Polski
English
日本语
한국어
ไทย
Deutsch
中文(简体)
中文(繁體)
English (Global)
Português (Brasil)
Dutch
Melayu
Bahasa Indonesia
Italiano
Français
Español (América Latina)

GODDESS OF VICTORY: NIKKE

Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: [2022-10-28]

Dziękujemy za korzystanie z naszych produktów i usług! Rozumiemy obawy użytkowników dotyczące ochrony ich prywatności i doceniamy zaufanie, którym nas obdarzają.

Prosimy pamiętać, że niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) dotyczy wyłącznie oficjalnej strony internetowej („Strona internetowa”) oraz globalne wydanie gry Goddess of Victory: Nikke („Gra”) w wersji mobilnej („wersja mobilna”). Jeśli użytkownik korzysta z innych produktów lub usług, musi zapoznać się z polityką prywatności tych produktów lub usług.

Jeżeli użytkownik ma pytania dotyczące informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności lub chce skorzystać z przysługujących mu praw, może skontaktować się z nami tutaj.

Dla celów przepisów o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych użytkownika w odniesieniu do Strony internetowej oraz Gry jest Proxima Beta Pte. Limited.

PODSUMOWANIE

Poniżej znajduje się podsumowanie informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności. Więcej szczegółów dostępne po kliknięciu przycisku „Więcej informacji”.

Jakich informacji potrzebujemy, aby móc zaoferować użytkownikom Stronę internetową oraz Grę?

·         Jeśli użytkownik korzysta z naszej Strony, będziemy musieli zebrać jego adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, informacje o urządzeniu (czy korzysta z urządzenia z systemem iOS lub Android oraz model urządzenia) oraz adres IP, aby umożliwić mu wstępną rejestrację do Gry.

·         Jeżeli użytkownik zarejestruje konto, aby korzystać z Gry, będziemy musieli uzyskać od niego pewne informacje na potrzeby konfiguracji. Wygenerujemy Open ID, czyli wewnętrzny identyfikator konta użytkownika. W zależności od sposobu korzystania z Gry oraz prawa, któremu podlega użytkownik, konieczne może być podanie dodatkowych informacji, które pomogą nam skonfigurować konto użytkownika.

·         Jeśli użytkownik zdecyduje się założyć swój profil za pomocą konta w mediach społecznościowych, zbieramy informacje dostarczone przez dostawcę usług konta w mediach społecznościowych w celu automatycznego wygenerowania profilu użytkownika, w tym imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, token użytkownika i Open ID.

·         Aby zapewnić bezproblemowe działanie Gry (co obejmuje operacje takie jak usuwanie błędów lub złośliwych działań oraz poprawę funkcjonalności), będziemy przetwarzać standardowe informacje sieciowe i o urządzeniach (takie jak adres IP, prędkość połączenia internetowego, specyfikacje urządzeń, identyfikatory generowane przez aplikacje i systemy operacyjne).

·         Jeżeli użytkownik będzie chciał się z nami skontaktować, zachowamy pewne informacje (np. adres e-mail użytkownika oraz przesłane zrzuty ekranu), które umożliwią nam kontakt z użytkownikiem i rozwiązanie problemów.

Więcej informacji.

Jak będziemy wykorzystywać informacje użytkownika?

·         Informacje o użytkowniku są niezbędne do utworzenia jego konta, umożliwienia mu korzystania ze strony internetowej oraz Gry, zapewnienia odpowiedniej wersji językowej gry, zapewnienia interakcji między użytkownikami Gry, zapisywania postępów użytkownika w Grze, zapewnienia bezpiecznego działania Gry, usuwania błędów, optymalizowania i ulepszania Gry, ochrony użytkowników, monitorowania naszych kampanii marketingowych, przeprowadzania transakcji, rozwiązywania problemów użytkowników, przesyłania użytkownikom wiadomości i aktualizaciji na temat Gry (za zgodą użytkownika) oraz spełniania naszych zobowiązań prawnych i egzekwowania naszych praw.

Więcej informacji.

Komu udostępniamy informacje użytkownika?

·         Korzystamy z usług stron trzecich i współpracujemy z naszymi podmiotami stowarzyszonymi, aby pomóc nam w dostarczaniu najlepszych możliwych doświadczeń (takich, jakie są potrzebne do tworzenia kopii zapasowych postępów użytkowników, jak również do przetwarzania płatności, przeprowadzania ankiet i naszego marketingu).

·         Żaden z usługodawców zewnętrznych świadczących dla nas usługi nie ma możliwości zachowywania, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych użytkowników w żadnym celu, z wyjątkiem sytuacji gdy jest to absolutnie niezbędne dla działania Gry (tj. w celu realizacji celów opisanych powyżej).

·         W niektórych przypadkach możemy zostać poproszeni przez sąd lub być zobowiązani prawnie (np. ważnym nakazem przeszukania lub wezwaniem) do ujawnienia pewnych informacji.

Więcej informacji.

Gdzie przetwarzamy dane użytkownika?

 

·         Zgodnie z naszą umową z użytkownikiem możemy przekazywać dane poza lokalizację, w której gracz się znajduje, w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

·         Serwery dla naszej Strony internetowej posiadamy w Singapurze i Stanach Zjednoczonych a serwery dla Gry w Niemczech, Japonii, Republice Korei, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. Serwery obsługujące korzystanie danego gracza ze Strony internetowej oraz Gry są zależne od lokalizacji gracza. Nasze zespoły pomocy technicznej, inżynieryjne i inne obsługujące Stronę internetową oraz Grę mogą znajdować się w różnych lokalizacjach, w tym także w Singapurze.

·         Użytkownicy z EOG/UK: podczas przekazywania informacji pomiędzy naszymi podmiotami powiązanymi oraz usługodawcami zewnętrznymi stosowane są odpowiednie zabezpieczenia, takie jak włączenie standardowych klauzul umownych, uzyskanie zgody użytkownika lub uwzględnienie ocen adekwatności.

Więcej informacji.

Jak długo przechowujemy informacje?

·         O ile nie jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące przepisy w innym zakresie, informacje o użytkowniku przechowujemy przez okres, kiedy utrzymuje on konto w Grze, lub tak długo, jak informacje są potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane (jak opisano dalej w niniejszej Polityce Prywatności). Następnie usuwamy lub anonimizujemy dane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Więcej informacji.

Jak użytkownik może skorzystać z praw dotyczących jego informacji?

·         Określone jurysdykcje zapewniają użytkownikom pewne prawa w odniesieniu do swoich danych, takie jak prawo dostępu, do otrzymania kopii swoich danych, do usunięcia swoich danych, do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych.

Więcej informacji.

W jaki sposób będziemy informować użytkownika o zmianach?

·         Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą publikowane tutaj. Z odpowiednimi wymogami prawnymi powiadamiamy o wprowadzanych zmianach.

Więcej informacji.

 


Witamy w GODDESS OF VICTORY: NIKKE (globalne wydanie)!

Niniejsza Polityka Prywatności odpowiada na pytania: kiedy, jak i dlaczego w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych użytkownika w związku z Oficjalną stroną internetową („Strona internetowa”) oraz globalne wydanie gry GODDESS OF VICTORY: NIKKE („Gra”) w wersji mobilnej („wersja mobilna”) oraz określa możliwości wyboru i prawa użytkownika w odniesieniu do tych danych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem – pozwoli on zapoznać się ze sposobami zbierania i wykorzystywania informacji oraz możliwościami kontrolowania tych działań.

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności dotyczy Strony internetowej oraz Gry. Jeśli użytkownik korzysta z innych produktów lub usług, musi zapoznać się z polityką prywatności tych produktów lub usług.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności, prosimy o niepodawanie swoich danych, gdy użytkownik zostanie o nie poproszony, oraz o rezygnację z korzystania z Gry. Korzystając z Gry, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przetwarzamy jego dane osobowe w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

 

Dla celów przepisów o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych użytkownika w odniesieniu do Strony internetowej oraz Gry jest Proxima Beta Pte. Limited. („my”, „nas”, „nasz”).

Jeżeli użytkownik ma pytania dotyczące informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności lub chce skorzystać z przysługujących mu praw, może skontaktować się z nami tutaj. Można również skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych pod adresem dpo@nikke-global.com. Tutaj dostępna jest lista przedstawicieli ds. ochrony danych.

1.                Pliki cookie

Korzystamy z plików cookie i innych podobnych technologii („pliki cookies”) w celu zapewnienia jak najlepszych wrażeń użytkownikowi korzystającemu z usług związanych ze Stroną internetową. Pliki cookies to niewielkie pliki, które po umieszczeniu na urządzeniu użytkownika umożliwiają nam udostępnianie pewnych cech i funkcjonalności. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki dotyczącej plików Cookies, należy kliknąć tutaj.

2.                Dzieci

Dzieciom nie wolno korzystać ze Strony internetowej ani Gry w żadnym celu, chyba że ich rodzic lub opiekun wyrazi na to prawnie wiążącą zgodę (w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w danej jurysdykcji). Bez takiej zgody dzieciom nie wolno korzystać z Gry w żadnym celu. Jeśli jesteś rodzicem dziecka, które zarejestrowało się w grze za twoją zgodą i chcesz poznać bliżej Usługę lub dowiedzieć się, w jaki sposób cofnąć swoją zgodę, zapoznaj się z poniższa sekcją „Informacje dla rodziców”.

Przez dzieci rozumiemy użytkowników poniżej 18 roku życia lub inny dopuszczalny wiek w przypadku regionu, w którym minimalny wiek, w jakim dozwolone jest przetwarzanie danych osobowych użytkownika, jest inny. W poniżej tabeli podano minimalny wiek dla użytkowników w niektórych lokalizacjach (na dzień obowiązywania niniejszej polityki). W każdym przypadku należy zapoznać się z przepisami prawa obowiązującymi w danej jurysdykcji, aby upewnić się, że użytkownik przekroczył minimalny, wymagany prawem wiek.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej tego wieku w żadnym celu. Jeśli uważasz, że weszliśmy w posiadanie danych osobowych dziecka poniżej tego wieku bez odpowiedniej zgody lub jeśli jesteś rodzicem/opiekunem użytkownika i chcesz wycofać swoja zgodę na używanie Gry, skontaktuj się z nami.

Region, w którym znajduje się użytkownik

Minimalny wiek użytkownika

Argentyna

13

Australia

18

Bangladesz

18

Brazylia

18

Kolumbia

18

Kambodża

18

Kanada

13

Europejski Obszar Gospodarczy

16

Indonezja

21

Japonia

18

Kazachstan

18

Malezja

18

Meksyk

18

Birma

18

Nowa Zelandia

16

Nigeria

13

Filipiny

18

Serbia

15

Singapur

13

Republika Południowej Afryki

18

Korea Południowa

14

Sri Lanka

18

Szwajcaria

16

Tajlandia

20

Wielka Brytania

13

Stany Zjednoczone

13

 

3.                Jak przetwarzamy dane osobowe

W tej sekcji opisano szczegółowo różne rodzaje danych osobowych, które zbieramy od użytkownika, oraz powody ich gromadzenia.

W przypadku użytkowników mieszkających w Brazylii, Europejskim Obszarze Gospodarczym, Szwajcarii, Tajlandii lub Wielkiej Brytanii podano również podstawę prawną, na podstawie której przetwarzamy dane użytkownika.

Dane osobowe

Wykorzystanie

Podstawa prawna (w stosownych przypadkach)

W przypadku Strony internetowej

Adres e-mail (wszystkie regiony oprócz Republiki Korei) lub numer telefonu komórkowego (tylko Republika Korei)

Używamy tych informacji w celu:

·         umożliwienia wstępnej rejestracji do gry;

·         powiadomienia użytkownika, czy udało mu się zarejestrować w Grze; oraz

·         powiadomienia użytkownika, gdy Gra będzie dostępna do pobrania.

Informacje niezbędne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem na dostarczenie mu Gry.

Informacje na temat urządzenia: to czy użytkownik korzysta z urządzenia z systemem iOS lub Android, oraz model urządzenia, adres IP

Używamy tych informacji w celu:

·         umożliwienia wstępnej rejestracji do gry;

·         powiadomienia użytkownika, czy udało mu się zarejestrować w Grze; oraz

·         powiadomienia użytkownika, gdy Gra będzie dostępna do pobrania.

Informacje niezbędne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem na dostarczenie mu Gry.

Adres e-mail (wszystkie regiony oprócz Republiki Korei) lub numer telefonu komórkowego (tylko Republika Korei) (opcjonalnie)

W celu przesyłania wiadomości, informacji na temat wydarzeń i promocji związanych z Grą.

Zbieramy i wykorzystujemy te informacje za zgodą użytkownika.

Dla mobilnej wersji gry

Informacje przekazywane nam przez użytkownika (bezpośrednio lub za pośrednictwem usługodawców zewnętrznych) 

Informacje dotyczące logowania jako gość: identyfikator gościa, Open ID

Wykorzystujemy te informacje do utworzenia konta użytkownika w Grze zgodnie z jego życzeniem.

Informacje niezbędne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem na dostarczenie mu Gry.

Informacje o logowaniu za pomocą mediów społecznościowych (jeśli użytkownik zdecyduje się na logowanie za pośrednictwem swojego konta w mediach społecznościowych w tych sieciach):

·         Za pomocą konta w serwisie Facebook: nazwa użytkownika, UID w serwisie Facebook, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, token użytkownika, open ID, token biznesowy

·         Za pomocą konta Google: ID użytkownika Google, pseudonim, zdjęcie profilowe, token użytkownika, Open ID

·         Za pomocą konta w serwisie Twitter: ID użytkownika Twitter, pseudonim, zdjęcie profilowe, token użytkownika, Open ID

·         Za pomocą konta Line: ID użytkownika Line, pseudonim, zdjęcie profilowe, token użytkownika, Open ID

·         Za pomocą konta Apple: ID użytkownika Apple, pseudonim, zdjęcie profilowe, token użytkownika, Open ID

Wykorzystujemy te informacje do utworzenia konta użytkownika w Grze zgodnie z jego życzeniem.

Informacje niezbędne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem na dostarczenie mu Gry.

Informacje o dostarczaniu wiadomości e-mail: adres e-mail

Wykorzystujemy te informacje do wysyłania powiadomień ułatwiających utworzenie konta w Grze (takich jak kody weryfikacyjne) oraz do uzyskania zgody rodziców na udział w Grze (jeśli dotyczy).

Informacje niezbędne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem na dostarczenie mu Gry i przesyłania kodów weryfikacyjnych.

Informacje dotyczące obsługi klienta (w aplikacji, przez e-mail, na stronie internetowej):

·         Przez aplikację: nazwa, Open ID, model urządzenia, wersja aplikacji, poziom naładowania baterii, siła sygnału Wi-Fi, wolne miejsce w telefonie, typ sieci, wersja iOS, platforma, operator, kod kraju i zdjęcie w celu zobrazowania problemu (opcjonalnie)

·         Przez stronę internetową: nazwa użytkownika, Open ID, model urządzenia, adres e-mail (opcjonalnie)

·         Przez e-mail: nazwa użytkownika, adres e-mail

·         W każdym z wymienionych zastosowań: Szczegóły dotyczące zgłoszenia, skargi i obsługi.

Używamy tych informacji do zapewnienia wsparcia i rozwiązywania problemów, takich jak rozwiązywanie i usuwanie problemów technicznych i błędów, oraz do ulepszania naszych usług.

Informacje niezbędne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem na dostarczenie mu Gry.

Informacje o badaniu (za pośrednictwem IMUR) (dane zagregowane) (nieobowiązkowe):

·         Poprzez łącze: wiek, płeć, dochód, wykształcenie (opcjonalnie), opinie użytkowników na temat doświadczeń z gry i nawyków związanych z grą

·         W aplikacji: wiek, płeć, dochód, wykształcenie (opcjonalnie), opinie użytkowników na temat doświadczeń z gry i nawyków związanych z grą, ID użytkownika, Open ID

Używamy tych informacji, aby lepiej poznać naszych użytkowników i ulepszyć Grę za zgodą użytkownika.

Zbieramy te informacje za zgodą użytkownika.

Informacje generowane w ramach Gry

XWID: Twój XWID, który jest generowany przez nas

Używamy tych informacji do logowania gości i debugowania.

W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie tego identyfikatora do logowania gości i debugowania.

Adres IP

Używamy tych informacji, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z Gry i połączenie z naszymi serwerami.

Informacje niezbędne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem na dostarczenie mu Gry.

Typowe dane raportowe to: ID w grze, źródło klienta, ID sesji, czas zdarzenia, IP klienta, kraj, województwo, miasto, ID operatora, Open ID, nazwa zdarzenia, OS, wersja OS, wersja SDK, typ sieci, bundle ID, wersja aplikacji, ID kanału logowania, model urządzenia, marka urządzenia, szerokość ekranu, wysokość ekranu, nazwa CPU, rdzeń CPU, częstotliwość CPU, nazwa GPU, całkowita pamięć ROM, język systemu

Wykorzystujemy te informacje do celów analizy danych.

W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie tych informacji do celów analizy gry, aby monitorować jej działanie.

Informacje o powiadomieniach / ogłoszeniach w grze: Open ID

Wykorzystujemy te informacje do wysyłania użytkownikowi powiadomień w grze i ogłoszeń związanych z Grą.

Wysyłamy powiadomienia o Grze za zgodą użytkownika.

Informacje dotyczące monitorowania danych: kod błędu, komunikat o błędzie, nazwa SDK, wersja SDK, URL żądania, treść odpowiedzi, ID sekwencji, etap, dziennik zdarzeń, informacje wspólne dla raportowania danych

Używamy tych informacji do usuwania błędów oraz do zrozumienia wydajności i interakcji naszych zestawów SDK.

W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie tych informacji do usuwania błędów i monitorowania wydajności naszych zestawów SDK.

Informacje dotyczące powiadomień systemowych: token urządzenia i token FCM (Firebase Cloud Message)

Wykorzystujemy te informacje, aby zapewnić użytkownikowi powiadomienia o Grze na jego urządzeniu.

W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie tych informacji do wysyłania użytkownikowi powiadomień na temat Gry.

Informacje dotyczące zgodności:

·         Do weryfikacji adresu e-maila: Open ID, token, region, nazwa użytkownika, e-mail

·         Do weryfikacji karty kredytowej: open ID, token, region, nazwa użytkownika, numer karty kredytowej, data ważności, CVC, nazwisko rodowe, imię, adres e-mail, adres rozliczeniowy

Wykorzystujemy te informacje, aby zweryfikować uprawnienia użytkownika do udziału w Grze.

Prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ustalania wieku.

Dane dotyczące gry (w tym informacje z dziennika zdarzeń):

·         Open ID

·         Adres IP

·         ID roli, konto w grze, pseudonim użytkownika, kod kraju, wersja systemu urządzenia, marka urządzenia, IDFV, model urządzenia, producent urządzenia, nazwa urządzenia, rozdzielczość ekranu, orientacja ekranu, model CPU, informacje o GPU, RAM, IP eksportu klienta, pamięć telefonu, ID kanału logowania, nazwa operatora, typ sieci, siła sygnału, oraz raportowanie danych ukrytych

·         Statystyki gry (w tym poziom gracza i wydajność w grze)

·         Dane gry z Unity 3D: (w przypadku systemu Android) hashowane Android ID, (w przypadku systemu IOS) IDFV

Wykorzystujemy te informacje:

·         do prowadzenia ewidencji logowań i działań związanych z kontami użytkowników;

·         w celu poprawy gry;

·         do celów bezpieczeństwa i weryfikacji;

·         dla informacji zwrotnych i informacji o grze i postępach; oraz

w celu śledzenia preferencji wylogowanego użytkownika pomiędzy aplikacjami o tym samym kluczu podpisu oraz w celu przeciwdziałania oszustwom.

Open ID: W naszym uzasadnionym interesie leży identyfikacja logów użytkownika, przechowywanie danych dotyczących Gry (w tym poziomu i postępów) oraz umożliwienie użytkownikom połączenia się z serwerem Gry.

Adres IP: Niezbędny do wykonania umowy, gdyż umożliwia użytkownikowi połączenie się z serwerem Gry.

Inne dane dotyczące gry i statystyki dotyczące rozgrywki: Niezbędne do wykonania naszej umowy o świadczenie Gry.

Informacje o błędach (BUGLY):

·         W przypadku systemu Android: nazwa urządzenia, model urządzenia, pamięć telefonu, wskaźnik wykorzystania procesora, model procesora, wersja systemu urządzenia, marka urządzenia, ROM, RAM, architektura procesora, status Root, wolne miejsce na zewnętrznej karcie SD, pozostała pamięć, czy używany jest symulator, informacje o uruchomionym procesie, czas systemowy, XWID, nazwa procesu, typ sieci, wersja aplikacji, nazwa pakietu aplikacji, wersja SDK, numer wersji SDK / nazwa aplikacji i numer wersji

·         W przypadku systemu iOS: nazwa urządzenia, model urządzenia, pamięć telefonu, stopień wykorzystania procesora, model procesora, wersja systemu urządzenia, ROM, RAM, architektura procesora, status Root, pozostała pamięć, czy używany jest symulator, informacje o uruchomionym procesie, czas systemowy, nazwa procesu, typ sieci, wersja aplikacji, nazwa pakietu aplikacji, wersja SDK, numer wersji SDK / nazwa i numer wersji aplikacji, IDFV

Wykorzystujemy te informacje do rozwiązywania awarii i optymalizacji kompatybilności.

W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie tych informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności Gry.

Dane z czatu (dowolny tekst):

Dane z czatu: Open ID

Używamy tych informacji, aby ułatwić użytkownikowi wymianę komunikacji z innymi użytkownikami.

Informacje niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu zapewnienia Gry i umożliwienia komunikacji między użytkownikami.

Informacje z usługi analitycznej (APAS): Region użytkownika (kraj, województwo, miasto, ID operatora sieci, region, adres IP); informacje o urządzeniu (wersja aplikacji, ID aplikacji, informacje o baterii, siła WiFi, dostępna przestrzeń, typ sieci, wersja OS, nazwa OS, operator sieci, kod kraju, język urządzenia, rozdzielczość urządzenia, marka, producent, model urządzenia, informacje o pamięci RAM, ROM i CPU, informacje o GPU, informacje o rozdzielczości gry, siła sygnału komórkowego, minimalny czas wymagany do przesłania sygnału w obu kierunkach (od nadawcy do odbiorcy), odebrane/wysłane bajty sieciowe, informacje o zdarzeniu logowania/płatności, XWID, opóźnienie sieci, współczynnik utraty pakietów, licznik aplikacji android)

Używamy tych informacji w celu uzyskania informacji zwrotnej i analizy Gry, aby poprawić doświadczenia związane z Grą.

W naszym uzasadnionym interesie jest wykorzystywanie tych informacji do przekazywania informacji zwrotnych i informacji o Grze i postępach.

Analityka danych do raportowania kluczowych statystyk z procesów logowania i aktualizacji Gry: nazwa zdarzenia, numer etapu, nazwa etapu, status etapu, kod błędu etapu, dodatkowe dane json, czas etapu

Używamy tych informacji, aby zrozumieć wskaźnik sukcesu procesu logowania i aktualizacji.

W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie tych informacji, aby zrozumieć, jaki jest wskaźnik powodzenia procesu logowania (i gdzie użytkownicy rezygnują), jak również procesu aktualizacji (czy proces aktualizacji gry przebiega pomyślnie).

Informacje o usunięciu konta (H5): adres e-mail, region, Open ID i token użytkownika

 

Używamy tych informacji, aby umożliwić użytkownikowi usunięcie swojego konta na żądanie.

Informacje niezbędne do realizacji naszej umowy z użytkownikiem mające na celu umożliwienie usunięcia konta.

Informacje dotyczące płatności: Open ID, kraj, ID roli, model procesora, model urządzenia, waluta, wersja SDK, wersja aplikacji, typ sieci, IDFV i kwota

Używamy tych informacji, aby umożliwić Ci korzystanie z funkcji płatności w Grze.

Niezbędne do wykonania naszej umowy z użytkownikiem w celu dostarczenia Gry, informacji o historii zakupów oraz przywrócenia zakupionych przedmiotów.

Informacje związane z bezpieczeństwem: lista oprogramowania hakerskiego lub służącego do oszukiwania w Grze, informacje o ekranie w grze, ustawienia systemu operacyjnego urządzenia, informacje o urządzeniu, w tym marka telefonu komórkowego, model, struktura procesora, model procesora, wersja jądra, rozdzielczość, pakiet aplikacji oprogramowania hakerskiego, dostępna pamięć, punkt dostępu Wi-Fi, lista zainstalowanych APK i działających aplikacji, status jailbreak (iOS)

Wykorzystujemy te informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony usług Gry (np. poprzez funkcje antycheat).

W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie tych informacji do wykrywania i zapobiegania oszustwom w Grze.

Informacje dotyczące analizy danych / profilowania (Appsflyer):

·         Informacje techniczne: typ przeglądarki, typ i model urządzenia, procesor, język systemu, pamięć, wersja OS, status Wi-Fi, znacznik czasu i strefa, parametry ruchu urządzenia i operator sieci

·         Identyfikatory techniczne: Adres IP, user agent użytkownika, IDFA, Google Advertising ID, Open ID

·         Informacje o zaangażowaniu: kliknięcia w reklamy, wyświetlone impresje reklamowe, grupy odbiorców lub segmenty, do których przypisana jest kampania reklamowa, rodzaj reklamy oraz strona internetowa lub aplikacja, z której taka reklama została wyświetlona, strony internetowe w witrynie klienta odwiedzone przez użytkownika końcowego, adres URL z odsyłającej strony internetowej, pobrania i instalacje aplikacji oraz inne interakcje, zdarzenia i działania, które klienci zdecydują się zmierzyć i przeanalizować w ramach swojej aplikacji lub witryny internetowej (np. dodanie do koszyka, dokonane zakupy w aplikacji, kliknięcia, czas zaangażowania itp.)

·         Firebase Instance ID wygenerowany przez Firebase i Open ID będą przetwarzane przez Appsflyer

·         Firebase Installation ID wygenerowany przez Firebase dla każdej instalacji będzie przetwarzany przez Appsflyer

Używamy tych informacji w celu przypisywania reklam.

W naszym uzasadnionym interesie leży prowadzenie analityki danych i profilowania dla celów atrybucji reklam, aby zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy wchodzą w interakcje z reklamami.

Korzystamy z identyfikatora reklamowego Google za zgodą użytkownika.

W naszym uzasadnionym interesie leży wykorzystanie Firebase Instance ID w celu zwiększenia wskaźnika zakupów w grze nowych użytkowników za pośrednictwem platform Google.

Informacje dotyczące analizy danych / profilowania (Firebase):

·         Domyślna implementacja Firebase zbiera: dane z urządzenia użytkownika i zdarzenia w aplikacji, takie jak liczba użytkowników i sesji, czas trwania sesji, systemy operacyjne, modele urządzeń, geografia, pierwsze uruchomienia, otwarcia aplikacji, aktualizacje aplikacji, zakupy w aplikacji

·         Firebase zbiera następujące dane z urządzenia: wiek, sklep z aplikacjami, wersja aplikacji, kraj, marka urządzenia, kategoria urządzenia, model urządzenia, czas pierwszego otwarcia, płeć, zainteresowania, język, nowy/niedawny, wersja systemu operacyjnego

·         Firebase automatycznie zbiera następujące zdarzenia w aplikacji: analiza reklam, taka jak kliknięcia reklam, ekspozycja reklam, emisja reklam, zapytanie o reklamę, ekspozycja reklam, analiza aplikacji, taka jak użycie aplikacji, rozliczenie aplikacji, awarie aplikacji, usunięcie aplikacji, analiza płatności aplikacji, analiza aktualizacji i użycia aplikacji, analiza użytkowania strony internetowej, taka jak kliknięcia stron internetowych, pobrania z przeglądarki, powiadomienia, postępy wideo, analiza wyszukiwania

·         Ad ID oraz IDFA

·         Firebase Instance ID oraz Open ID

Używamy tych informacji do analizy wydajności aplikacji.

Wykorzystujemy Firebase Instance ID w celu zwiększenia wskaźników zakupów w Grze nowych użytkowników za pośrednictwem platform Google.

W naszym uzasadnionym interesie jest wykorzystanie tych informacji do monitorowania skuteczności naszych reklam i zapewnienia lepszych wrażeń z Gry.

Informacje dotyczące analizy danych / profilowania (Facebook):

·         Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów

·         Dane o zdarzeniach: informacje, takie jak wizyty na stronie, instalacje aplikacji, zakup produktów, informacje zbierane i przekazywane, gdy ludzie uzyskują dostęp do strony internetowej lub aplikacji za pomocą Facebook Login lub Social Plugins (np. przycisk Lubię to). Nie obejmuje to informacji tworzonych podczas interakcji osoby fizycznej z naszą platformą za pośrednictwem Facebook Login, Social Plugins

·         Zhashowane dane: w tym dane osobowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów

Używamy tych informacji do celów pozyskiwania użytkowników oraz do monitorowania skuteczności naszych reklam.

W naszym uzasadnionym interesie jest wykorzystanie tych informacji do monitorowania skuteczności naszych reklam w celu zapewnienia lepszych wrażeń z Gry.

 

4.                Jak przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika

Zgodnie z naszą umową z użytkownikiem możemy przekazywać dane poza lokalizację, w której gracz się znajduje, w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Serwery dla naszej Strony internetowej posiadamy w Singapurze i Stanach Zjednoczonych a serwery dla Gry w Niemczech, Japonii, Republice Korei, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. Serwery obsługujące korzystanie danego gracza ze Strony internetowej oraz Gry są zależne od lokalizacji gracza. Nasze zespoły pomocy technicznej, inżynieryjne i inne obsługujące Stronę internetową oraz Grę mogą znajdować się w różnych lokalizacjach, w tym także w Singapurze.

 

Użytkownicy z EOG/UK: podczas przekazywania informacji pomiędzy naszymi podmiotami powiązanymi oraz usługodawcami zewnętrznymi stosowane są odpowiednie zabezpieczenia, takie jak włączenie standardowych klauzul umownych, uzyskanie zgody użytkownika lub uwzględnienie ocen adekwatności.

Tylko w razie potrzeby będziemy udostępniać dane osobowe użytkownika osobom trzecim. Sytuacje, w których ma to miejsce, obejmują:

·         Strony trzecie, które świadczą usługi wspierające Stronę internetową i Grę, dostawcy usług w chmurze, którzy przetwarzają informacje określone w niniejszej polityce na swoich serwerach w celu zapewnienia Gry, w celu przetwarzania ID biletów wsparcia i komunikacji wsparcia, w celu przetwarzania danych dotyczących rozgrywki i renderowania gry, aby zapewnić analitykę gry w celu poprawy rozgrywki, a także w celu zapewnienia marketingu i reklam oraz monitorowania sukcesu naszych programów marketingowych i reklamowych. Wszystkim firmom świadczącym dla nas usługi zabrania się przechowywania, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych użytkownika w celach innych niż świadczenie dla nas usług.

·         Spółkom należącym do naszej grupy kapitałowej, które przetwarzają dane osobowe użytkownika wyłącznie w celu obsługi Gry dla użytkownika. Wszystkie te spółki grupy mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

·         Organom regulacyjnym, organom sądowym i organom ścigania. Występują okoliczności, kiedy możemy być prawnie zobowiązani do ujawnienia informacji o użytkowniku, np. w celu spełnienia zobowiązań prawnych lub procesowych. W celu spełnienia zobowiązań w ramach ważnych procesów prawnych, takich jak wezwanie do sądu lub nakaz przeszukania, niestety nie mamy możliwości z wyprzedzeniem uzyskiwać zgody użytkownika ani powiadamiać go o takim ujawnieniu danych.

·         Usługodawcy zewnętrzni w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony lub zgodności z przepisami prawa. Możemy ujawnić dane użytkownika w celu:

o   egzekwowania naszych warunków i postanowień oraz innych uzgodnień, łącznie z badaniem wszelkich potencjalnych ich naruszeń;

o   wykrywania, zapobiegania lub innego rozwiązywania problemów dotyczących bezpieczeństwa, oszustw lub kwestii technicznych;

o   ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa nas, naszych użytkowników, osób trzecich lub społeczeństwa, w razie potrzeby lub w zakresie dozwolonym prawem (wymiana informacji z innymi firmami i organizacjami w celu ochrony przed oszustwami i zmniejszenia ryzyka kredytowego).

·         Osoba trzecia, która przejmuje całość lub znaczną część naszej firmy lub naszej działalności. Możemy również ujawnić informacje o użytkowniku osobom trzecim, jeśli: (a) sprzedamy, przeniesiemy, połączymy, skonsolidujemy lub przeorganizujemy jakąkolwiek część naszej działalności lub połączymy się, nabędziemy lub utworzymy spółkę joint venture z jakąkolwiek inną firmą, w którym to przypadku możemy ujawnić dane użytkownika każdemu potencjalnemu nabywcy, nowemu właścicielowi lub innej stronie trzeciej zaangażowanej w taką zmianę naszej działalności; lub (b) sprzedamy bądź przeniesiemy jakiekolwiek nasze aktywa, w którym to przypadku informacje, które posiadamy o użytkowniku mogą zostać sprzedane jako część tych aktywów i mogą zostać przekazane każdemu potencjalnemu nabywcy, nowemu właścicielowi lub innej stronie trzeciej zaangażowanej w taką sprzedaż lub przeniesienie.

5.                Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Stosujemy zasady bezpieczeństwa i dostępu do informacji, które ograniczają dostęp do naszych systemów i technologii, a także chronimy dane poprzez stosowanie technologicznych środków ochrony, takich jak szyfrowanie.

Niestety, przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest całkowicie bezpieczne. Mimo wdrażania i utrzymywania uzasadnionych środków ochrony danych osobowych nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przesyłanych za pośrednictwem Gry lub w inny sposób przy pomocy Internetu. Wszelkie przesyłanie odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

 

6.                Przechowywanie danych              

Nie przechowujemy danych użytkownika dłużej niż jest to konieczne do realizacji odpowiedniego celu opisanego powyżej, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani prawnie lub prawo dopuszcza takie działania. W przypadku ciążącego na nas obowiązku zachowania danych użytkownika poza okresami przechowywania określonymi poniżej, na przykład w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, będziemy je przechowywać oddzielnie od innych rodzajów danych osobowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przechowywania przez nas danych użytkownika należy zapoznać się z okresami czasu podanymi poniżej.

Dane osobowe

Polityka przechowywania danych

Dane ze Strony internetowej

1 rok po zakończeniu rejestracji wstępnej. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia, dane zostaną usunięte w ciągu 7 dni od takiego żądania.

Informacje dotyczące logowania jako gość

Informacje o usłudze dostarczania wiadomości e-mail

XWID

Wspólne informacje dotyczące raportowania danych

Informacje dotyczące monitorowania danych

Dane dotyczące gry (w tym informacje z dziennika zdarzeń)

Informacje o usługach analitycznych (APAS)

Analityka danych do raportowania kluczowych statystyk z procesów logowania i aktualizacji gry

Informacje związane z bezpieczeństwem

Informacje na temat płatności

Informacje na temat płatności (Midasbuy)

Analityka danych w celu analizy statystyk pozyskiwania użytkowników

Informacje dotyczące zgodności

Przechowywanie przez cały okres użytkowania Gry i następnie usunięte w przeciągu 1 roku. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia konta, dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od takiego żądania.

Informacje dotyczące zgodności: Informacje o karcie kredytowej nie będą przechowywane na naszych serwerach.

Informacje o logowaniu za pomocą mediów społecznościowych (jeśli użytkownik zdecyduje się na logowanie za pośrednictwem swojego konta Facebook, Google, Twitter, Line, Apple)

Open ID będzie przechowywanie przez cały okres użytkowania Gry i następnie usunięte w przeciągu 1 roku. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia konta, dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od takiego żądania.

Informacje inne niż Open ID będą przechowywane przez 30 dni od daty ostatniego logowania do konta.

Adres IP

Informacje o powiadomieniach systemowych

Dane te nie są przechowywane na naszych serwerach.

Dane z czatu (dowolny tekst)

Dane z czatu online są przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika i nie są przechowywane na naszych serwerach.

W przypadku danych czatu offline, 200 wpisów na grupę czatu będzie przechowywanych do momentu, gdy odbiorca(-y) offline zaloguje(-ą) się z powrotem do sieci, po czym dane czatu zostaną usunięte z naszej pamięci podręcznej. Przechowywane dane czatu zostaną usunięte z naszej pamięci podręcznej w ciągu 7 dni.

Informacje o usunięciu konta (H5)

Przechowywane przez okres przejściowy wynoszący 30 dni, po którym zostaną natychmiast usunięte.

Informacje o powiadomieniach / ogłoszeniach w grze

30 dni od doręczenia powiadomienia.

Informacje o błędach (BUGLY)

3 miesiące

Informacje dotyczące ankiety

1 rok. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia konta, dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od takiego żądania.

Informacje dotyczące obsługi klienta (w aplikacji, przez e-mail, na stronie internetowej)

2 lata. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia, dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od takiego żądania.

Informacje dotyczące analizy danych / profilowania (Facebook)

Przechowywanie przez cały okres użytkowania Gry i następnie usunięte w przeciągu 30 dni. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia konta, dane zostaną usunięte w ciągu 7 dni od takiego żądania.

Informacje dotyczące analizy danych / profilowania (Firebase)

 

Informacje dotyczące analizy danych / profilowania (AppsFlyer)

Przechowywane przez maksymalnie 14 miesięcy.

Firebase Instance ID

Przechowywane przez 24 miesiące.

 

7.                Prawa użytkownika

Prawo niektórych jurysdykcji przyznaje użytkownikom Strony internetowej i Gry określone prawa. W celu zapoznania się z określonymi prawami przysługującymi osobom podlegającym przepisom o ochronie danych osobowych w wymienionych jurysdykcjach oraz sposobem ich realizacji należy zapoznać się z Warunkami uzupełniającymi dotyczącymi poszczególnych jurysdykcji lub z przepisami obowiązującymi w danej jurysdykcji.

Użytkownik może mieć pewne prawa w odniesieniu do danych osobowych, które przechowujemy na jego temat. Niektóre z nich mają zastosowanie tylko w określonych okolicznościach (co zostało szczegółowo przedstawione poniżej). Niektóre z tych praw można wykonywać bezpośrednio poprzez dostęp i aktualizację informacji na swoim koncie. Jeśli użytkownik uważa, że posiadamy jakiekolwiek inne dane osobowe na jego temat, prosimy o kontakt pod adresem dpo@nikke-global.com.

Dostęp

Użytkownik może mieć prawo dostępu do danych osobowych na jego temat, które przechowujemy, łącznie z tym, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy. Dostęp do danych osobowych udostępnionych w ramach konta można uzyskać po zalogowaniu się na swoje konto.

Przeniesienie

Użytkownik może mieć prawo do otrzymania kopii niektórych danych osobowych na jego temat, które przetwarzamy. Na przykład w niektórych jurysdykcjach może to obejmować dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie zgody użytkownika (np. informacje dotyczące ankiety) lub na podstawie naszej umowy z użytkownikiem (np. nazwa konta), jak opisano powyżej w sekcji „Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkownika”. Po otrzymaniu żądania użytkownika przekażemy mu dalsze informacje na temat przeniesienia tych danych.

Korekta

Użytkownik może mieć prawo do poprawienia przechowywanych przez nas danych osobowych, które są niedokładne. Dostęp do przechowywanych przez nas danych osobowych można uzyskać, logując się na swoje konto w Grze.

Usunięcie

Użytkownik może być w stanie usunąć swoje konto lub pewne dane osobowe, logując się na swoje konto w Grze. Może zaistnieć potrzeba przechowywania danych osobowych w przypadku wystąpienia uzasadnionych powodów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (np. obrona roszczeń prawnych lub wolność słowa). W takim przypadku użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany. W przypadku, gdy użytkownik zażądał usunięcia danych osobowych, które zostały udostępnione publicznie w Grze i istnieją podstawy do ich usunięcia, podejmiemy rozsądne kroki, aby spróbować poinformować inne osoby, które wyświetlają dane osobowe lub udostępniają linki do danych osobowych, aby również je usunęły.

Ograniczenie przetwarzania wyłącznie do przechowywania

Użytkownik może mieć prawo do żądania, abyśmy przestali przetwarzać dane osobowe, które posiadamy na jego temat (w sposób inny niż do celów przechowywania w określonych okolicznościach). Należy jednak pamiętać, że jeśli przestaniemy przetwarzać dane osobowe, możemy je ponownie wykorzystać, jeśli zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych istnieją do tego uzasadnione powody (na przykład w celu obrony roszczeń prawnych lub ochrony innej osoby). Jeżeli zgodzimy się na zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, podejmiemy kroki w celu poinformowania wszelkich osób trzecich, którym ujawniliśmy odpowiednie dane osobowe, aby również one mogły zaprzestać ich przetwarzania.

Sprzeciw

Użytkownik może mieć prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych osobowych. W takim przypadku należy skontaktować się z nami pod adresem dpo@nikke-global.com lub korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, a my rozpatrzymy przekazaną nam prośbę.

Wycofanie zgody

W zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje użytkownik może wycofać zgodę, którą nam wcześniej przekazał w odniesieniu do określonych czynności przetwarzania, kontaktując się z nami pod adresem dpo@nikke-global.com. Jeżeli do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda, w przypadku jej braku lub wycofania możemy nie być w stanie świadczyć oczekiwanych usług. Należy pamiętać, że prawo do wycofania zgody przysługuje tylko wtedy, gdy podstawą prawną przetwarzania informacji jest zgoda.

Ogłoszenia

Możemy od czasu do czasu wysyłać użytkownikowi powiadomienia, gdy uznamy to za konieczne (na przykład, gdy tymczasowo zawiesimy dostęp do Gry w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub gdy będziemy informować o bezpieczeństwie, ochronie prywatności lub kwestiach administracyjnych). Są to istotne komunikaty dotyczące systemu i usługi, a użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z powiadomień, które nie mają charakteru promocyjnego.

8.                Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt. W pierwszej kolejności można się z nami skontaktować pod adresem:

E-mail: dpo@nikke-global.com

Adres do korespondencji:

Tencent International Privacy & Data Protection Centre

30 Raffles Place #19-01

Singapur

048622

Staramy się rozpatrywać wnioski w jak najkrótszym czasie. Nie ogranicza to prawa użytkownika do wniesienia skargi do organu ochrony danych w regionie zamieszkania lub miejscu pracy użytkownika, jeśli użytkownik uzna, że naruszyliśmy przepisy dotyczące ochrony danych.

9.                Zmiany

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w niniejszej Polityce Prywatności, zamieścimy tutaj zaktualizowaną Politykę Prywatności i powiadomimy użytkownika zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi.

10.            Język

O ile prawo nie stanowi inaczej, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności pomiędzy wersją angielską a lokalną wersją językową niniejszej Polityki Prywatności, pierwszeństwo ma wersja angielska.


INFORMACJE DLA RODZICÓW - OFICJALNE BETA TESTY

Zanim dziecko będzie mogło korzystać z Gry wymagana będzie zgoda rodzica na zatwierdzenie utworzenia konta dziecka i przetwarzania jego danych osobowych.

 

Jakie dane osobowe są przetwarzane w Grze?

 

Jest to gra na urządzenia mobilne.

 

Jeśli dziecko pomyślnie zarejestruje się w Grze, spowoduje to zebranie i udostępnienie pewnych danych osobowych:

 

·         Wiek i adres IP.

·         Informacje o logowaniu: Open ID, oraz inne informacje, jeśli są istotne, takie jak adres e-mail.

·         Zwyczajowe informacje o urządzeniu i sieci: takie jak adres IP, prędkość połączenia, specyfikacje urządzenia, a także identyfikatory generowane przez aplikacje i systemy operacyjne.

·         Informacje dotyczące wsparcia klienta: takie jak szczegóły dotyczące zgłoszenia, skargi i obsługi, adres e-mail, imię i nazwisko, open ID, informacje o urządzeniu i sieci.

·         Dane o grze, awariach i informacje analityczne.

Można zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat gromadzonych danych osobowych oraz sposobów, w jakie wykorzystujemy i przetwarzamy te informacje.

 

 

Czy Gra przetwarza dane osobowe w inny sposób w przypadku dzieci?

 

Dzieci nie będą miały dostępu do funkcji czatu z możliwością wpisywania dowolnego tekstu i będą mogły komunikować się jedynie za pomocą funkcji szybkiego czatu, wybierając wcześniej ustawione wiadomości tekstowe.

 

Dlaczego wymagana jest moja zgoda?

 

Niektóre jurysdykcje wymagają zgody rodzica albo opiekuna prawnego lub zalecają ją, zanim dziecko będzie mogło zarejestrować się w grze takiej jak Gra, w ramach której będą przetwarzane jego dane osobowe. Jeśli nie wyrażasz takiej zgody lub ją wycofasz, niezwłocznie usuniemy wszelkie dane osobowe zgromadzone do tego momentu.

 

 

Jakich metody mogę użyć w celu weryfikacji konta mojego dziecka?

 

W niektórych jurysdykcjach, w tym w Stanach Zjednoczonych, podczas rejestracji prosimy o podanie daty urodzenia. Nie zezwalamy na rejestrację dziecka bez uprzedniego uzyskania zweryfikowanej zgody od jego rodzica lub opiekuna prawnego. W związku z tym musimy sprawdzić, czy opiekun lub rodzic jest osobą dorosłą zdolną do wyrażenia takiej zgody. Dlatego też obciążamy (lub autoryzujemy) kartę kredytową niewielką kwotą. Ten proces jest obsługiwany przez Ayden. Nie przetwarzamy informacji o kartach kredytowych. Dane o kartach kredytowych są gromadzone jedynie przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Dane karty kredytowej nie są przechowywane z żadnego powodu, w tym dotyczy to przyszłych zakupów lub funkcji związanych z płatnościami w Grze (jeśli takie istnieją).

 

 

Co się stanie, jeśli w przyszłości nastąpią zmiany w Grze?

 

Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych, powiadomimy o tych zmianach. Opiekun lub rodzic musi wyrazić zgodę na te zmiany, zanim dane osobowe dziecka będą przetwarzane w tym nowym celu.

 

 

Czy moje dane osobowe zostaną zachowane?

 

Zachowamy adres e-mail, abyśmy mogli Cię powiadomić o wszelkich zmianach w przetwarzaniu danych osobowych dziecka oraz abyśmy wiedzieli, że jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym gracza, jeśli się z nami skontaktujesz. Jak wspomniano powyżej, dane karty kredytowej nie są przetwarzane przez nas, lecz przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych. Nie mamy dostępu do danych twojej karty kredytowej.

 

 

Co jeśli nie wyrażę zgody?

 

Jeśli nie wyrazisz zgody (np. nie podasz danych karty kredytowej w celu weryfikacji), twoje dane kontaktowe zostaną usunięte.

 

 

Jak wycofać zgodę lub usunąć konto dziecka?

Możesz wycofać swoją zgodę lub usunąć konto dziecka, pisząc do nas na adres dpo@nikke-global.com. W każdej chwili można również poprosić o kopię danych osobowych dziecka.

 

 


Nasze przedstawicielstwa w niektórych jurysdykcjach

Jurysdykcja

Przedstawiciel

Adres

Dane kontaktowe

UE

Proxima Beta Europe B.V.

Buitenveldertselaan 3-5

1082 VA Amsterdam

dpo@nikke-global.com

Wielka Brytania

Image Frame Investment (UK) Limited

Suite 1, 3rd Floor 11 - 12 St. James's Square, London, United Kingdom, SW1Y 4LB

dpo@nikke-global.com

Korea

Kite Bird Korea Yuhan Hoesa

25F, 55, Sejong-daero, Jung-gu, Seul (Taepyeongro 2-ga), Korea

dpo@nikke-global.com

Serbia

Karanovic & Partners o.a.d. Beograd

Resavska 23, Belgrad, 11000, Serbia

local.representative@karanovicpartners.com

Tajlandia

Tencent (Tajlandia) Company Limited

T-One Building, Bangkok, Tajlandia

dpo@nikke-global.com

 


DODATKOWE WARUNKI WŁAŚCIWE DLA DANEJ JURYSDYKCJI

Przepisy niektórych jurysdykcji zawierają dodatkowe warunki dla użytkowników Strony internetowej i Gry, które zostały przedstawione w niniejszej sekcji. Jeśli użytkownik znajduje się w jednej z poniższych jurysdykcji, poza warunkami wskazanymi powyżej w naszej Polityce Prywatności użytkownika dotyczą warunki określone poniżej pod nazwą odpowiedniej jurysdykcji.

Argentyna

Jeśli użytkownik jest niezadowolony z naszej odpowiedzi na prośbę użytkownika o dostęp, poprawienie lub usunięcie jego danych osobowych lub skargę dotyczącą prywatności w odniesieniu do danych osobowych użytkownika, użytkownik może skontaktować się z Agencją ds. Dostępu do Informacji Publicznej pod adresem: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso 2°, Ciudad de Buenos Aires (telefon: +5411 3988-3968 lub adres e-mail: datospersonales@aaip.gob.ar). Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że usługodawcy zewnętrzni będący odbiorcami danych osobowych użytkownika przestrzegają przepisów dotyczących ochrony prywatności, które są podobne do przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika, jednak przekazując nam swoje dane osobowe i korzystając ze Strony internetowej i Gry, użytkownik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych do jurysdykcji, w której przepisy dotyczące ochrony prywatności mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak przepisy obowiązujące w Argentynie.

Australia

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że usługodawcy zewnętrzni będący odbiorcami danych osobowych użytkownika, znajdujący się poza Australią, obsługują dane osobowe użytkownika w sposób zgodny z australijskimi przepisami dotyczącymi prywatności. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że nie kontrolujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za działania i zaniechania tych odbiorców będących osobami trzecimi. Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych na jego temat, które przechowujemy, łącznie z informacjami o tym, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy. Użytkownik ma prawo do poprawienia wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych, które są niedokładne.

Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat, użytkownik deklaruje, że posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na rejestrację konta i korzystanie z Gry i Strony internetowej.

Tam, gdzie będzie to możliwe, damy użytkownikowi możliwość nieujawniania się lub używania pseudonimu podczas rejestracji konta w Grze lub Strony internetowej lub korzystania z nich. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie przekaże nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić mu dostępu do niektórych funkcji lub sekcji Gry lub Strony internetowej, w tym integracji z mediami społecznościowymi i zakupów w grze.

 

Jeśli użytkownik jest niezadowolony z naszej odpowiedzi na prośbę użytkownika o dostęp, poprawienie lub usunięcie jego danych osobowych lub skargę dotyczącą prywatności w odniesieniu do danych osobowych użytkownika, użytkownik może skontaktować się z Biurem Australijskiego Komisarza ds. Informacji (telefon: +61 1300 363 992 lub adres e-mail: enquiries@oaic.gov.au).

Bangladesz

Akceptując niniejszą Politykę Prywatności, użytkownik wyraźnie oświadcza, że upoważnia nas do gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych, w tym ujawniania ich usługodawcom zewnętrznym, w zakresie przewidzianym w niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownik wyraża również zgodę na transgraniczne przekazywanie jego danych osobowych do dowolnego kraju, w którym znajdują się nasze bazy danych lub oddziały, a w szczególności do jurysdykcji określonych w Sekcji 4 (Jak przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika).

Brazylia

Ilekroć wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w oparciu o jego zgodę, może on odwołać udzieloną wcześniej zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń umownych lub prawnych. W celu wycofania takiej zgody użytkownik może usunąć swoje konto lub skontaktować się z nami zgodnie z opisem w Sekcji 8 (Kontakt). Działanie takie może mieć wpływ na dostarczanie przez nas Strony internetowej lub Gry użytkownikowi.

 

AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI, UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE OŚWIADCZA, ŻE UPOWAŻNIA NAS DO GROMADZENIA, WYKORZYSTYWANIA, PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH, W TYM DO UJAWNIANIA ICH OSOBOM TRZECIM W ZAKRESIE OKREŚLONYM W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

Kalifornia

Niniejsza sekcja dotyczy mieszkańców Kalifornii objętych ustawą o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii z 2018 roku („CCPA”).

 

Gromadzenie i ujawnianie danych osobowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zebraliśmy i ujawniliśmy następujące kategorie danych osobowych użytkownika lub dot. jego urządzenia:

 

Gromadzimy dane osobowe użytkownika w następujących celach:

 

Dodatkowe informacje o sposobach wykorzystywania poszczególnych danych osobowych znajdują się w Sekcji 3 (Jak przetwarzamy dane osobowe).

 

Ujawniamy dane osobowe następującym rodzajom podmiotów:

 

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprzedawaliśmy Danych Osobowych mieszkańców Kalifornii w rozumieniu „sprzedawania” zawartym w CCPA.

 

Prawa wynikające z ustawy CCPA:

 

Użytkownik będący mieszkańcem Kalifornii ma prawo do:

 

Zgodnie z ustawą CCPA dążymy do spełnienia wszystkich zweryfikowanych żądań w ciągu 45 dni. W razie potrzeby wydłużenie tego terminu o dodatkowe 45 dni będzie wymagało wyjaśnienia przyczyn opóźnienia.

 

Jak korzystać ze swoich praw

 

W pierwszej kolejności użytkownik może zalogować się na swoje konto i stamtąd zarządzać swoimi danymi. Jeżeli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, którego dotyczą przepisy CCPA, może on również skorzystać z ewentualnych praw w zakresie innych danych, kontaktując się z nami (dane dostępne w Sekcji 8 (Kontakt).

Kanada

Jeśli użytkownik znajduje się w Kanadzie i chce uzyskać pisemne informacje na temat naszych zasad i praktyk w odniesieniu do naszych dostawców usług zlokalizowanych poza Kanadą, należy skontaktować się z nami Sekcji 8 (Kontakt). W przypadku korzystania z usług dostawców, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych użytkownika, wymagamy od nich stosowania standardów prywatności i bezpieczeństwa porównywalnych z naszymi. Stosujemy umowy i inne środki z naszymi dostawcami usług, aby zachować poufność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika oraz zapobiec ich wykorzystaniu do celów innych niż przewidziane w niniejszej Polityce Prywatności.

Kolumbia

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na Stronie internetowej i w Grze można wyrazić (i) pisemnie, (ii) ustnie lub (iii) poprzez jednoznaczne działania, które pozwalają nam w uzasadniony sposób stwierdzić, że upoważnienie zostało udzielone, takie jak akceptacja Polityki Prywatności. Możemy przechowywać dowody wspomnianych upoważnień, przestrzegając zasad poufności i prywatności informacji.

 

Jako podmiot danych użytkownik ma pewne prawa, w tym (i) prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich aktualizacji i sprostowania; (ii) prawo do zażądania kopii udzielonej nam zgody; (iii) prawo do uzyskania informacji o tym, w jaki sposób przetwarzaliśmy jego dane osobowe; (iv) prawo do wniesienia roszczeń do organu ochrony danych w kraju użytkownika; (v) prawo do wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, chyba że przetwarzanie opiera się na ważnych, uzasadnionych podstawach lub jest konieczne ze względów prawnych; (vi) prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych (prawo do usunięcia); oraz (vii) prawo do swobodnego dostępu do swoich informacji. Możesz skontaktować się z nami, aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, korzystając informacji określonych w Sekcji 8 (Kontakt).

 

Francja

Instrukcja przetwarzania danych osobowych użytkownika po jego śmierci. Użytkownik ma prawo przekazać nam ogólne lub szczegółowe instrukcje dotyczące przechowywania, usuwania i przekazywania danych osobowych użytkownika po jego śmierci. Szczególne instrukcje obowiązują tylko w odniesieniu do wymienionych w nich czynności przetwarzania, a ich przetwarzanie wymaga wyraźnej zgody użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zmienić lub odwołać swoje instrukcje.

 

Użytkownik może wyznaczyć osobę odpowiedzialną za realizację jego instrukcji. Osoba ta zostanie poinformowana o instrukcjach użytkownika na wypadek jego śmierci i będzie uprawniona do żądania od nas ich realizacji. W przypadku niewyznaczenia takiej osoby lub, o ile nie postanowiono inaczej, w przypadku śmierci wyznaczonej osoby, jej spadkobiercy będą mieli prawo do uzyskania informacji o instrukcjach użytkownika i zażądania od nas ich realizacji.

 

Aby złożyć taką dyspozycję, prosimy o kontakt z nami w sposób określony w Sekcji 8 (Kontakt).

Indonezja

Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę Prywatności, użytkownik akceptuje, że możemy gromadzić, wykorzystywać i udostępniać jego dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, zmienianą co jakiś czas. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na niniejszą Politykę Prywatności, nie wolno mu uzyskać dostępu do naszych usług ani z nich korzystać, a my mamy prawo nie zapewnić użytkownikowi dostępu do naszych usług.

Jeśli użytkownik nie ukończył 21 lat, użytkownik deklaruje, że posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na rejestrację konta i korzystanie z Gry i Strony internetowej.

W przypadku gdy nie uda nam się zachować poufności danych osobowych użytkownika na Stronie internetowej lub w Grze, powiadomimy o tym użytkownika za pośrednictwem podanych przez niego informacji kontaktowych lub za pośrednictwem Strony internetowej lub Gry, w zakresie wymaganym przez lokalne przepisy prawa i regulacje.

Jeżeli w ciągu czternastu (14) dni od daty udostępnienia odpowiedniej zmienionej wersji niniejszej Polityki Prywatności użytkownik nie wyrazi jednoznacznie swojego sprzeciwu, będzie się uważać, że zaakceptował zmiany i wyraził zgodę na nową Politykę Prywatności. Użytkownik może zaprzestać z korzystania lub uzyskiwania dostępu do naszej Strony internetowej lub Gry poprzez wypisanie się lub zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej lub Gry w dowolnym momencie, jeśli przestanie wyrażać zgodę na zmienioną Politykę Prywatności.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie dane osobowe, które nam przekazuje są poprane i aktualne. W celu potwierdzenia poprawności informacji, możemy również w dowolnym momencie zweryfikować przekazane nam informacje. Niniejszym użytkownik oświadcza, że przed przekazaniem nam danych osobowych jakiejkolwiek innej osoby (na przykład w celu promocji polecających) uzyskał wszelkie niezbędne zgody; w takim przypadku będziemy zawsze zakładać, że użytkownik uzyskał wcześniejszą zgodę i jako taki jest odpowiedzialny za wszelkie roszczenia ze strony jakiejkolwiek strony wynikające z braku takiej zgody.

Japonia

Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat, musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zarejestrowanie konta i korzystanie z Gry oraz Strony internetowej.

Klikając przycisk „Akceptuję” użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych do usługodawców zewnętrznych (jeśli występują), w tym do dowolnego kraju, w którym znajdują się nasze bazy danych lub podmioty powiązane, a w szczególności do jurysdykcji określonych w Sekcji 4 (Jak przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika).

 

Kategorie danych osobowych wyszczególnione w jurysdykcjach określonych w Sekcji 4 (Jak przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika) mogą obejmować „dane osobowe wymagające szczególnej ostrożności” (tj. informacje wrażliwe wyszczególnione w ramach obowiązującego prawa), a użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie takich informacji.

 

Użytkownik może zwrócić się do nas z prośbą o powiadomienie go o celach wykorzystania, ujawnienia, wprowadzenia poprawek, zaprzestania wykorzystywania lub dostarczania i/lub usunięcia wszelkich i wszystkich jego danych osobowych przechowywanych przez nas w zakresie przewidzianym przez japońską ustawę o ochronie danych osobowych. Aby przekazać żądanie, prosimy o kontakt z nami w sposób określony w Sekcji 8 (Kontakt).

Kazachstan

Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat, musi uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na zarejestrowanie konta i korzystanie z Gry oraz Strony internetowej.

Klikając „akceptuję” Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie, eksport (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy), udostępnianie i przechowywanie swoich danych osobowych w sposób opisany w Polityce Prywatności. Przekazywanie danych osobowych użytkownika stronom trzecim, co może obejmować transgraniczne przekazywanie jego danych do dowolnego kraju, w którym znajdują się nasze bazy danych lub podmioty powiązane, a w szczególności do Singapuru i Stanów Zjednoczonych.

 

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niespójności pomiędzy wersją angielską a kazachską wersją językową niniejszej Polityki Prywatności, pierwszeństwo ma wersja kazachska.

Prawa użytkownika

 

·         Prawo dostępu: użytkownik ma prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy na jego temat lub które są przetwarzane w naszym imieniu. Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłaty za udostępnienie danych osobowych w wysokości dozwolonej przepisami prawa.

Podczas rozpatrywania wniosku o dostęp do danych mamy prawo zażądać pewnych informacji w celu sprawdzenia tożsamości wnioskodawcy, aby upewnić się, że jest on osobą prawnie upoważnioną do złożenia wniosku o dostęp do określonych danych.

·         Prawo do sprostowania: Użytkownik może zażądać poprawienia swoich danych osobowych lub usunięcia takich danych osobowych, jeśli ich poprawienie jest niemożliwe. Podczas rozpatrywania wniosku o korektę danych mamy prawo zażądać pewnych informacji w celu sprawdzenia tożsamości wnioskodawcy, aby upewnić się, że jest on osobą prawnie upoważnioną do złożenia wniosku o korektę określonych danych.

·         Prawo do zablokowania / odblokowania: Użytkownik ma prawo zażądać zablokowania związanych z nim danych osobowych, jeśli dowie się o naruszeniu dotyczącym gromadzenia i przetwarzania jego danych. Jeśli naruszenie nie zostało udowodnione, użytkownik może zażądać odblokowania swoich danych.

·         Prawo do usunięcia danych: masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli ich gromadzenie i przetwarzanie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa kazachskiego.

·         Przetwarzanie danych osobowych użytkownika w publicznych źródłach danych osobowych: Użytkownik może zażądać ograniczenia lub udzielenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w publicznych źródłach danych osobowych.

Malezja

W przypadku wyrażenia zgody na zapisy niniejszej Polityki Prywatności w celu umożliwienia osobie niepełnoletniej uzyskania dostępu do Gry i Strony internetowej i korzystania z niej użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych osoby niepełnoletniej w celu ich przetwarzania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a także osobiście akceptuje i zgadza się na przestrzeganie warunków zawartych w niniejszej Polityce Prywatności. Ponadto użytkownik niniejszym zgadza się na przejęcie odpowiedzialności za działania takiej osoby nieletniej oraz za przestrzeganie przez nią niniejszej Polityki Prywatności.

Prawo dostępu: użytkownik ma prawo zażądać dostępu do swoich danych osobowych, które zostały przez nas zgromadzone i są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu, oraz uzyskać ich kopię.Zastrzegamy sobie prawo do nałożenia opłaty za udostępnienie danych osobowych w wysokości dozwolonej przepisami prawa. Podczas rozpatrywania wniosku o dostęp do danych mamy prawo zażądać pewnych informacji w celu sprawdzenia tożsamości wnioskodawcy, aby upewnić się, że jest on osobą prawnie upoważnioną do złożenia wniosku o dostęp do określonych danych.

Prawo do wprowadzania poprawek: użytkownik może wystąpić o poprawienie swoich danych osobowych. Podczas rozpatrywania wniosku o korektę danych mamy prawo zażądać pewnych informacji w celu sprawdzenia tożsamości wnioskodawcy, aby upewnić się, że jest on osobą prawnie upoważnioną do złożenia wniosku o korektę określonych danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Działanie takie może mieć wpływ na dostarczanie przez nas Gry i Strony internetowej użytkownikowi.

W celu ochrony danych osobowych użytkownika i rozpatrywania związanych z nimi skarg wyznaczyliśmy następujący dział odpowiedzialny za zarządzanie danymi osobowymi użytkownika i ich ochronę.

Meksyk

Zgoda na niektóre cele przetwarzania określone w Sekcji 3 (Jak przetwarzamy dane osobowe) jest dobrowolna. Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika w dobrowolnym celu wysyłania na jego e-mail informacji, które możemy uznać za istotne dla niego.

Zasadniczo nie wymagamy zgody użytkownika na dokonywanie transferów wyszczególnionych w Sekcji 4 (Jak przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika). W każdym przypadku, korzystając ze Strony internetowej i Gry i przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na wyszczególnione w nich transfery danych, które wymagają jego zgody.

Aby dowiedzieć się więcej i skorzystać ze swoich praw do „Dostępu”, „Poprawiania”, „Usuwania”, „Sprzeciwu”, „Ograniczenia przetwarzania wyłącznie do przechowywania”, co obejmuje ograniczenie wykorzystania i ujawniania danych osobowych, jak również odpowiednie środki, procedury i wymagania w celu skorzystania z któregokolwiek z praw, prosimy o kontakt z nami w sposób określony w Sekcji 8 (Kontakt).

Nowa Zelandia

Podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że usługodawcy zewnętrzni będący odbiorcami danych osobowych użytkownika, znajdujący się poza Nową Zelandią, obsługują dane osobowe użytkownika w sposób zgodny z nowozelandzkimi przepisami dotyczącymi prywatności. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że nie kontrolujemy ani nie ponosimy odpowiedzialności za działania i zaniechania tych odbiorców będących osobami trzecimi.

Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych na jego temat, które przechowujemy, łącznie z informacjami o tym, jak je wykorzystujemy i komu je udostępniamy. Użytkownik ma prawo do żądania poprawienia wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych użytkownika, które są niedokładne.

Jeśli użytkownik nie ukończył 16 lat, użytkownik deklaruje, że posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na rejestrację konta i korzystanie z Gry i Strony internetowej.

Jeśli użytkownik jest niezadowolony z naszej odpowiedzi na prośbę użytkownika o dostęp, poprawienie lub usunięcie jego danych osobowych lub skargę dotyczącą prywatności w odniesieniu do danych osobowych użytkownika, użytkownik może skontaktować się z Biurem Nowozelandzkiego Komisarza ds. Ochrony Prywatności (www.privacy.org.nz).

Chociaż podejmujemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że osoby trzecie będące odbiorcami danych osobowych użytkownika przestrzegają przepisów dotyczących prywatności, które są podobne do przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie możemy kontrolować działań osób trzecich będących odbiorcami danych i dlatego nie możemy zagwarantować, że będą one przestrzegać wspomnianych przepisów dotyczących prywatności.

Peru

Użytkownik może skorzystać z praw związanych z ochroną danych osobowych, żądając dostępu do swoich danych osobowych lub ich poprawienia, usunięcia bądź wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowych, itd. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak ustawa o ochronie danych osobowych („Ustawa”). Z praw tych można skorzystać również za pośrednictwem swojego opiekuna prawnego lub osoby, która została przez użytkownika upoważniona do wykonywania jego praw. Jednak w tym przypadku należy przedłożyć nam pełnomocnictwo zgodnie z ustawą.

Użytkownik może również w każdej chwili wycofać zgodę lub zażądać wstrzymania przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik uzna, że jego żądanie nie zostało spełnione, może złożyć skargę do Krajowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Peru.

W celu ochrony danych osobowych użytkownika i rozpatrywania związanych z nimi skarg wyznaczyliśmy następujący dział odpowiedzialny za zarządzanie danymi osobowymi użytkownika i ich ochronę.

Filipiny

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 

Wyrażając zgodę na niniejszą Politykę Prywatności, użytkownik wyraża zgodę na:

Republika Korei

Udostępniamy dane osobowe użytkownika osobom trzecim w opisany poniżej sposób:

Nazwa odbiorcy (i informacje kontaktowe)

Rodzaje przekazywanych danych osobowych

Cel wykorzystania przez odbiorcę

Okres przechowywania i wykorzystania przez odbiorcę

Appsflyer Limited

(privacy@appsflyer.com)

Informacje dotyczące reklamy

Do celów pozyskiwania użytkowników oraz do monitorowania skuteczności naszych reklam.

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

Facebook Analytics

https://www.facebook.com/help/contact/507739850846588

Dane kontaktowe, dane o zdarzeniach i dane haszowane

Do celów pozyskiwania użytkowników oraz do monitorowania skuteczności naszych reklam.

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

Google Analytics (Firebase)

https://firebase.google.com/support

Dane analityczne

Analityka danych

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

 


 

W celu realizacji usług wyszczególnionych w niniejszej Polityce Prywatności powierzamy przetwarzanie danych osobowych użytkownika następującym profesjonalnym dostawcom usług:

Wyznaczony podmiot

Opis przekazanych usług

Midas

Zapewnienie funkcji płatniczej

Adyen N.V.

(dpo@adyen.com )

Przetwarzanie płatności kartą kredytową w celu weryfikacji zgody rodziców

AIHelp (ShareFun Network Limited)

(privacy@aihelp.net )

Przetwarzanie informacji w celu zapewnienia użytkownikom obsługi klienta

Aceville Pte Ltd

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Przechowywanie danych osobowych

Tencent Cloud LLC

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Przechowywanie danych osobowych

Amazon Web Services Inc. (USA)

(https://aws.amazon.com/privacy/)

Przechowywanie danych osobowych

Microsoft Azure

Bezpieczeństwo danych

 

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim za granicą w następujący sposób:

Odbiorca (dane kontaktowe zarządzającego danymi)

Kraj, do którego przekazywane są dane osobowe użytkownika

Data i sposób przekazania

Rodzaje przekazywanych danych osobowych użytkownika

Cele wykorzystania przez odbiorców

Okres użytkowania przez odbiorcę

Tencent Cloud LLC

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Stany Zjednoczone

Przekazywane od czasu do czasu

Wszystkie zgromadzone dane osobowe

Przechowywanie danych osobowych

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

Amazon Web Services Inc. (USA)

(https://aws.amazon.com/privacy/)

Stany Zjednoczone

Przekazywane od czasu do czasu

Wszystkie zgromadzone dane osobowe

Przechowywanie danych osobowych

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

Aceville Pte Ltd

 

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Singapur

Przekazywane od czasu do czasu

Wszystkie zgromadzone dane osobowe

Przechowywanie danych osobowych

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

Midas

Stany Zjednoczone

Przekazywane od czasu do czasu

Informacje dotyczące płatności na Platformie Midasbuy

Płatności

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

Google Analytics (Firebase)

(https://firebase.google.com/support)

Stany Zjednoczone, o ile polityka prywatności usługodawcy nie stanowi inaczej

Przekazywane od czasu do czasu

Dane analityczne

Analityka danych

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

Facebook (Analytics)

(https://www.facebook.com/help/contact/507739850846588)

 

Stany Zjednoczone, o ile polityka prywatności usługodawcy nie stanowi inaczej

Przekazywane od czasu do czasu

Dane kontaktowe, dane o zdarzeniach i dane haszowane

Re-targeting marketing, aby wyszkolić algorytm do znalezienia wysokiej potencjalnej grupy docelowej

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

Appsflyer Limited

(privacy@appsflyer.com)

Dublin, Irlandia, obsługiwany przez AWS oraz St. Ghislain, Belgia, obsługiwany przez Google Cloud, Stany Zjednoczone

Przekazywane od czasu do czasu

Informacje dotyczące reklamy

W celu monitorowania skuteczności naszych programów reklamowych i marketingowych

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

Adyen N.V.

 

(dpo@adyen.com )

Holandia

Singapur

Przekazywane od czasu do czasu

Informacje na temat karty płatniczej

Do weryfikacji informacji o karcie płatniczej w związku ze zgodą rodziców/
opiekunów

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

AIHelp (ShareFun Network Limited)(privacy@aihelp.net )

Texas, Stany Zjednoczone

Przekazywane od czasu do czasu

Informacje dotyczące obsługi klienta

Aby zapewnić użytkownikowi usługi w zakresie obsługi klienta

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

Microsoft Azure

Stany Zjednoczone

Przekazywane od czasu do czasu

Informacje dotyczące bezpieczeństwa danych

Bezpieczeństwo danych

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

 

Niszczenie danych

Dane osobowe są przechowywane zgodnie z okresami przechowywania danych wyszczególnionymi w sekcji „Przechowywanie danych”. Z wyjątkiem danych osobowych określonych poniżej dane osobowe, które spełniły cel, dla którego zostały zebrane lub wykorzystane, oraz osiągnęły okres, w którym dane osobowe miały być zachowywane, zostaną zniszczone w sposób nieodwracalny. Dane osobowe przechowywane w plikach elektronicznych będą usuwane w sposób bezpieczny i nieodwracalny przy użyciu metod technicznych, a informacje drukowane będą niszczone poprzez rozdrobnienie lub spalenie takich informacji.

Dane osobowe wyszczególnione w sekcji „Przechowywanie danych” są wymagane do przechowywania zgodnie z następującymi przepisami prawa:

 

Ustawa o ochronie konsumentów w handlu elektronicznym, Etc.

Art. 6 ustawy o ochronie konsumentów w handlu elektronicznym

W handlu elektronicznym lub sprzedaży wysyłkowej:

·         Dokumentacja dotycząca etykietowania i reklamy (6 miesięcy)

·         Dokumentacja dotycząca wykonania lub odstąpienia od umowy (5 lat)

·         Dokumentacja dotycząca zapłaty ceny oraz dostawy towarów i usług (5 lat)

·         Dokumentacja dotycząca obsługi klienta lub rozstrzygania sporów (3 lata)

Ustawa o ochronie tajemnicy komunikacji

Art. 41 dekretu z ustawy, art. 15-2 ustawy o ochronie tajemnicy komunikacji

·         Zapisy dziennika, adres IP (3 miesiące)

·         Data nawiązania łączności przez użytkowników, czas nawiązania i zakończenia łączności, częstotliwość korzystania (12 miesięcy)

Użytkownik może wykonywać prawa związane z ochroną danych osobowych, żądając dostępu do swoich danych osobowych lub poprawienia, usunięcia lub zawieszenia przetwarzania swoich danych osobowych itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, takimi jak ustawa o ochronie danych osobowych („PIPA”). Z praw tych można skorzystać również za pośrednictwem swojego opiekuna prawnego lub osoby, która została przez użytkownika upoważniona do wykonywania jego praw. Jednak w tym przypadku należy przedłożyć nam pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z rozporządzeniem wykonawczym do PIPA. Użytkownik może również w każdej chwili wycofać zgodę lub zażądać wstrzymania przetwarzania jego danych osobowych.

Dodatkowe wykorzystanie i udostępnianie danych osobowych

Zgodnie z PIPA możemy wykorzystywać lub udostępniać dane osobowe w zakresie racjonalnie związanym z pierwotnym celem gromadzenia danych, z uwzględnieniem tego, czy podmiotom danych wyrządzono szkody i czy podjęto niezbędne środki zabezpieczające, takie jak szyfrowanie, itd. Z należytą starannością określimy, czy wykorzystać lub przekazać dane osobowe, biorąc pod uwagę ogólne okoliczności, w tym odpowiednie przepisy prawa i regulacje, takie jak PIPA, cel wykorzystania lub przekazania danych osobowych, sposób wykorzystania lub przekazania danych osobowych, elementy danych osobowych, które mają być wykorzystane lub przekazane, kwestie, na które podmioty danych wyraziły zgodę, o których zostały powiadomione lub które nie zostały im ujawnione, wpływ na podmioty danych w związku z wykorzystaniem lub przekazaniem danych oraz środki podjęte w celu ochrony danych osobowych. Szczególne okoliczności do rozważenia to:

 

Krajowy przedstawiciel ds. ochrony prywatności

Zgodnie z art. 32-5 ustawy o sieci oraz art. 39-11 znowelizowanej PIPA dane dotyczące krajowego przedstawiciela to:

 

 

Kontakt

W celu ochrony danych osobowych użytkownika i rozpatrywania związanych z nimi skarg wyznaczyliśmy następujący dział odpowiedzialny za zarządzanie danymi osobowymi użytkownika i ich ochronę.

 

Strona internetowa - język obowiązkowej zgody

Obowiązkowe zgody

Aby dostarczyć użytkownikowi Stronę internetową GODDESS OF VICTORY: NIKKE, będziemy musieli zbierać, uzyskiwać dostęp, przetwarzać i wykorzystywać następujące dane osobowe. Użytkownik ma prawo odmówić, ale jeśli odmówi, nie będzie mógł zarejestrować swojego zainteresowania na stronie GODDESS OF VICTORY: NIKKE Website. Czy zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas następujących danych osobowych?

Gromadzone dane

Numer telefonu komórkowego, informacje na temat urządzenia: to czy użytkownik korzysta z urządzenia z systemem iOS lub Android, oraz model urządzenia i adres IP

Cel gromadzenia i wykorzystywania danych

Aby zapewnić użytkownikowi aktualizacje i powiadomić go, gdy oficjalne beta testy GODDESS OF VICTORY: NIKKE staną się dostępne do pobrania i aby umożliwić realizację prezentu, gdy GODDESS OF VICTORY: NIKKE zostanie oficjalnie uruchomiona.

Okres przechowywania i wykorzystania

1 rok po zakończeniu rejestracji wstępnej. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia, dane zostaną usunięte w ciągu 7 dni od takiego żądania.

 

 

 

Strona internetowa - [obowiązkowe] Zagraniczne przekazywanie moich danych osobowych

Odbiorca (dane kontaktowe zarządzającego danymi)

Kraj, do którego przekazywane są dane osobowe użytkownika

Data i sposób przekazania

Rodzaje przekazywanych danych osobowych użytkownika

Cele wykorzystania przez odbiorców

Okres użytkowania przez odbiorcę

Tencent Cloud LLC

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Stany Zjednoczone

Przekazywane od czasu do czasu

Numer telefonu

Wysyłanie linków z zaproszeniami do GR

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

 


 

 

Strona internetowa - [obowiązkowe] Udostępnianie danych osobowych przez strony trzecie

Odbiorca (dane kontaktowe zarządzającego danymi)

Kraj, do którego przekazywane są dane osobowe użytkownika

Data i sposób przekazania

Rodzaje przekazywanych danych osobowych użytkownika

Cele wykorzystania przez odbiorców

Okres użytkowania przez odbiorcę

Tencent Cloud LLC

(cloudlegalnotices@tencent.com)

Stany Zjednoczone

Przekazywane od czasu do czasu

Numer telefonu

Wysyłanie linków z zaproszeniami do GR

Przez okres przechowywania danych określony w punkcie „Przechowywanie danych

 

Strona internetowa - [Opcjonalnie] Zgoda na gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych do celów zgody na marketing przez SMS

Opcjonalnie - Zgoda marketingowa

 

Proxima Beta Pte. Limited chciałoby zebrać i wykorzystać Twój numer telefonu komórkowego, aby zapewnić Ci aktualizacje i wysyłać wiadomości, wydarzenia i promocje związane z GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Zaznaczając pole, oświadczasz, że wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie poniższych danych osobowych w celu otrzymywania wiadomości, wydarzeń i promocji związanych z Nikk: Goddes of Victory poprzez SMS zgodnie z Polityką Prywatności [wstawić link].

 

Masz prawo odmówić zgody, jednak w przypadku odmowy nie będziesz otrzymywać wiadomości, wydarzeń i promocji.

 

·         Gromadzone dane: numer telefonu komórkowego.

·         Cel gromadzenia i wykorzystywania: Aby wysyłać Ci wiadomości, wydarzenia i promocje związane z GODDESS OF VICTORY: NIKKE.

·         Okres przechowywania i wykorzystania: 1 rok po zakończeniu rejestracji wstępnej. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia, dane zostaną usunięte w ciągu 7 dni od takiego żądania.

 

 

Język obowiązkowej zgody

Obowiązkowe zgody

Aby dostarczyć użytkownikowi globalne wydanie (GR) GODDESS OF VICTORY: NIKKE, będziemy musieli zbierać, uzyskiwać dostęp, przetwarzać i wykorzystywać następujące dane osobowe. Użytkownik ma prawo odmówić, ale jeśli odmówi, nie będzie mógł zarejestrować się do globalne wydanie (GR) GODDESS OF VICTORY: NIKKE Website. Czy zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas następujących danych osobowych?

 

Gromadzone dane

·         Informacje dotyczące logowania jako gość: identyfikator gościa, Open ID

·         Informacje o mediach społecznościowych (jeśli zdecydujesz się zalogować za pośrednictwem swojego konta w tych sieciach): za pomocą konta Facebook: imię i nazwisko, Facebook UID, nazwa, zdjęcie profilowe, token użytkownika, Open ID, token dla biznesu; za pomocą konta Google: ID użytkownika Google, pseudonim, zdjęcie profilowe, token użytkownika, Open ID; za pomocą konta Twitter: ID użytkownika Twitter, pseuidonim, zdjęcie profilowe, token użytkownika, Open ID; za pomocą konta Line: ID użytkownika Line, pseudonim, zdjęcie profilowe, token użytkownika, Open ID; za pomocą konta Apple: ID użytkownika Apple, pseudonim, zdjęcie profilowe, token użytkownika, Open ID

·         Informacje o dostarczaniu wiadomości e-mail: adres e-mail

·         Informacje dotyczące wsparcia klienta (w aplikacji, e-mail, strona internetowa): za pomocą aplikacji: nazwa, Open ID, model urządzenia, wersja aplikacji, poziom baterii, siła wifi, wolne miejsce na telefonie, typ sieci, wersja iOS, platforma, operator, kod kraju, zdjęcie ilustrujące problem (opcjonalnie); za pomocą strony internetowej: nazwa, Open ID, model urządzenia, adres e-mail (opcjonalnie); za pomocą e-mail: nazwa, adres e-mail; W przypadku wszystkich: szczegóły dotyczące zgłoszenia, reklamacji i obsługi

·         XWID: Twój XWID, który jest generowany przez nas

·         Adres IP

·         Typowe dane raportowe to: ID w grze, źródło klienta, ID sesji, czas zdarzenia, IP klienta, kraj, województwo, miasto, ID operatora, Open ID, nazwa zdarzenia, OS, wersja OS, wersja SDK, typ sieci, bundle ID, wersja aplikacji, ID kanału logowania, model urządzenia, marka urządzenia, szerokość ekranu, wysokość ekranu, nazwa CPU, rdzeń CPU, częstotliwość CPU, nazwa GPU, całkowita pamięć ROM, język systemu

·         Informacje o powiadomieniach / ogłoszeniach w grze: Open ID

·         Informacje dotyczące monitorowania danych: kod błędu, komunikat o błędzie, nazwa SDK, wersja SDK, URL żądania, treść odpowiedzi, ID sekwencji, etap, dziennik zdarzeń, informacje wspólne dla raportowania danych

·         Informacje dotyczące powiadomień systemowych: token urządzenia i token FCM (Firebase Cloud Message)

·         Informacje dotyczące zgodności: Open ID, token, region, nazwa użytkownika, e-mail

·         Dane dotyczące gry (w tym informacje z dziennika): Open ID, adres IP, ID roli, konto w grze, pseudonim użytkownika, kod kraju, wersja systemu urządzenia, marka urządzenia, IDFV, model urządzenia, producent urządzenia, nazwa urządzenia, rozdzielczość ekranu, orientacja ekranu, model CPU, informacje o GPU, RAM, IP eksportu klienta, pamięć telefonu, ID kanału logowania, nazwa operatora, typ sieci, siła sygnału, oraz raportowanie danych ukrytych, statystyki gry (w tym poziom gracza i postępy w Grze), dane gry z Unity 3D: W przypadku iOS: IDFV

·         Informacje o awariach (BUGLY): W przypadku systemu Android: nazwa urządzenia, model urządzenia, pamięć telefonu, wskaźnik wykorzystania procesora, model procesora, wersja systemu urządzenia, marka urządzenia, ROM, RAM, architektura procesora, status Root, pozostałe miejsce na zewnętrznej karcie SD, pozostała pamięć, czy używany jest symulator, informacje o uruchomionym procesie, czas systemowy, XWID, nazwa procesu, typ sieci, wersja aplikacji, nazwa pakietu aplikacji, wersja SDK, numer wersji SDK / nazwa aplikacji i numer wersji; W przypadku systemu iOS: nazwa urządzenia, model urządzenia, pamięć telefonu, wskaźnik wykorzystania procesora, model procesora, wersja systemu urządzenia, pamięć ROM, RAM, architektura procesora, status Root, pozostała pamięć, czy używany jest symulator, informacje o uruchomionym procesie, czas systemowy, nazwa procesu, typ sieci, wersja aplikacji, nazwa pakietu aplikacji, wersja SDK, numer wersji SDK / nazwa i numer wersji aplikacji, IDFV

·         Dane z czatu (tekst dowolny): dane z czatu, Open ID

·         Informacje z usługi analitycznej (APAS): Region użytkownika (kraj, województwo, miasto, ID operatora sieci, region, adres IP); informacje o urządzeniu (wersja aplikacji, ID aplikacji, informacje o baterii, siła WiFi, dostępna przestrzeń, typ sieci, wersja OS, nazwa OS, operator sieci, kod kraju, język urządzenia, rozdzielczość urządzenia, marka, producent, model urządzenia, informacje o pamięci RAM, ROM i CPU, informacje o GPU, informacje o rozdzielczości gry, siła sygnału komórkowego, minimalny czas wymagany do przesłania sygnału w obu kierunkach (od nadawcy do odbiorcy), odebrane/wysłane bajty sieciowe, informacje o zdarzeniu logowania/płatności, XWID, opóźnienie sieci, współczynnik utraty pakietów, licznik aplikacji android)

·         Informacje dotyczące analizy danych/profilowania (Facebook): Dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numery telefonów; Dane o zdarzeniach: informacje, takie jak wizyty na stronie, instalacje aplikacji, zakup produktów, informacje zbierane i przekazywane, gdy ludzie uzyskują dostęp do strony internetowej lub aplikacji za pomocą Facebook Login lub Social Plugins (np. przycisk Lubię to). Nie obejmuje to informacji tworzonych podczas interakcji osoby fizycznej z naszą platformą za pośrednictwem Facebook Login, Social Plugins; Zhashowane dane: w tym dane osobowe, takie jak adresy e-mail i numery telefonów

·         Analityka danych do raportowania kluczowych statystyk z procesów logowania i aktualizacji Gry: nazwa zdarzenia, numer etapu, nazwa etapu, status etapu, kod błędu etapu, dodatkowe dane json, czas etapu

·         Informacje o usunięciu konta (H5): adres e-mail, region, Open ID i token użytkownika

·         Informacje dotyczące płatności: Open ID, kraj, ID roli, model procesora, model urządzenia, waluta, wersja SDK, wersja aplikacji, typ sieci, IDFV i kwota

·         Informacje związane z bezpieczeństwem: lista oprogramowania hakerskiego lub służącego do oszukiwania w Grze, informacje o ekranie w grze, ustawienia systemu operacyjnego urządzenia, informacje o urządzeniu, w tym marka telefonu komórkowego, model, struktura procesora, model procesora, wersja jądra, rozdzielczość, pakiet aplikacji oprogramowania hakerskiego, dostępna pamięć, punkt dostępu Wi-Fi, lista zainstalowanych APK i działających aplikacji, status jailbreak (iOS)

·         Informacje dotyczące analizy danych/profilowania (Appsflyer): Informacje techniczne: typ przeglądarki, typ i model urządzenia, procesor, język systemu, pamięć, wersja OS, status Wi-Fi, znacznik czasu i strefa, parametry ruchu urządzenia i dane operatora sieci; Identyfikatory techniczne: Adres IP, agent użytkownika, IDFA, Google Advertising ID, Open ID; Informacje o zaangażowaniu: kliknięcia w reklamy klienta, obejrzane impresje reklamowe, grupy odbiorców lub segmenty, do których przypisana jest kampania reklamowa, rodzaj reklam oraz strona internetowa lub aplikacja, z której wyświetlono takie reklamy, strony internetowe w witrynie klienta odwiedzane przez użytkownika końcowego, adres URL z witryny odsyłającej, pobrania i instalacje aplikacji oraz inne interakcje, zdarzenia i działania, które klienci zdecydują się mierzyć i analizować w ramach swojej aplikacji lub witryny (np. dodanie do koszyka, dokonane zakupy w aplikacji, kliknięcia, czas zaangażowania itp.); Firebase Instance ID wygenerowany przez Firebase i Open ID będą przetwarzane przez Appsflyer; Firebase Installation ID wygenerowany przez Firebase dla każdej instalacji będzie przetwarzany przez Appsflyer

·         Informacje dotyczące analizy danych/profilowania (Firebase): Domyślna implementacja Firebase zbiera: dane urządzenia użytkownika i zdarzenia w aplikacji, takie jak liczba użytkowników i sesji, czas trwania sesji, systemy operacyjne, modele urządzeń, geografia, pierwsze uruchomienia, otwarcia aplikacji, aktualizacje aplikacji, zakupy w aplikacji; Firebase zbiera następujące dane urządzenia: wiek, sklep z aplikacjami, wersja aplikacji, kraj, marka urządzenia, kategoria urządzenia, model urządzenia, czas pierwszego otwarcia, płeć, zainteresowania, język, nowe/ustawione, wersja OS; Firebase automatycznie zbiera następujące zdarzenia w aplikacji: analityka reklamowa, taka jak kliknięcia reklam, ekspozycja reklam, impresja reklamowa, zapytanie o reklamę, ekspozycja reklam, analityka aplikacji, taka jak wykorzystanie aplikacji, rozliczenie aplikacji, awarie aplikacji, usunięcie aplikacji, analityka płatności aplikacji, analityka aktualizacji i użytkowania aplikacji, analityka użytkowania strony internetowej, taka jak kliknięcia stron internetowych, pobrania z przeglądarki, powiadomienia, postępy wideo, analityka wyszukiwania; Ad ID i IDFA; Firebase Instance ID i Open ID.

Cel gromadzenia i wykorzystywania danych

·         Dane logowania gościa, dane z mediów społecznościowych: do utworzenia konta użytkownika w Grze zgodnie z jego życzeniem.

·         Informacje o dostarczeniu wiadomości e-mail: do wysyłania powiadomień ułatwiających utworzenie konta w Grze (takich jak kody weryfikacyjne) oraz do uzyskania zgody rodziców na udział w Grze (jeśli dotyczy).

·         Informacje o obsłudze klienta (w aplikacji, e-mail, strona internetowa): do zapewnienia wsparcia i rozwiązywania problemów, takich jak rozwiązywanie i usuwanie problemów technicznych i błędów, oraz do ulepszania naszych usług.

·         XWID: do logowania gości i debugowania.

·         Adres IP: aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z Gry i połączenie z naszymi serwerami.

·         Wspólne informacje o raportowaniu danych: do celów analizy danych.

·         Informacje o powiadomieniach / ogłoszeniach w grze: do wysyłania użytkownikowi powiadomień w grze i ogłoszeń związanych z Grą.

·         Monitorowanie danych: do usuwania błędów oraz do zrozumienia wydajności i interakcji naszych zestawów SDK.

·         Informacje dotyczące powiadomień systemowych: aby zapewnić użytkownikowi powiadomienia o Grze na jego urządzeniu.

·         Informacje dotyczące zgodności: aby zweryfikować uprawnienia użytkownika do udziału w Grze.

·         Dane dotyczące Gry (w tym informacje o logowaniu): w celu prowadzenia rejestru czynności związanych z logowaniem i kontem użytkownika, w celu ulepszenia Gry, w celach bezpieczeństwa i weryfikacji, w celu uzyskania informacji zwrotnych i informacji o rozgrywce i postępach, a także w celu śledzenia preferencji zalogowanego użytkownika pomiędzy aplikacjami o tym samym kluczu sygnatury oraz w celu przeciwdziałania oszustwom.

·         Informacje na temat awarii (BUGLY): do rozwiązywania awarii i optymalizacji kompatybilności.

·         Dane z czatu (tekst dowolny): aby ułatwić użytkownikowi wymianę komunikacji z innymi użytkownikami.

·         Dane z usługi analityki danych (APAS): w celu uzyskania informacji zwrotnej i analizy Gry, aby poprawić doświadczenia związane z Grą.

·         Informacje dotyczące analizy danych/profilowania (Facebook): Do celów pozyskiwania użytkowników oraz do monitorowania skuteczności naszych reklam.

·         Analityka danych do raportowania kluczowych statystyk z procesów logowania i aktualizacji gry: w celu zrozumienia wskaźnika powodzenia procesu logowania i aktualizacji.

·         Informacje o usunięciu konta (H5): aby umożliwić użytkownikowi usunięcie swojego konta na żądanie.

·         Informacje o płatnościach: aby umożliwić Ci korzystanie z funkcji płatności w Grze.

·         Informacje dotyczące bezpieczeństwa: w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony usług Gry (np. poprzez funkcje antycheat).

·         Informacje dotyczące analizy danych / profilowania (Appsflyer): w celu przypisania reklam.

·         Informacje dotyczące analizy danych / profilowania (Firebase): do analizy wydajności aplikacji. Wykorzystujemy Firebase Instance ID w celu zwiększenia wskaźników zakupów w Grze nowych użytkowników za pośrednictwem platform Google.

Okres przechowywania i wykorzystania

·         Informacje o logowaniu gości, Informacje o usłudze dostarczania wiadomości e-mail, XWID, Informacje o raportowaniu wspólnych danych, Informacje o monitorowaniu danych, Dane o grze (w tym informacje o logach), Informacje o usłudze analitycznej (APAS), Analityka danych w celu raportowania kluczowych statystyk z procesów logowania i aktualizacji gry, Informacje związane z bezpieczeństwem, Informacje o płatnościach; Informacje o zgodności: Przechowywane przez cały okres korzystania z Gry przez użytkownika, a następnie usuwane w ciągu 1 roku. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia konta, dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od takiego żądania.

·         Dane z czatu: Dane z czatu online są przechowywane wyłącznie na urządzeniu użytkownika i nie są przechowywane na naszych serwerach. W przypadku danych czatu offline, 200 wpisów na grupę czatu będzie przechowywanych do momentu, gdy odbiorca(-y) offline zaloguje(-ą) się z powrotem do sieci, po czym dane czatu zostaną usunięte z naszej pamięci podręcznej. Przechowywane dane czatu zostaną usunięte z naszej pamięci podręcznej w ciągu 7 dni.

·         Informacje o logowaniu za pomocą mediów społecznościowych (jeśli użytkownik zdecyduje się na logowanie za pośrednictwem swojego konta Facebook, Google, Twitter, Line, Apple): Open ID będzie przechowywane przez cały okres korzystania z Gry, a następnie usunięty w ciągu 1 roku. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia konta, dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od takiego żądania. Informacje inne niż Open ID będą przechowywane przez 30 dni od daty ostatniego logowania do konta.

·         Adres IP, Informacje o powiadomieniach systemowych: Nie przechowywane na naszych serwerach.

·         Informacje o usunięciu konta (H5): Przechowywane przez okres przejściowy wynoszący 30 dni, po którym zostaną natychmiast usunięte.

·         Powiadomienia / ogłoszenia w Grze: Przechowywane przez 30 dni od dostarczenia powiadomienia.

·         Informacje na temat awarii (BUGLY): Przechowywane przez 3 miesiące.

·         Informacje dotyczące obsługi klienta (w aplikacji, przez e-mail, na stronie internetowej): Przechowywane przez 2 lata. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia, dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni od takiego żądania.

·         Informacje dotyczące analizy danych/profilowania (AppsFlyer); Informacje dotyczące analizy danych/profilowania (Firebase): Przechowywane przez okres do 14 miesięcy.

·         Informacje dotyczące analizy danych/profilowania (Facebook): Przechowywanie przez cały okres użytkowania Gry i następnie usunięte w przeciągu 30 dni. Jeśli użytkownik zażąda usunięcia konta, dane zostaną usunięte w ciągu 7 dni od takiego żądania

·         Firebase Instance ID: Przechowywane przez 24 miesiące.

 

 

 

Powiadomienia / Transmisje elektroniczne /Ankiety

 

Opcjonalne zgody

Niektóre funkcje globalne wydanie (GR) GODDESS OF VICTORY: NIKKE wymagają od nas gromadzenia i wykorzystywania następujących danych osobowych. Masz prawo odmówić, ale jeśli odmówisz, niektóre funkcje GODDESS OF VICTORY: NIKKE GR mogą być niedostępne.

 

Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie następujących danych osobowych w celu wysyłania do użytkownika powtarzających się powiadomień i komunikatów w Grze za pomocą automatycznych wiadomości oraz w celu przeprowadzania ankiet dotyczących GR.

 

Możemy wysyłać rozsądną liczbę informacji na temat Gry i innych wiadomości o charakterze niepromocyjnym. Użytkownik rozumie, że wyrażenie zgody na otrzymywanie takich wiadomości nie jest wymagane do zakupu produktów lub usług od Proxima Beta. Zwracamy uwagę, że użytkownik ma prawo odmówić wyrażenia zgody, ale w przypadku odmowy może nie być w stanie otrzymywać przydatnych informacji dotyczących aktualizacji.

 

Gromadzone dane

·         Informacje o powiadomieniach / ogłoszeniach w grze: Open ID

·         Informacje dotyczące powiadomień systemowych: token urządzenia i token FCM (Firebase Cloud Message)

·         Informacje o ankiecie (poprzez IMUR) (dane zagregowane): Przez łącze: wiek, płeć, dochód, wykształcenie (opcjonalnie), opinie użytkowników na temat doświadczenia w grze i zwyczajów związanych z grą; W aplikacji: wiek, płeć, dochód, wykształcenie (opcjonalnie); opinie użytkowników na temat doświadczenia w grze i zwyczajów związanych z grą, ID użytkownika i Open ID

Cel gromadzenia i wykorzystywania danych

·         Informacje o powiadomieniach / ogłoszeniach w grze: do wysyłania użytkownikowi powiadomień w grze i ogłoszeń związanych z Grą.

·         Informacje dotyczące powiadomień systemowych: aby zapewnić użytkownikowi powiadomienia o Grze na jego urządzeniu.

·         Informacje na temat ankiet (za pośrednictwem IMUR) (dane zagregowane): aby lepiej poznać naszych użytkowników i ulepszyć Grę za zgodą użytkownika.

Okres przechowywania i wykorzystania

·         Informacje o powiadomieniach / ogłoszeniach w grze: Przechowywane przez 30 dni od dostarczenia powiadomienia.

·         Informacje dotyczące powiadomień systemowych: Nie przechowywane na naszych serwerach.

·         Informacje na temat ankiet (za pośrednictwem IMUR) (dane zagregowane): 1 rok.

 

Serbia

W celu zapewnienia zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych naszym wyznaczonym lokalnym przedstawicielem w Serbii jest firma Karanovic & Partners, z którą można się skontaktować pod adresem local.representative@karanovicpartners.com. W temacie maila należy umieścić słowo „Serbia”.

Singapur

Klikając przycisk „Akceptuję”, użytkownik wyraża zgodę na transgraniczne przekazywanie jego danych osobowych do dowolnego kraju, w którym znajdują się nasze bazy danych lub podmioty powiązane, a w szczególności do jurysdykcji określonych w Sekcji 4 (Jak przechowujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika).

Użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych na jego temat, łącznie z uzyskaniem informacji o sposobach ich wykorzystania i podmiotach, którym je udostępniamy. Użytkownik ma prawo do poprawienia wszelkich danych osobowych, które są niedokładne.

Z naszym wyznaczonym inspektorem ds. ochrony danych w zakresie zachowania zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych z 2012 r. można się skontaktować w sposób określony w Sekcji 8 (Kontakt).

Republika Południowej Afryki

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu regulacyjnego ds. informacji (Information Regulator, South Africa), wysyłając e-mail na adres inforeg@justice.gov.za, lub korzystając z adresu fizycznego: Information Regulator (South Africa) to 33 Hoofd Street Forum III, 3rd Floor Braampark, Braamfontein, Johannesburg, South Africa.

Sri Lanka

Klikając przycisk „Akceptuję”, użytkownik wyraża zgodę na warunki Polityki Prywatności i zezwala na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych. Jednakże, jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat, użytkownik deklaruje, że posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na rejestrację konta i korzystanie z Gry i Strony internetowej.

Tajlandia

Klikając „Akceptuję”, użytkownik potwierdza że przeczytał, zrozumiał i zgadza się z Polityką Prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności, nie może korzystać z Gry i Strony internetowej.

 

Jeśli użytkownik nie ukończył 20 lat, użytkownik deklaruje, że ma zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na rejestrację konta i korzystanie z Gry i Strony internetowej.

 

W zakresie przewidzianym przez tajską ustawę o ochronie danych osobowych (PDPA), użytkownik może:

·         wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych (tylko w przypadku, gdy podstawą prawną naszego przetwarzania jest zgoda); należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy do przetwarzania danych osobowych wymagana jest zgoda, bez niej możemy nie być w stanie świadczyć oczekiwanych usług;

·         zażądać od nas udostępnienia, dokonania korekty, zaprzestania zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania (jeśli dotyczy), zaprzestania, ograniczenia wykorzystania lub udostępniania i/lub usunięcia danych osobowych;

·         zażądać od nas dostarczenia użytkownikowi lub stronie trzeciej danych osobowych użytkownika, które są przez nas przechowywane w formacie nadającym się do odczytu maszynowego; i/lub

·         złożyć skargę do odpowiedniego organu.

 

Aby przekazać żądanie, prosimy o kontakt z nami w sposób określony w Sekcji 8 (Kontakt).

 

Dane kontaktowe naszego wyznaczonego lokalnego przedstawiciela w Tajlandii dla celów zgodności z PDPA są określone w Sekcji 8 (Kontakt) i można się z nim skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej. W temacie maila należy umieścić słowo „Tajlandia”.

Ukraina

Akceptując niniejszą Politykę Prywatności, użytkownik wyraźnie oświadcza, że upoważnia nas do gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych, w tym ujawniania ich osobom trzecim i przekazywania do krajów innych niż Ukraina, w zakresie przewidzianym w niniejszej Polityce Prywatności.