jika anda meminta penghapusan akaun, data akan dipadamkan dalam masa 30 hari selepas permintaan anda.

Maklumat sokongan pelanggan (dalam aplikasi, e-mel, laman web)

2 tahun. Jika anda meminta penghapusan, data akan dipadamkan dalam masa 30 hari selepas permintaan anda.

Maklumat analisis/pemprofilan data (Facebook)

Disimpan sepanjang hayat penggunaan Permainan oleh anda dan kemudian dipadamkan dalam masa 30 hari. Jika anda meminta penghapusan akaun, data akan dipadamkan dalam masa 7 hari selepas permintaan anda.

Maklumat analisis/pemprofilan data (Firebase)

 

Maklumat analisis/pemprofilan data (AppsFlyer)

Disimpan sehingga 14 bulan.

ID Firebase Instance

Disimpan selama 24 bulan.

 

7.                Hak Anda

Sesetengah undang-undang bidang kuasa memberikan hak khusus kepada pengguna Laman Web dan Permainan. Sila rujuk kepada Syarat Khusus Tambahan Mengikut Bidang Kuasa, atau undang-undang yang berkenaan dalam bidang kuasa tempat anda berada, untuk gambaran keseluruhan hak khusus yang terpakai kepada individu yang tertakluk kepada undang-undang perlindungan data dalam bidang kuasa yang disenaraikan dan cara ini boleh dilaksanakan.

Anda mungkin mempunyai hak-hak tertentu berhubung dengan maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda. Sesetengah hak tersebut hanya terpakai dalam keadaan tertentu (seperti yang ditetapkan dengan terperinci di bawah). Anda boleh menggunakan sebahagian daripada hak ini secara terus dengan mengakses dan mengemas kini maklumat dalam akaun anda. Jika anda percaya kami menyimpan sebarang maklumat peribadi lain tentang anda, sila hubungi kami di dpo@nikke-global.com.

Akses

Anda mungkin mempunyai hak untuk mengakses maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda, cara kami menggunakannya dan dengan pihak mana kami berkongsi maklumat tersebut. Anda boleh mengakses maklumat peribadi yang telah anda sediakan sebagai sebahagian daripada akaun anda dengan log masuk ke akaun anda.

Kemudahalihan

Anda mungkin mempunyai hak untuk menerima salinan maklumat peribadi tertentu yang kami proses tentang anda. Sebagai contoh, dalam bidang kuasa tertentu, ini mungkin terdiri daripada apa-apa maklumat peribadi yang kami proses dengan asas persetujuan anda (contohnya, maklumat tinjauan) atau menurut kontrak kami dengan anda (contohnya, nama akaun), seperti yang diterangkan di atas dalam bahagian “Cara Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda”. Kami akan menyediakan maklumat lanjut kepada anda tentang pemindahan data ini jika anda membuat permintaan tersebut.

Pembetulan

Anda mempunyai hak untuk memperbetulkan maklumat peribadi anda yang tidak tepat yang berada dalam simpanan kami. Anda boleh mengakses maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda dengan log masuk ke akaun Permainan anda.

Pemadaman

Anda mungkin boleh memadam akaun anda, atau mengalih keluar maklumat peribadi tertentu, dengan log masuk ke akaun Permainan anda. Kami mungkin perlu mengekalkan maklumat peribadi jika terdapat asas yang sah di bawah undang-undang perlindungan data untuk kami berbuat demikian (contohnya, untuk pembelaan tuntutan undang-undang atau kebebasan bersuara), tetapi kami akan memaklumkan kepada anda sekiranya perkara tersebut berlaku. Di mana anda telah meminta kami memadamkan maklumat peribadi yang telah disediakan secara terbuka pada Permainan dan terdapat alasan untuk pemadaman, kami akan menggunakan langkah-langkah yang munasabah untuk cuba memberitahu orang lain yang memaparkan maklumat peribadi tersebut atau menyediakan pautan kepada maklumat peribadi tersebut untuk memadamkannya juga.

Sekatan Pemprosesan kepada Simpanan Sahaja

Anda mungkin mempunyai hak untuk meminta kami berhenti memproses maklumat peribadi mengenai anda yang berada dalam simpanan kami (selain daripada tujuan penyimpanan dalam sesetengah keadaan). Harap maklum, walau bagaimanapun, jika kami berhenti memproses maklumat peribadi tersebut, kami mungkin menggunakannya semula jika terdapat asas sah di bawah undang-undang perlindungan data untuk kami berbuat demikian (contohnya, untuk pembelaan tuntutan undang-undang atau untuk perlindungan orang lain). Jika kami bersetuju untuk menghentikan pemprosesan maklumat peribadi, kami akan mengambil langkah-langkah untuk memaklumkan mana-mana pihak ketiga yang kami telah dedahkan maklumat peribadi berkaitan supaya mereka juga boleh menghentikan pemprosesannya.

Bantahan

Anda mungkin mempunyai hak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi anda oleh kami. Jika anda ingin berbuat demikian, sila hubungi kami di dpo@nikke-global.com atau menggunakan butiran perhubungan yang dinyatakan di bawah, dan kami akan mempertimbangkan permintaan anda.

Penarikan Semula Persetujuan

Setakat yang diperuntukkan oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai, anda boleh menarik balik persetujuan yang anda berikan kepada kami sebelum ini untuk aktiviti pemprosesan tertentu dengan menghubungi kami di dpo@nikke-global.com. Sekiranya persetujuan diperlukan untuk memproses maklumat peribadi anda, jika anda tidak memberikan persetujuan terhadap pemprosesan atau jika anda menarik balik persetujuan anda, kami mungkin tidak dapat menyediakan perkhidmatan yang dijangkakan. Sila ambil perhatian bahawa hak untuk menarik balik persetujuan hanya tersedia jika asas undang-undang untuk memproses maklumat adalah dipersetujui.

 

Pengumuman

Kami mungkin, dari semasa ke semasa, menghantar pengumuman kepada anda apabila kami menganggap bahawa tindakan tersebut adalah diperlukan (contohnya, apabila kami menggantung akses kepada Permainan secara sementara bagi tujuan penyelenggaraan atau untuk tujuan komunikasi berkaitan keselamatan, privasi atau pentadbiran). Ini adalah pengumuman berkaitan sistem dan perkhidmatan yang penting dan anda tidak boleh menarik diri daripada pemberitahuan ini, yang tidak bersifat promosi.

8.                Hubungi

Sila hubungi kami jika anda mempunyai sebarang pertanyaan. Anda boleh menghubungi kami secara terus di:

E-mel: dpo@nikke-global.com

Alamat Surat-menyurat:

Pusat Privasi Antarabangsa & Perlindungan Data Tencent

30 Raffles Place # 19-01

Singapura

048622

Kami akan berusaha untuk menangani permintaan anda secepat mungkin. Ini adalah tanpa prejudis terhadap sebarang hak yang mungkin anda miliki untuk melancarkan tuntutan dengan pihak berkuasa perlindungan data di wilayah tempat anda tinggal atau bekerja di mana anda berpendapat yang kami telah melanggar undang-undang perlindungan data.

9.                Perubahan

Jika kami membuat sebarang perubahan pada Dasar Privasi ini, kami akan menyiarkan Dasar Privasi yang dikemas kini di sini dan memberitahu anda mengikut keperluan undang-undang yang berkaitan.

10.            Bahasa

Kecuali sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau ketidakselarasan antara versi Bahasa Inggeris dan versi bahasa tempatan Dasar Privasi ini, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.


MAKLUMAT UNTUK IBU BAPA – KELUARAN GLOBAL

Sebelum anak anda boleh menggunakan Permainan, anda perlu memberikan persetujuan anda untuk meluluskan persediaan akaun anak anda dan pemprosesan maklumat peribadi mereka.

 

Apakah maklumat peribadi yang diproses oleh Permainan?

 

Permainan ini ialah permainan mudah alih.

 

Jika anak anda berjaya mendaftar ke Permainan, ini akan menyebabkan pengumpulan dan perkongsian maklumat peribadi tertentu:

 

·         Umur dan alamat IP.

·         Maklumat log masuk: Open ID, dan maklumat lain jika berkaitan, seperti alamat e-mel.

·         Maklumat lazim bagi peranti dan rangkaian: seperti alamat IP, kelajuan sambungan, spesifikasi peranti, serta pengecam yang dijana aplikasi dan OS.

·         Maklumat sokongan pelanggan: seperti butiran tiket, aduan dan pengendalian, alamat e-mel, nama, open ID, peranti dan maklumat rangkaian.

·         Data permainan, ranap sistem dan maklumat analisis.

Anda boleh menyemak Dasar Privasi kami untuk maklumat lanjut tentang maklumat peribadi yang kami kumpulkan dan cara kami menggunakan serta memproses maklumat tersebut.

 

 

Adakah Permainan memproses maklumat peribadi secara berbeza untuk kanak-kanak?

 

Kanak-kanak tidak akan dapat mengakses fungsi sembang percuma dan hanya boleh berkomunikasi menggunakan fungsi sembang pantas dengan memilih mesej teks yang telah ditetapkan.

 

Mengapakah persetujuan saya diperlukan?

 

Bidang kuasa tertentu memerlukan atau mengesyorkan persetujuan ibu bapa atau penjaga yang sah sebelum anak mereka boleh mendaftar untuk permainan seperti Permainan ini, di mana maklumat peribadi akan diproses. Jika anda tidak bersetuju, atau menarik balik persetujuan anda, kami akan memadamkan dengan segera sebarang maklumat peribadi yang dikumpulkan sehingga ke tahap itu.

 

 

Apakah kaedah yang boleh saya gunakan untuk mengesahkan akaun anak saya?

 

Di sesetengah bidang kuasa, termasuk Amerika Syarikat, kami meminta tarikh lahir semasa pendaftaran. Kami tidak akan membenarkan kanak-kanak mendaftar tanpa terlebih dahulu mendapatkan kebenaran yang boleh disahkan daripada ibu bapa atau penjaga sah kanak-kanak tersebut. Sebagai sebahagian daripada perkara ini, kami perlu mengesahkan bahawa anda ialah orang dewasa yang mampu memberikan persetujuan tersebut. Untuk melakukan ini, kami mengecaj atau mengesahkan sejumlah amaun yang kecil ke kad kredit. Proses ini dikendalikan oleh Ayden. Kami tidak memproses maklumat kad kredit anda – hanya pemproses pembayaran pihak ketiga yang mengumpulkan maklumat kad kredit. Maklumat kad kredit tersebut tidak disimpan atas sebarang sebab, termasuk pembelian masa depan atau disambungkan ke fungsi pembayaran dalam aplikasi (jika ada) dalam permainan.

 

 

Bagaimana jika terdapat perubahan dalam Permainan pada masa akan datang?

 

Jika kami membuat sebarang perubahan terhadap cara maklumat peribadi mereka diproses, kami akan memaklumkan anda perubahan tersebut. Anda mesti bersetuju dengan perubahan tersebut sebelum maklumat peribadi anak anda diproses untuk tujuan baharu tersebut.

 

 

Adakah anda akan menyimpan maklumat peribadi saya?

 

Kami akan menyimpan rekod alamat e-mel anda supaya kami dapat memaklumkan kepada anda tentang sebarang perubahan pada pemprosesan maklumat peribadi anak anda, dan supaya kami tahu anda ialah ibu bapa atau penjaga yang sah kepada pemain apabila anda menghubungi kami. Seperti yang dinyatakan di atas, maklumat kad kredit anda tidak diproses oleh kami, tetapi sebaliknya hanya diproses oleh pemproses pembayaran pihak ketiga. Kami tidak mempunyai akses kepada maklumat kad kredit anda.

 

 

Bagaimana jika saya tidak bersetuju?

 

Jika anda tidak bersetuju (termasuk dengan menyediakan butiran kad kredit anda untuk pengesahan) maka maklumat perhubungan anda akan dipadamkan.

 

 

Bagaimanakah saya boleh menarik balik persetujuan saya atau memadamkan akaun anak saya?

Anda boleh menarik balik persetujuan anda atau memadam akaun anak anda dengan menghantar e-mel kepada kami di dpo@nikke-global.com. Anda juga boleh meminta salinan maklumat peribadi anak anda pada bila-bila masa.

 

 


Wakil Kami di Bidang Kuasa Tertentu

Bidang Kuasa

Wakil

Alamat

Butiran perhubungan

EU

Proxima Beta Europe B.V.

Buitenveldertselaan 3-5

1082 VA Amsterdam

dpo@nikke-global.com

UK

Image Frame Investment (UK) Limited

Suite 1, 3rd Floor 11 - 12 St. James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4LB

dpo@nikke-global.com

Korea

Kite Bird Korea Yuhan Hoesa

25F, 55, Sejong-daero, Jung-gu, Seoul (Taepyeongro 2-ga), Korea

dpo@nikke-global.com

Serbia

Karanovic & Partners o.a.d. Beograd

Resavska 23, Belgrade, 11000, Serbia

local.representative@karanovicpartners.com

Thailand

Tencent (Thailand) Company Limited

T-One Building, Bangkok, Thailand

dpo@nikke-global.com

 


TERMA TAMBAHAN – BAGI BIDANG KUASA YANG BERKENAAN

Sesetengah undang-undang bagi bidang kuasa tertentu mengandungi syarat tambahan untuk pengguna Laman Web dan Permainan, yang dinyatakan dalam bahagian ini. Jika anda seorang pengguna yang terletak di salah satu bidang kuasa di bawah, syarat yang dinyatakan di bawah mengikut nama bidang kuasa tempat anda berada terpakai kepada anda sebagai tambahan kepada syarat yang dinyatakan dalam Dasar Privasi kami di atas.

Argentina

Jika anda tidak berpuas hati dengan jawapan kami terhadap permintaan anda untuk mengakses, membuat pembetulan atau pemadaman maklumat peribadi anda atau aduan privasi anda berhubung dengan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi Agensi untuk Capaian ke Maklumat Awam di: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso 2°, Ciudad de Buenos Aires (Telefon: +5411 3988-3968 atau e-mel: datospersonales@aaip.gob.ar). Walaupun kami mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa penerima pihak ketiga maklumat peribadi anda mematuhi undang-undang privasi yang serupa dengan bidang kuasa tempat anda berada, dengan memberikan maklumat peribadi anda dan dengan menggunakan Laman Web dan Permainan, anda bersetuju dengan pemindahan maklumat peribadi anda ke bidang kuasa di mana undang-undang privasi mungkin tidak menawarkan tahap perlindungan yang sama seperti undang-undang yang mungkin terpakai di Argentina.

Australia

Kami mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa penerima pihak ketiga bagi maklumat peribadi anda yang berada di luar Australia mengendalikan maklumat peribadi anda dalam cara yang selaras dengan undang-undang privasi Australia. Walau bagaimanapun, anda memperakui bahawa kami tidak mengawal atau menerima liabiliti, atas tindakan dan yang tidak dimasukkan oleh penerima pihak ketiga ini. Anda mempunyai hak untuk mengakses maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda, cara kami menggunakannya dan dengan siapa kami berkongsi maklumat tersebut. Anda mempunyai hak untuk memperbetulkan mana-mana maklumat peribadi anda yang tidak tepat yang berada dalam simpanan kami.

Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda mengaku janji bahawa anda mempunyai kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga anda yang sah untuk mendaftarkan akaun dan menggunakan Permainan, dan Laman Web.

Di mana boleh dilaksanakan, kami akan memberi anda pilihan untuk tidak mengenal pasti diri anda atau menggunakan nama samaran semasa mendaftar akaun pada atau menggunakan Permainan atau Laman Web. Anda memperakui bahawa jika anda tidak memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, kami mungkin tidak dapat memberikan anda akses kepada ciri atau bahagian tertentu Permainan atau Laman Web, termasuk integrasi media sosial dan pembelian dalam Permainan.

 

Jika anda tidak berpuas hati dengan jawapan kami terhadap permintaan anda untuk mengakses, atau memperbetulkan maklumat peribadi anda atau aduan privasi anda berhubung dengan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi Pejabat Pesuruhjaya Maklumat Australia (Telefon: +61 1300 363 992 atau e-mel: enquiries@oaic.gov.au).

Bangladesh

Dengan memperakui Dasar Privasi, anda dengan jelas menyatakan bahawa anda memberi kebenaran kepada kami untuk mengumpul, menggunakan, menyimpan dan memproses data peribadi anda, termasuk mendedahkan kepada pihak ketiga, setakat yang disediakan oleh Dasar Privasi. Anda juga bersetuju dengan pemindahan rentas sempadan maklumat anda ke mana-mana negara di mana kami mempunyai pangkalan data atau gabungan dan, khususnya, untuk bidang kuasa yang dinyatakan dalam Bahagian 4 (Cara Kami Menyimpan dan Berkongsi Maklumat Peribadi Anda).

Brazil

Setiap kali kami menggunakan maklumat peribadi anda berdasarkan persetujuan anda, anda boleh membatalkan persetujuan yang anda berikan sebelum ini untuk pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda, tertakluk kepada batasan kontraktual atau undang-undang. Untuk membatalkan persetujuan sedemikian, anda boleh menamatkan akaun anda atau anda boleh menghubungi kami seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 8 (Hubungi). Ini mungkin menjejaskan penyediaan Laman Web atau Permainan oleh kami kepada anda.

 

DENGAN MENERIMA DASAR PRIVASI INI, ANDA DENGAN JELAS MENYATAKAN BAHAWA ANDA MEMBERI KEBENARAN KEPADA KAMI UNTUK MENGUMPULKAN, MENGGUNAKAN, MENYIMPAN DAN MEMPROSES MAKLUMAT PERIBADI ANDA, TERMASUK, MENDEDAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA, SETAKAT YANG DISEDIAKAN OLEH DASAR PRIVASI INI.

California

Bahagian ini terpakai untuk penduduk California yang dilindungi oleh Akta Privasi Pengguna California 2018 (“CCPA”).

 

Pengumpulan dan Pendedahan Maklumat Peribadi

Sepanjang tempoh 12 bulan yang lalu, kami telah mengumpul dan mendedahkan kategori maklumat peribadi berikut daripada anda atau tentang anda atau peranti anda:

 

Kami mengumpulkan maklumat peribadi anda untuk tujuan-tujuan berikut:

 

Untuk mendapatkan maklumat tambahan tentang kegunaan setiap jenis maklumat peribadi, lihat Bahagian 3 (Cara Kami Memproses Maklumat Peribadi Anda).

 

Kami mendedahkan maklumat peribadi kepada jenis-jenis entiti berikut:

 

Sepanjang tempoh 12 bulan yang lalu, kami tidak menjual Maklumat Peribadi penduduk California mengikut makna “menjual” dalam CCPA.

 

Hak di bawah CCPA:

 

Jika anda merupakan penduduk California, anda mempunyai hak untuk:

 

Kami bermatlamat untuk memenuhi semua permintaan yang disahkan dalam tempoh masa 45 hari menurut CCPA. Sekiranya perlu, lanjutan selama 45 hari tambahan akan diiringi dengan penjelasan bagi kelewatan.

 

Cara Menggunakan Hak Anda

 

Pertama sekali, anda mungkin ingin log masuk ke akaun anda dan mengurus data anda dari sana. Jika anda seorang pemastautin California yang mana CCPA terpakai, anda juga boleh menggunakan hak anda, jika ada, mengenai data lain dengan menghubungi kami seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 8 (Hubungi).

Kanada

Jika anda berada di Kanada dan ingin mendapatkan maklumat bertulis tentang dasar dan amalan kami berkenaan dengan pembekal perkhidmatan kami yang terletak di luar Kanada, anda boleh menghubungi kami seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 8 (Hubungi). Sekiranya kami menggunakan penyedia perkhidmatan yang mungkin mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda, kami mengkehendaki mereka untuk mempunyai piawaian privasi dan keselamatan yang setanding dengan dasar kami. Kami menggunakan kontrak dan langkah-langkah lain dengan penyedia perkhidmatan kami untuk mengekalkan kerahsiaan dan keselamatan maklumat peribadi anda dan untuk mengelakkan maklumat daripada digunakan untuk apa-apa tujuan selain daripada yang disediakan dalam Dasar Privasi ini.

Colombia

Kebenaran anda untuk memproses maklumat peribadi bagi Laman Web dan Permainan mungkin dinyatakan (i) secara bertulis, (ii) secara lisan atau (iii) melalui tingkah laku yang tegas yang membolehkan kami membuat kesimpulan yang munasabah bahawa kebenaran anda telah diberikan, seperti tindakan menerima Dasar Privasi. Kami mungkin menyimpan bukti kebenaran tersebut, sambil menghormati prinsip kerahsiaan dan privasi maklumat.

 

Sebagai subjek data, anda mempunyai hak-hak tertentu, termasuk (i) untuk mengakses, mengemas kini dan memperbetulkan data peribadi anda; (ii) untuk meminta salinan persetujuan yang telah anda berikan kepada kami; (iii) untuk dimaklumkan tentang cara kami memproses data peribadi anda; (iv) untuk memfailkan tuntutan di hadapan pihak berkuasa perlindungan data negara anda; (v) untuk membatalkan persetujuan yang telah anda berikan kepada kami untuk memproses data peribadi anda, melainkan pemprosesan itu berdasarkan alasan yang sah atau diperlukan atas sebab undang-undang; (vi) untuk meminta sekatan data peribadi anda (hak untuk memadam); dan (vii) untuk mengakses maklumat anda secara bebas. Anda boleh menghubungi kami untuk melaksanakan mana-mana hak ini, menggunakan maklumat yang dinyatakan dalam Bahagian 8 (Hubungi)

 

Perancis

Arahan untuk pemprosesan data peribadi anda selepas kematian anda. Anda mempunyai hak untuk memberikan kepada kami arahan umum atau khusus untuk pengekalan, pemadaman, dan komunikasi data peribadi anda selepas kematian anda. Arahan khusus ini hanya sah untuk aktiviti pemprosesan yang disebutkan di dalamnya dan pemprosesan arahan ini tertakluk kepada persetujuan khusus anda. Anda boleh meminda atau membatalkan arahan anda pada bila-bila masa.

 

Anda boleh menetapkan seorang individu yang bertanggungjawab untuk melaksanakan arahan anda. Individu ini akan dimaklumkan tentang arahan anda sekiranya anda meninggal dunia, dan berhak untuk meminta pelaksanaannya daripada kami. Jika tiada penetapan atau, melainkan jika diperuntukkan sebaliknya, sekiranya berlaku kematian individu yang diwakilkan, waris mereka akan mempunyai hak untuk dimaklumkan tentang arahan anda dan meminta pelaksanaannya daripada kami.

 

Apabila anda ingin membuat arahan sedemikian, sila hubungi kami seperti yang ditetapkan dalam Bahagian 8 (Hubungi).

Indonesia

Dengan menerima dan memberikan persetujuan kepada Dasar Privasi ini, anda bersetuju bahawa kami boleh mengumpulkan, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda mengikut Dasar Privasi ini, seperti yang akan disemak semula dari semasa ke semasa. Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi ini, anda tidak harus mengakses atau menggunakan perkhidmatan kami dan kami berhak untuk tidak memberikan anda akses ke perkhidmatan kami.

Jika anda berumur di bawah 21 tahun, anda mengaku janji bahawa anda mempunyai kebenaran daripada ibu bapa atau penjaga anda yang sah untuk mendaftarkan akaun dan menggunakan Permainan, dan Laman Web.

Sekiranya kami gagal mengekalkan kerahsiaan maklumat peribadi anda dalam Laman Web dan Permainan, kami akan memaklumkan kepada anda melalui maklumat perhubungan yang diberikan oleh anda atau melalui Laman Web dan Permainan, setakat yang diperlukan oleh undang-undang dan peraturan tempatan.

Jika anda gagal untuk menyatakan bantahan anda dengan jelas kepada mana-mana versi Dasar Privasi ini yang dipinda dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh versi relevan Dasar Privasi ini disediakan, anda akan dianggap sebagai telah menerima perubahan dan bersetuju dengan Dasar Privasi yang baharu. Walau bagaimanapun, anda boleh berhenti menggunakan atau mengakses Laman Web dan Permainan kami dengan menyahlanggan atau menghentikan penggunaan Laman Web dan Permainan pada bila-bila masa, jika anda tidak lagi bersetuju dengan Dasar Privasi yang dipinda.

Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa sebarang butiran peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat dan terkini. Bagi mengesahkan ketepatan maklumat, kami juga mungkin mengesahkan maklumat yang diberikan kepada kami, pada bila-bila masa. Dengan ini, anda mewakilkan bahawa anda telah mendapatkan semua persetujuan yang diperlukan sebelum memberi kami apa-apa maklumat peribadi individu lain (contohnya, untuk promosi rujukan) yang kami akan sentiasa menganggap bahawa anda sudah mendapatkan persetujuan terdahulu dan oleh itu, anda akan bertanggungjawab untuk apa-apa tuntutan sekalipun daripada mana-mana pihak yang timbul hasil ketiadaan persetujuan tersebut.

Jepun

Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaga anda yang sah untuk mendaftarkan akaun dan menggunakan Permainan dan Laman Web.

Dengan mengklik "terima", anda bersetuju untuk memindahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga (jika ada), yang mungkin termasuk pemindahan rentas sempadan bagi maklumat anda ke mana-mana negara di mana kami mempunyai pangkalan data atau ahli gabungan dan, khususnya, ke bidang kuasa yang dinyatakan dalam Bahagian 4 (Cara Kami Menyimpan dan Berkongsi Maklumat Peribadi Anda).

 

Kategori maklumat peribadi yang dinyatakan di bidang kuasa yang dinyatakan dalam Bahagian 4 (Cara Kami Menyimpan dan Berkongsi Maklumat Peribadi Anda) mungkin termasuk "maklumat peribadi yang memerlukan penjagaan khas" (iaitu, maklumat sensitif seperti yang diperincikan di bawah undang-undang yang berkenaan), dan anda bersetuju dengan pengumpulan maklumat tersebut.

 

Anda boleh meminta kami untuk memaklumkan kepada anda tentang tujuan penggunaan, pendedahan, mana-mana pembetulan, penamatan penggunaan atau peruntukan, dan/atau pemadaman mana-mana dan semua maklumat peribadi anda yang disimpan oleh kami, setakat yang disediakan oleh Akta Perlindungan Maklumat Peribadi Jepun. Apabila anda ingin membuat permintaan sedemikian, sila hubungi kami seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 8 (Hubungi).

Kazakhstan

Jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa atau penjaga anda yang sah untuk mendaftarkan akaun dan menggunakan Permainan dan Laman Web.

Dengan mengklik "terima", anda membenarkan pengumpulan, penggunaan, pendedahan, pemindahan, eksport (setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan), perkongsian dan penyimpanan maklumat peribadi anda seperti yang diterangkan dalam Dasar Privasi ini. Pemindahan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga, yang mungkin termasuk pemindahan rentas sempadan bagi maklumat anda ke mana-mana negara di mana kami mempunyai pangkalan data atau ahli gabungan dan, khususnya, ke Singapura dan Amerika Syarikat.

 

Sekiranya terdapat sebarang percanggahan atau ketidakselarasan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Kazakh bagi Dasar Privasi ini, versi Bahasa Kazakh akan diutamakan.

Hak Anda

 

·         Hak untuk mengakses: Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada dan mendapatkan salinan maklumat peribadi yang telah kami proses tentang anda atau yang sedang diproses bagi pihak kami. Kami berhak untuk mengenakan bayaran kerana menyediakan akses ke maklumat peribadi anda mengikut amaun yang dibenarkan di bawah undang-undang.

Apabila mengendalikan permintaan akses data, kami dibenarkan untuk meminta maklumat tertentu untuk mengesahkan identiti peminta bagi memastikan bahawa individu tersebut ialah individu yang sah dan layak untuk membuat permintaan akses data.

·         Hak untuk pembetulan: Anda boleh meminta pembetulan maklumat peribadi anda atau memadamkan maklumat peribadi tersebut jika tidak mungkin untuk membetulkannya. Apabila mengendalikan permintaan pembetulan data, kami dibenarkan untuk meminta maklumat tertentu untuk mengesahkan identiti peminta bagi memastikan bahawa individu tersebut ialah individu yang sah dan layak untuk membuat permintaan pembetulan data.

·         Hak untuk menyekat / menyahsekat: Anda mempunyai hak untuk meminta penyekatan maklumat peribadi yang berkaitan dengan anda, jika anda menyedari tentang pelanggaran mengenai pengumpulan dan pemprosesan data anda. Jika pelanggaran tersebut belum dibuktikan, anda boleh meminta untuk menyahsekat data anda.

·         Hak untuk pemadaman: anda mempunyai hak untuk meminta pemadaman data peribadi anda jika pengumpulan dan pemprosesan data anda telah dijalankan dengan melanggar undang-undang Kazakhstan.

·         Pemprosesan maklumat peribadi anda dalam sumber awam data peribadi: Anda boleh meminta untuk mengehadkan atau memberikan persetujuan anda pada pemprosesan maklumat peribadi anda dalam sumber awam data peribadi.

Malaysia

Sekiranya anda bersetuju dengan Dasar Privasi ini untuk membolehkan kanak-kanak di bawah umur mengakses dan menggunakan Permainan dan Laman Web, anda dengan ini bersetuju dengan pemberian maklumat peribadi kanak-kanak di bawah umur untuk diproses mengikut Dasar Privasi ini dan anda secara peribadi menerima dan bersetuju untuk terikat dengan terma dalam Dasar Privasi ini. Seterusnya, anda dengan ini bersetuju untuk bertanggungjawab ke atas tindakan individu bawah umur tersebut, dan pematuhan individu bawah umur tersebut dengan Dasar Privasi ini.

Hak untuk mengakses: Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada dan mendapatkan salinan maklumat peribadi anda yang telah kami kumpulkan dan sedang diproses oleh atau bagi pihak kami.Kami berhak untuk mengenakan bayaran kerana menyediakan akses ke maklumat peribadi anda mengikut amaun yang dibenarkan di bawah undang-undang. Apabila mengendalikan permintaan akses data, kami dibenarkan untuk meminta maklumat tertentu untuk mengesahkan identiti peminta bagi memastikan bahawa individu tersebut ialah individu yang sah dan layak untuk membuat permintaan akses data.

Hak pembetulan: Anda boleh meminta untuk pembetulan maklumat peribadi anda. Apabila mengendalikan permintaan pembetulan data, kami dibenarkan untuk meminta maklumat tertentu untuk mengesahkan identiti peminta bagi memastikan bahawa individu tersebut ialah individu yang sah dan layak untuk membuat permintaan pembetulan data.

Hak untuk mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi anda: Anda boleh meminta untuk mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi anda dengan menggunakan butiran perhubungan yang diberikan di atas. Walau bagaimanapun, ini mungkin menjejaskan penyediaan Laman Web dan Permainan oleh kami kepada anda.

Untuk melindungi maklumat peribadi anda dan mengendalikan aduan berkaitan dengan maklumat peribadi anda, kami telah melantik jabatan berikut yang bertanggungjawab dalam menguruskan dan melindungi maklumat peribadi anda.

Mexico

Sebahagian daripada tujuan pemprosesan yang dinyatakan dalam Bahagian 3 (Cara Kami Memproses Maklumat Peribadi Anda) adalah secara sukarela. Kami juga mungkin menggunakan data peribadi anda untuk tujuan sukarela menghantar maklumat ke e-mel anda yang mungkin kami anggap berkaitan dengan anda.

Secara umum, kami tidak memerlukan persetujuan anda untuk melaksanakan pemindahan yang diperincikan dalam Bahagian 4 (Cara Kami Menyimpan dan Berkongsi Maklumat Peribadi Anda). Dalam apa jua keadaan, dengan menggunakan Laman Web dan Permainan dan memberikan kami data peribadi anda, anda bersetuju dengan pemindahan data yang diperincikan di dalamnya yang memerlukan persetujuan anda.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai dan menggunakan hak anda untuk "Akses", "Pembetulan", "Pemadaman", "Bantahan", "Sekatan Pemprosesan kepada Storan Sahaja ", yang merangkumi pengehadan kepada penggunaan dan pendedahan data peribadi anda serta cara, prosedur dan keperluan yang berkenaan untuk melaksanakan mana-mana hak anda, sila hubungi kami seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 8 (Hubungi).

New Zealand

Kami mengambil langkah yang munasabah untuk memastikan bahawa penerima pihak ketiga maklumat peribadi anda yang berada di luar New Zealand mengendalikan maklumat peribadi anda dengan cara yang selaras dengan undang-undang privasi New Zealand. Walau bagaimanapun, anda memperakui bahawa kami tidak mengawal atau menerima liabiliti, atas tindakan dan yang tidak dimasukkan oleh penerima pihak ketiga ini.

Anda mempunyai hak untuk mengakses maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda, cara kami menggunakannya dan dengan siapa kami berkongsi maklumat tersebut. Anda mempunyai hak untuk meminta pembetulan mana-mana maklumat peribadi anda yang tidak tepat yang berada dalam simpanan kami.

Jika anda berumur di bawah 16 tahun, anda mengaku janji bahawa anda mempunyai kebenaran ibu bapa atau penjaga anda yang sah untuk mendaftarkan akaun dan menggunakan Permainan dan Laman Web.

Jika anda tidak berpuas hati dengan respons kami terhadap permintaan anda bagi mengakses atau membetulkan maklumat peribadi atau aduan privasi anda berhubung dengan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi Pejabat Pesuruhjaya Privasi New Zealand (www.privacy.org.nz).

Walaupun kami mengambil langkah-langkah yang munasabah untuk memastikan penerima pihak ketiga maklumat peribadi anda mematuhi undang-undang privasi yang serupa dengan bidang kuasa di mana anda berada, anda memperakui dan bersetuju bahawa kami tidak dapat mengawal tindakan penerima pihak ketiga dan oleh itu, tidak dapat menjamin bahawa mereka akan mematuhi undang-undang privasi tersebut.

Peru

Anda boleh melaksanakan hak yang berkaitan dengan perlindungan maklumat peribadi dengan meminta akses kepada maklumat peribadi anda atau pembetulan, pemadaman atau penggantungan pemprosesan maklumat peribadi anda, selaras dengan Undang-undang Perlindungan Data Peribadi (“Undang-undang”). Anda juga boleh melaksanakan hak-hak ini melalui penjaga anda yang sah atau seseorang yang telah diberi kuasa oleh anda untuk melaksanakan hak. Walau bagaimanapun, dalam kes ini, anda mesti mengemukakan kuasa peguam kepada kami mengikut Undang-undang.

Anda juga boleh menarik balik persetujuan anda atau menuntut penggantungan pemprosesan maklumat peribadi pada bila-bila masa.

Jika anda menganggap bahawa permintaan anda belum dipenuhi, anda boleh memfailkan tuntutan dengan Pihak Berkuasa Kebangsaan Peru bagi Perlindungan Data Peribadi.

Untuk melindungi maklumat peribadi anda dan mengendalikan aduan berkaitan dengan maklumat peribadi anda, kami telah melantik jabatan berikut yang bertanggungjawab dalam menguruskan dan melindungi maklumat peribadi anda.

Filipina

Anda berhak untuk hak-hak berikut:

 

Dengan bersetuju dengan Dasar Peribadi ini, anda memberi persetujuan kepada kami untuk:

Republik Korea

Kami menyediakan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga seperti yang diterangkan di bawah:

Nama Penerima (dan maklumat perhubungan)

Jenis Maklumat Peribadi yang disediakan

Tujuan Penggunaan oleh Penerima

Tempoh Pengekalan dan Penggunaan oleh Penerima

Appsflyer Limited

(privacy@appsflyer.com)

Maklumat pengiklanan

Tujuan pemerolehan pengguna dan untuk memantau keberkesanan iklan kami

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

Facebook Analytics

https://www.facebook.com/help/contact/507739850846588

Maklumat perhubungan, data acara dan data cincang

Tujuan pemerolehan pengguna dan untuk memantau keberkesanan iklan kami

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

Google Analytics (Firebase)

https://firebase.google.com/support

Data analisis

Analisis data

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

 

Untuk prestasi perkhidmatan yang diperincikan dalam Dasar Privasi ini, kami mewakilkan pemprosesan maklumat peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan profesional berikut:

Penerima Kuasa

Keterangan Perkhidmatan Yang Diwakilkan

Midas

Menyediakan fungsi pembayaran

Adyen N.V.

(dpo@adyen.com)

Memproses pembayaran kad kredit untuk mengesahkan persetujuan ibu bapa

AIHelp (ShareFun Network Limited)

(privacy@aihelp.net)

Memproses maklumat untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan kepada pengguna

Aceville Pte Ltd

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Penyimpanan maklumat peribadi

Tencent Cloud LLC

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Penyimpanan maklumat peribadi

Amazon Web Services Inc. (USA)

(https://aws.amazon.com/privacy/)

Penyimpanan maklumat peribadi

Microsoft Azure

Keselamatan data

 

Pemindahan Maklumat Peribadi Ke Luar Negara

Kami memindahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga di luar negara seperti berikut:

Penerima (Maklumat Perhubungan bagi Pengurus Maklumat)

Negara Tempat Maklumat Peribadi Anda Akan Dipindahkan

Tarikh dan Kaedah Pemindahan

Jenis Maklumat Peribadi yang akan Dipindahkan

Tujuan Penggunaan oleh Penerima

Tempoh Pengekalan Penggunaan oleh Penerima

Tencent Cloud LLC

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Amerika Syarikat

Dihantar dari semasa ke semasa

Semua maklumat peribadi yang dikumpul

Penyimpanan maklumat peribadi

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

Amazon Web Services Inc. (USA)

(https://aws.amazon.com/privacy/)

Amerika Syarikat

Dihantar dari semasa ke semasa

Semua maklumat peribadi yang dikumpul

Penyimpanan maklumat peribadi

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

Aceville Pte Ltd

 

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Singapura

Dihantar dari semasa ke semasa

Semua maklumat peribadi yang dikumpul

Penyimpanan maklumat peribadi

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

Midas

Amerika Syarikat

Dihantar dari semasa ke semasa

Maklumat mengenai pembayaran di Platform Midasbuy

Pembayaran

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

Google Analytics (Firebase)

(https://firebase.google.com/support)

Amerika Syarikat melainkan dinyatakan sebaliknya dalam dasar privasi penyedia perkhidmatan

Dihantar dari semasa ke semasa

Data analisis

Analisis data

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

Facebook (Analytics)

(https://www.facebook.com/help/contact/507739850846588)

Amerika Syarikat melainkan dinyatakan sebaliknya dalam dasar privasi penyedia perkhidmatan

Dihantar dari semasa ke semasa

Maklumat perhubungan, data acara dan data cincang

Penyasaran semula pasaran untuk melatih algoritma untuk mencari khalayak sasaran yang berpotensi tinggi

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

Appsflyer Limited

(privacy@appsflyer.com)

Dublin, Ireland dihoskan oleh AWS dan di St. Ghislain, Belgium dihoskan oleh Google Cloud, Amerika Syarikat

Dihantar dari semasa ke semasa

Maklumat pengiklanan

Untuk memantau kejayaan program pengiklanan dan pemasaran kami

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

Adyen N.V.

 

(dpo@adyen.com)

Belanda

Singapura

Dihantar dari semasa ke semasa

Maklumat kad pembayaran

Untuk mengesahkan maklumat kad pembayaran berhubung dengan persetujuan ibu bapa/penjaga

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

AIHelp (ShareFun Network Limited)(privacy@aihelp.net)

Texas, Amerika Syarikat

Dihantar dari semasa ke semasa

Maklumat sokongan pelanggan

Untuk menyediakan perkhidmatan sokongan pelanggan kepada anda

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

Microsoft Azure

Amerika Syarikat

Dihantar dari semasa ke semasa

Maklumat Keselamatan Data

Keselamatan data

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

 

Pemusnahan Data

Maklumat peribadi dikekalkan mengikut tempoh penyimpanan data seperti yang diperincikan dalam bahagian “Pengekalan Data”. Kecuali maklumat peribadi yang dinyatakan di bawah, maklumat peribadi, yang telah memenuhi tujuan ia dikumpul atau digunakan, dan telah mencapai tempoh masa di mana maklumat peribadi akan dimiliki, akan dimusnahkan dengan cara yang tidak dapat dipulihkan.. Maklumat peribadi yang disimpan dalam fail elektronik akan dipadamkan dengan selamat dalam cara yang tidak dapat dipulihkan dengan menggunakan kaedah teknikal, dan maklumat yang dicetak akan dimusnahkan dengan mencarik atau membakar maklumat tersebut.

Maklumat peribadi yang diperincikan dalam bahagian “Pengekalan Data” adalah dikehendaki untuk dikekalkan menurut undang-undang berikut:

 

Akta tentang Perlindungan Pengguna dalam Perdagangan Elektronik, Dll.

Perkara 6 Akta tentang Perlindungan Pengguna dalam Perdagangan Elektronik

Dalam perdagangan elektronik atau penjualan pesanan mel:

·         Rekod mengenai pelabelan dan pengiklanan (6 bulan)

·         Rekod berkenaan pelaksanaan atau penarikan keluar dari kontrak (5 tahun)

·         Rekod berkenaan pembayaran harga dan bekalan barangan serta perkhidmatan (5 tahun)

·         Rekod berkenaan perkhidmatan pelanggan atau penyelesaian pertikaian (3 tahun)

Akta Perlindungan Rahsia Komunikasi

Perkara 41 Dekri Akta, Perkara 15-2 Akta Perlindungan Rahsia Komunikasi

·         Rekod log, alamat IP (3 bulan)

·         Tarikh telekomunikasi oleh pengguna, masa telekomunikasi bermula dan berakhir, kekerapan penggunaan (12 bulan)

Anda boleh menggunakan hak yang berkaitan dengan perlindungan maklumat peribadi dengan meminta akses kepada maklumat peribadi anda atau pembetulan, pemadaman atau penggantungan pemprosesan maklumat peribadi anda, dan lain-lain menurut undang-undang yang berkenaan seperti Akta Perlindungan Maklumat Peribadi (“PIPA”). Anda juga boleh menggunakan hak ini melalui penjaga anda yang sah atau seseorang yang telah diberi kuasa oleh anda untuk melaksanakan hak tersebut. Walau bagaimanapun, dalam kes ini, anda mesti mengemukakan kuasa peguam kepada kami selaras dengan Peraturan Penguatkuasaan PIPA. Anda juga boleh menarik balik persetujuan anda atau menuntut penggantungan pemprosesan maklumat peribadi pada bila-bila masa.

Penggunaan dan Penyediaan Maklumat Peribadi Tambahan

Selaras dengan PIPA, kami mungkin menggunakan atau memberikan maklumat peribadi dalam skop yang berkaitan dengan tujuan awal pengumpulan, dengan mempertimbangkan sama ada kelemahan telah disebabkan oleh subjek data dan sama ada langkah-langkah yang perlu telah diambil untuk menjamin seperti penyulitan, dan lain-lain. Kami akan menentukan dengan berhati-hati sama ada untuk menggunakan atau memberikan maklumat peribadi dengan mengambil kira keadaan umum termasuk undang-undang dan peraturan yang berkaitan seperti PIPA, tujuan penggunaan atau penyediaan maklumat peribadi, cara maklumat peribadi akan digunakan atau disediakan, item maklumat peribadi yang akan digunakan atau disediakan, perkara yang subjek data memberikan persetujuan atau yang dimaklumkan/didedahkan kepada subjek data, kesan ke atas subjek data apabila digunakan atau peruntukan, dan langkah-langkah yang diambil untuk melindungi maklumat subjek. Pertimbangan khusus adalah seperti berikut:

 

Wakil Privasi Domestik

Menurut Artikel 32-5 Akta Rangkaian dan Artikel 39-11 PIPA yang dipinda, maklumat mengenai ejen domestik adalah seperti berikut:

Hubungi

Untuk melindungi maklumat peribadi anda dan mengendalikan aduan berkaitan dengan maklumat peribadi anda, kami telah melantik jabatan berikut yang bertanggungjawab dalam menguruskan dan melindungi maklumat peribadi anda.

 

Laman Web - Bahasa Persetujuan Mandatori

Persetujuan Mandatori

Untuk menyediakan anda dengan Laman Web GODDESS OF VICTORY: NIKKE, kami perlu mengumpul, mengakses, memproses dan menggunakan maklumat peribadi berikut. Anda berhak untuk menolak, tetapi jika anda menolak, anda tidak akan dapat mendaftarkan minat anda di Laman Web GODDESS OF VICTORY: NIKKE Website. Adakah anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi berikut oleh kami?

Maklumat yang perlu Dikumpul

Nombor telefon mudah alih, maklumat peranti (sama ada anda menggunakan peranti iOS atau Android dan model peranti) dan alamat IP.

Tujuan Pengumpulan dan Penggunaan

Untuk menyediakan anda dengan kemas kini dan memaklumkan kepada anda apabila Keluaran Global GODDESS OF VICTORY: NIKKE tersedia untuk dimuat turun dan membolehkan anda menebus hadiah anda setelah GODDESS OF VICTORY: NIKKE dilancarkan secara rasmi.

Tempoh Pengekalan dan Penggunaan

1 tahun selepas prapendaftaran selesai. Jika anda meminta penghapusan, data akan dipadamkan dalam masa 7 hari selepas permintaan anda.

 

 

 


 

Laman Web - [Mandatori] Pemindahan maklumat peribadi saya ke luar negara

Penerima (Maklumat Perhubungan bagi Pengurus Maklumat)

Negara Tempat Maklumat Peribadi Anda Akan Dipindahkan

Tarikh dan Kaedah Pemindahan

Jenis Maklumat Peribadi yang akan Dipindahkan

Tujuan Penggunaan oleh Penerima

Tempoh Pengekalan Penggunaan oleh Penerima

Tencent Cloud LLC

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Amerika Syarikat

Dihantar dari semasa ke semasa

Nombor telefon

Penghantaran pautan jemputan kepada GR

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

 

Laman Web - [Mandatori] Penyediaan maklumat peribadi bagi pihak ketiga

Penerima (Maklumat Perhubungan bagi Pengurus Maklumat)

Negara Tempat Maklumat Peribadi Anda Akan Dipindahkan

Tarikh dan Kaedah Pemindahan

Jenis Maklumat Peribadi yang akan Dipindahkan

Tujuan Penggunaan oleh Penerima

Tempoh Pengekalan Penggunaan oleh Penerima

Tencent Cloud LLC

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Amerika Syarikat

Dihantar dari semasa ke semasa

Nombor telefon

Penghantaran pautan jemputan kepada GR

Untuk tempoh pengekalan data yang dinyatakan di bawah “Pengekalan Data

 

Laman Web - [Pilihan] Persetujuan untuk Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat Peribadi untuk Persetujuan Pemasaran SMS

Pilihan - Persetujuan Pemasaran

 

Proxima Beta Pte. Limited ingin mengumpul dan menggunakan nombor telefon mudah alih anda untuk memberikan anda kemas kini dan menghantar berita, acara dan promosi yang berkaitan dengan GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Dengan menandakan kotak, anda menyatakan bahawa anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi berikut untuk tujuan menerima berita, acara dan promosi yang berkaitan dengan GODDESS OF VICTORY: NIKKE melalui SMS selaras dengan Dasar Privasi [masukkan pautan].

 

Anda mempunyai hak untuk menolak persetujuan; walau bagaimanapun, jika anda menolak, anda tidak akan menerima berita, acara dan promosi.

 

·         Maklumat yang perlu Dikumpul: Nombor telefon mudah alih.

·         Tujuan Pengumpulan dan Penggunaan: Untuk menghantar berita, acara dan promosi yang berkaitan dengan GODDESS OF VICTORY: NIKKE.

·         Tempoh Pengekalan dan Penggunaan: 1 tahun selepas prapendaftaran selesai. Jika anda meminta penghapusan, data akan dipadamkan dalam masa 7 hari selepas permintaan anda.

 

 


 

Bahasa Persetujuan Mandatori

Persetujuan Mandatori

Untuk menyediakan anda dengan Keluaran Global (GR) GODDESS OF VICTORY: NIKKE, kami perlu mengumpul, mengakses, memproses dan menggunakan maklumat peribadi yang berikut. Anda mempunyai hak untuk menolak, tetapi jika anda menolak, anda tidak akan dapat mendaftar untuk GODDESS OF VICTORY: NIKKE (GR). Adakah anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi berikut oleh kami?

 

Maklumat yang perlu Dikumpul

·         Maklumat log masuk tetamu: ID Tetamu, Open ID

·         Maklumat Media Sosial (jika anda memilih untuk log masuk melalui akaun media sosial anda dengan rangkaian ini):Melalui Facebook: nama, Facebook UID, nama, gambar profil, token pengguna, open ID, token untuk perniagaan; Melalui Google: ID pengguna Google, nama panggilan, gambar profil, token pengguna, Open ID; Melalui Twitter: ID pengguna Twitter, nama panggilan, gambar profil, token pengguna, Open ID; Melalui Line: ID pengguna Line, nama panggilan, gambar profil, token pengguna, Open ID; Melalui Apple: ID pengguna Apple, nama panggilan, gambar profil, token pengguna, Open ID

·         Maklumat penghantaran e-mel: Alamat e-mel

·         Maklumat sokongan pelanggan (dalam aplikasi, e-mel, laman web): Melalui aplikasi: nama, Open ID, model peranti, versi aplikasi, tahap bateri, kekuatan wifi, ruang kosong pada telefon, jenis rangkaian, versi iOS, platform, penyedia perkhidmatan rangkaian, kod negara, foto untuk menggambarkan masalah (pilihan); Melalui laman web: nama, Open ID, model peranti, alamat e-mel (pilihan); Melalui e-mel: nama, alamat e-mel; Untuk semua: butiran mengenai tiket, aduan dan pengendalian

·         XWID: XWID anda, yang dijana oleh kami

·         Alamat IP

·         Maklumat pelaporan data biasa: ID permainan, sumber pelanggan, ID sesi, masa acara, IP pelanggan, negara, wilayah, bandar, ID penyedia perkhidmatan rangkaian, Open ID, nama acara, OS, versi OS, versi SDK, jenis rangkaian, ID himpunan, versi aplikasi, ID saluran log masuk, model peranti, jenama peranti, lebar skrin, ketinggian skrin, nama CPU, teras CPU, frekuensi CPU, nama GPU, jumlah ROM, bahasa sistem

·         Maklumat pemberitahuan / pengumuman dalam permainan: Open ID

·         Maklumat pemantauan data: kod ralat, mesej ralat, nama SDK, versi SDK, URL permintaan, badan respons, ID jujukan, peringkat, log, maklumat biasa untuk pelaporan data

·         Maklumat pemberitahuan sistem: token peranti dan token FCM (Firebase Clous Message).

·         Maklumat pematuhan: Open ID, token, rantau, nama pengguna, e-mel

·         Data permainan (termasuk maklumat log): Open ID, alamat IP, ID Peranan, akaun permainan, nama panggilan pengguna, kod negara, versi sistem peranti, jenama peranti, IDFV, model peranti, pengeluar peranti, nama peranti, resolusi skrin, orientasi skrin, model CPU, maklumat GPU, RAM, IP eksport klien, memori telefon, ID saluran log masuk, nama operator, jenis rangkaian, kekuatan isyarat, dan pelaporan data yang tertanam, statistik Permainan (termasuk tahap pemain dan prestasi dalam permainan), data permainan daripada Unity 3D: Untuk iOS: IDFV

·         Maklumat ranap sistem (BUGLY): Untuk Android: nama peranti, model peranti, memori telefon, kadar penggunaan CPU, model CPU, versi sistem peranti, jenama peranti, ROM, RAM, seni bina CPU, status Root, baki ruang kad SD luaran, baki memori, sama ada simulator digunakan, maklumat proses yang berjalan, masa sistem, XWID, nama proses, jenis rangkaian, versi aplikasi, nama pakej aplikasi, versi SDK, nombor versi SDK / nama dan nombor versi aplikasi; Untuk iOS: nama peranti, model peranti, memori telefon, kadar penggunaan CPU, model CPU, versi sistem peranti, ROM, RAM, seni bina CPU, status Root, baki memori, sama ada simulator digunakan, maklumat proses yang berjalan, masa sistem, nama proses, jenis rangkaian, versi aplikasi, nama pakej aplikasi, versi SDK, nombor versi SDK / nama dan nombor versi aplikasi, IDFV

·         Data perbualan (teks bebas): data perbualan, Open ID

·         Maklumat perkhidmatan analitik (APAS).: Rantau pengguna (negara, wilayah, bandar, ID penyedia perkhidmatan rangkaian, wilayah, alamat IP); maklumat peranti (versi aplikasi, ID aplikasi, maklumat bateri, kekuatan WiFi, ruang tersedia, jenis rangkaian, versi OS, nama OS, penyedia perkhidmatan rangkaian, kod negara, bahasa peranti, resolusi peranti, jenama, pengeluar, model peranti, RAM, maklumat ROM dan CPU, maklumat GPU, maklumat bingkai permainan, kekuatan isyarat mudah alih, masa perjalanan pergi balik rangkaian, bait rangkaian yang diterima/dihantar, maklumat acara log masuk/langkah bayar, XWID, kelewatan rangkaian, kadar kehilangan paket, kiraan aplikasi android)

·         Maklumat analisis/pemprofilan data (Facebook): Maklumat Perhubungan: nama, alamat e-mel dan nombor telefon; Data Acara: maklumat, seperti lawatan ke laman web, pemasangan aplikasi, pembelian produk, maklumat yang dikumpul dan dipindahkan apabila orang mengakses laman web atau aplikasi dengan Log Masuk Facebook atau Pemalam Sosial (cth. butang Suka). Ia tidak termasuk maklumat yang dicipta apabila seseorang individu berinteraksi dengan platform kami melalui Log Masuk Facebook, Pemalam Sosial; Data yang Dicincang: termasuk data peribadi seperti alamat e-mel dan nombor telefon

·         Analisis data untuk melaporkan statistik penting daripada proses log masuk dan kemas kini permainan: nama acara, nombor peringkat, nama peringkat, status peringkat, kod ralat peringkat, json tambahan, masa peringkat

·         Maklumat Pemadaman Akaun (H5): alamat e-mel, rantau, Open ID, token pengguna

·         Maklumat pembayaran: Open ID, negara, ID peranan, model CPU, model peranti, mata wang, versi SDK, versi aplikasi, jenis rangkaian, IDFV, jumlah pembelian

·         Maklumat berkaitan keselamatan: senarai perisian penggodaman atau penipuan, maklumat skrin dalam permainan, tetapan sistem pengendalian peranti, maklumat peranti termasuk jenama telefon mudah alih, model, struktur CPU, model CPU, versi kernel, resolusi, pakej aplikasi perisian godam, memori tersedia, titik akses wifi, senarai APK yang dipasang dan aplikasi yang sedang berjalan, status jailbreak (iOS)

·         Maklumat analisis/pemprofilan data (Appsflyer): Maklumat teknikal: jenis pelayar, jenis dan model peranti, CPU, bahasa sistem, memori, versi OS, status Wi-Fi, cap masa dan zon, parameter gerakan peranti dan penyedia perkhidmatan rangkaian; Pengenalpasti Teknikal: alamat IP, ejen pengguna, IDFA, ID Pengiklanan Google, Open ID; Maklumat Penglibatan: klik pada iklan pelanggan, tera iklan yang dilihat, khalayak atau segmen yang mana kempen iklan dikaitkan, jenis iklan dan halaman web atau aplikasi yang memaparkan iklan tersebut, halaman web di laman web pelanggan yang dilawati oleh pengguna akhir, URL dari laman web yang merujuk, muat turun dan pemasangan aplikasi, dan interaksi, acara dan tindakan lain yang pelanggan pilih untuk mengukur dan menganalisis dalam aplikasi atau laman web mereka (cth. tambahkan ke troli, pembelian dalam aplikasi yang dibuat, klik, masa penglibatan dsb.); ID Firebase Instance yang dijana oleh Firebase dan Open ID akan diproses oleh Appsflyer; ID Pemasangan Firebase yang dijana oleh Firebase untuk setiap pemasangan akan diproses oleh Appsflyer

·         Maklumat analisis/pemprofilan data (Firebase): Pelaksanaan Firebase lalai mengumpul: Dimensi peranti pengguna dan acara dalam aplikasi seperti bilangan pengguna dan sesi, tempoh sesi, sistem operasi, model peranti, geografi, pelancaran pertama, aplikasi dibuka, kemas kini aplikasi, pembelian dalam aplikasi; Firebase mengumpul dimensi peranti yang berikut: umur, gedung aplikasi, versi aplikasi, negara, jenama peranti, kategori peranti, model peranti, masa buka pertama, jantina, minat, bahasa, baharu/diwujudkan, versi OS; Firebase mengumpul acara dalam aplikasi berikut secara automatik: analisis pengiklanan seperti klik iklan, pendedahan iklan, tera iklan, pertanyaan iklan, pendedahan iklan, analisis aplikasi seperti penggunaan aplikasi, pembersihan aplikasi, ranap sistem aplikasi, pengalihan keluar aplikasi, analisis pembayaran pada aplikasi, kemas kini aplikasi dan analisis penggunaan, analisis penggunaan laman web, seperti klik pada web, muat turun pada pelayar, pemberitahuan, kemajuan video, analisis carian; ID Iklan dan IDFA; ID Firebase Instance dan Open ID.

Tujuan Pengumpulan dan Penggunaan

·         Maklumat log masuk tetamu, maklumat media sosial: untuk mencipta akaun anda untuk Permainan mengikut permintaan anda.

·         Maklumat penghantaran e-mel: untuk menghantar pemberitahuan kepada anda untuk memudahkan penciptaan akaun anda untuk Permainan (seperti kod pengesahan) dan untuk mendapatkan kebenaran ibu bapa untuk mengambil bahagian dalam Permainan (jika berkenaan).

·         Maklumat sokongan pelanggan (dalam aplikasi, e-mel, laman web): untuk menyediakan sokongan dan penyelesaian masalah, seperti menangani dan membetulkan isu teknikal dan pepijat, serta menambah baik perkhidmatan kami.

·         XWID: untuk log masuk tetamu dan penyahpepijatan.

·         Alamat IP: untuk membolehkan anda menggunakan Permainan dan menyambung ke pelayan kami.

·         Maklumat pelaporan data biasa: untuk tujuan analisis data.

·         Maklumat pemberitahuan / pengumuman dalam permainan: untuk menghantar pemberitahuan dan pengumuman dalam Permainan kepada anda yang berkaitan dengan Permainan.

·         Maklumat pemantauan data: untuk membetulkan pepijat dan memahami prestasi dan interaksi SDK kami.

·         Maklumat pemberitahuan sistem: untuk menyediakan anda dengan pemberitahuan pada peranti anda tentang Permainan.

·         Maklumat pematuhan: untuk mengesahkan kelayakan anda untuk mengambil bahagian dalam Permainan.

·         Data permainan (termasuk maklumat log): untuk mengekalkan rekod log masuk dan tindakan akaun pengguna, untuk menambah baik Permainan, untuk tujuan keselamatan dan pengesahan, untuk maklum balas dan maklumat tentang permainan dan kemajuan, dan untuk menjejaki pilihan pengguna yang dilog keluar antara aplikasi dengan kunci tandatangan yang sama dan untuk tujuan anti-penipuan.

·         Maklumat ranap sistem (BUGLY): untuk menyelesaikan ranap sistem dan mengoptimumkan keserasian.

·         Data perbualan (teks bebas): untuk memudahkan penyiaran komunikasi anda dengan pengguna lain.

·         Maklumat perkhidmatan analisis (APAS).: untuk maklum balas dan analisis permainan untuk meningkatkan pengalaman Permainan.

·         Maklumat analisis/pemprofilan data (Facebook): untuk tujuan pemerolehan pengguna dan memantau keberkesanan iklan kami.

·         Analisis data untuk melaporkan statistik penting daripada proses log masuk dan kemas kini permainan: untuk memahami kadar kejayaan proses log masuk dan kemas kini.

·         Maklumat Pemadaman Akaun (H5): untuk membolehkan anda memadam akaun anda atas permintaan anda.

·         Maklumat pembayaran: untuk membolehkan anda menggunakan fungsi pembayaran dalam permainan.

·         Maklumat berkaitan keselamatan: untuk memastikan sekuriti dan keselamatan perkhidmatan Permainan (seperti melalui fungsi anti-penipuan).

·         Maklumat analisis/pemprofilan data (Appsflyer): untuk atribusi iklan.

·         Maklumat analisis/pemprofilan data (Firebase): untuk analisis prestasi aplikasi. Kami menggunakan ID Firebase Instance untuk meningkatkan kadar pembelian dalam Permainan pengguna baharu melalui platform Google.

Tempoh Pengekalan dan Penggunaan

·         Maklumat log masuk tetamu, Maklumat perkhidmatan penghantaran e-mel, XWID, Maklumat pelaporan data biasa, Maklumat pemantauan data, Data permainan (termasuk maklumat log), Maklumat perkhidmatan analisis (APAS), Analisis data untuk melaporkan statistik penting daripada proses log masuk dan kemas kini permainan, Maklumat berkaitan keselamatan, Maklumat pembayaran; Maklumat pematuhan: Disimpan sepanjang hayat penggunaan Permainan oleh anda dan kemudian dipadamkan dalam masa 1 tahun. Jika anda meminta penghapusan akaun, data akan dipadamkan dalam masa 30 hari selepas permintaan anda.

·         Data perbualan: Data perbualan dalam talian disimpan pada peranti anda sahaja dan tidak disimpan pada pelayan kami. Untuk data perbualan luar talian, 200 entri bagi setiap kumpulan sembang akan disimpan sehingga log penerima luar talian kembali dalam talian, selepas itu data perbualan akan dipadamkan daripada cache kami. Data perbualan yang dikekalkan akan dipadamkan daripada storan cache kami dalam masa 7 hari.

·         Maklumat media sosial (jika anda memilih untuk log masuk melalui akaun media sosial anda dengan Facebook, Google, Twitter, Line, Apple): Open ID akan disimpan sepanjang hayat penggunaan Permainan oleh anda dan kemudian dipadamkan dalam tempoh 1 tahun. Jika anda meminta penghapusan akaun, data akan dipadamkan dalam masa 30 hari selepas permintaan anda. Maklumat selain daripada Open ID akan disimpan selama 30 hari dari tarikh terakhir anda log masuk ke akaun anda.

·         Alamat IP, Maklumat pemberitahuan sistem: Tidak disimpan pada pelayan kami.

·         Maklumat pemadaman akaun (H5): Disimpan untuk tempoh bertenang selama 30 hari, selepas itu ia akan dipadamkan serta-merta.

·         Maklumat pemberitahuan / pengumuman dalam permainan: Disimpan selama 30 hari selepas pemberitahuan dihantar.

·         Maklumat ranap sistem (BUGLY): Disimpan selama 3 bulan.

·         Maklumat sokongan pelanggan (dalam aplikasi, e-mel, tapak web): Disimpan selama 2 tahun. Jika anda meminta penghapusan, data akan dipadamkan dalam masa 30 hari selepas permintaan anda.

·         Maklumat analisis/pemprofilan data (AppsFlyer); Maklumat analisis/pemprofilan data (Firebase): Disimpan sehingga 14 bulan.

·         Maklumat analisis/pemprofilan data (Facebook): Disimpan sepanjang hayat penggunaan Permainan oleh anda dan kemudian dipadamkan dalam masa 30 hari. Jika anda meminta pemadaman akaun, data akan dipadamkan dalam masa 7 hari selepas permintaan anda

·         ID Firebase Instance: Disimpan selama 24 bulan.

 

 

 

[Pilihan] Tinjauan

 

Persetujuan Pilihan

Ciri-ciri tertentu bagi Keluaran Global (GR) GODDESS OF VICTORY: NIKKE menghendaki kami untuk mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi berikut. Anda mempunyai hak untuk menolak, tetapi jika anda menolak, ciri-ciri tertentu GODDESS OF VICTORY: NIKKE GR mungkin tidak tersedia.

 

Anda menyatakan bahawa anda bersetuju terhadap pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi berikut untuk tujuan menghantar pemberitahuan dan pengumuman dalam Permainan yang berulang kepada anda melalui pemesejan automatik, dan bagi tujuan menjalankan tinjauan tentang GR.

 

Kami mungkin menghantar bilangan kemas kini permainan yang munasabah dan mesej bukan promosi yang lain. Anda memahami bahawa memilih untuk menerima mesej ini tidak diperlukan untuk membeli produk atau perkhidmatan daripada Proxima Beta. Kami ambil perhatian bahawa anda mempunyai hak untuk menolak daripada memberikan persetujuan anda, tetapi anda mungkin tidak dapat menerima maklumat yang berguna mengenai kemas kini jika anda menolak.

 

Maklumat yang perlu Dikumpul

·         Maklumat pemberitahuan / pengumuman dalam permainan: Open ID

·         Maklumat pemberitahuan sistem: token peranti dan token FCM (Firebase Clous Message).

·         Maklumat tinjauan (melalui IMUR) (data agregat): Melalui pautan: umur, jantina, pendapatan, pendidikan (pilihan), maklum balas pengguna mengenai pengalaman permainan dan tabiat permainan; Dalam aplikasi: umur, jantina, pendapatan, pendidikan (pilihan); maklum balas pengguna tentang pengalaman permainan dan tabiat permainan, ID pengguna dan Open ID

Tujuan Pengumpulan dan Penggunaan

·         Maklumat pemberitahuan / pengumuman dalam permainan: untuk menghantar pemberitahuan dan pengumuman dalam Permainan kepada anda yang berkaitan dengan Permainan.

·         Maklumat pemberitahuan sistem: untuk menyediakan anda dengan pemberitahuan pada peranti anda tentang Permainan.

·         Maklumat tinjauan (melalui IMUR) (data agregat): untuk lebih memahami pengguna kami dan untuk menambah baik Permainan dengan persetujuan anda.

Tempoh Pengekalan dan Penggunaan

·         Maklumat pemberitahuan / pengumuman dalam permainan: Disimpan selama 30 hari selepas pemberitahuan dihantar.

·         Maklumat pemberitahuan sistem: Tidak disimpan pada pelayan kami.

·         Maklumat tinjauan (melalui IMUR) (data agregat): 1 tahun.

 

 

 

Serbia

Wakil tempatan kami yang dilantik di Serbia adalah Karanovic & Partners untuk tujuan mematuhi Undang-Undang tentang Perlindungan Data Peribadi, dan boleh dihubungi di local.representative@karanovicpartners.com. Sila sertakan perkataan "Serbia" dalam baris subjek e-mel anda.

Singapura

Dengan mengklik "terima", anda bersetuju dengan pemindahan rentas sempadan maklumat anda ke mana-mana negara di tempat kami mempunyai pangkalan data atau sekutu dan, khususnya, lokasi yang dinyatakan dalam Bahagian 4 (Cara Kami Menyimpan dan Berkongsi Maklumat Peribadi Anda).

Anda berhak mengakses maklumat peribadi anda, cara kami menggunakannya, dan dengan siapa kami berkongsi maklumat tersebut. Anda berhak untuk memperbetulkan mana-mana maklumat peribadi anda yang tidak tepat.

Pegawai perlindungan data kami yang dilantik untuk tujuan pematuhan Akta Perlindungan Data Peribadi 2012 boleh dihubungi seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 8 (Hubungi).

Afrika Selatan

Anda berhak untuk mengemukakan aduan kepada Pengawal Selia Maklumat (Afrika Selatan) dengan menghantar e-mel kepada inforeg@justice.gov.za. Alamat fizikal Pengawal Selia Maklumat (Afrika Selatan) ialah 33 Hoofd Street Forum III, 3rd Floor Braampark, Braamfontein, Johannesburg, Afrika Selatan.

Sri Lanka

Dengan mengklik "terima", anda bersetuju dengan Dasar Privasi dan membenarkan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, jika anda berumur di bawah 18 tahun, anda mengaku janji bahawa anda mempunyai kebenaran ibu bapa atau penjaga anda yang sah untuk mendaftarkan akaun dan menggunakan Permainan dan Laman Web.

Thailand

Dengan mengklik “terima”, anda memperakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju dengan Dasar Privasi ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Dasar Privasi ini, anda tidak boleh menggunakan Permainan dan Laman Web.

 

Jika anda berumur di bawah 20 tahun, anda mengaku janji bahawa anda telah mendapat kebenaran ibu bapa atau penjaga anda yang sah untuk mendaftarkan akaun dan menggunakan Permainan dan Laman Web.

 

Setakat yang diperuntukkan oleh Akta Perlindungan Data Peribadi Thai (PDPA), anda boleh:

·         menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan data peribadi anda (hanya jika asas undang-undang untuk pemprosesan kami adalah persetujuan); walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa jika persetujuan diperlukan untuk memproses data peribadi anda, kami mungkin tidak dapat menyampaikan perkhidmatan yang diharapkan tanpanya;

·         meminta kami untuk memberikan anda akses kepada, membuat sebarang pembetulan kepada, menghentikan sebarang pemprosesan atau pemprofilan automatik (jika berkenaan), menghentikan, menyekat penggunaan atau penyediaan dan/atau memadamkan data peribadi anda;

·         meminta kami untuk menyediakan kepada anda atau pihak ketiga data peribadi anda yang disimpan oleh kami dalam format yang boleh dibaca oleh mesin; dan/atau

·         mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa yang berkaitan.

 

Di mana anda ingin membuat permintaan sedemikian, sila hubungi kami seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 8 (Hubungi).

 

Butiran perhubungan wakil tempatan kami yang ditetapkan di Thailand untuk tujuan pematuhan PDPA ialah seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 8 (Hubungi) dan boleh dihubungi melalui e-mel. Sila sertakan perkataan "Thailand" dalam baris subjek e-mel anda.

Ukraine

Dengan menerima Dasar Privasi ini, anda secara jelas memberi kebenaran kepada kami untuk mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan memproses data peribadi anda, termasuk mendedahkan kepada pihak ketiga dan memindahkan ke negara selain Ukraine, setakat dan untuk tujuan yang disediakan oleh Dasar Privasi ini.